Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Tribunal de Comptes de la UE reforça la proposta d'estendre la metodologia LEADER a altres fons del Marc Estratègic Comú 2014-2020

El Tribunal de Comptes de la Unió Europea recomana ampliar a tots els fons continguts en la proposta de Marc Estratègic Comú (FEADER, FEDER, FSE, FC i FEMP) l'enfocament del desenvolupament local participatiu (LEADER), "que consisteix a assolir els objectius de la UE amb un plantejament ascendent i no descendent, com es feia tradicionalment".

La finalitat d'aquesta mesura és obtenir un valor afegit gràcies a una perspectiva estratègica i de col·laboració, la presa de decisions a escala local i l'adopció de solucions innovadores, segons recull en el Dictamen 7/2011 sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives als fons inclosos en el Marc Estratègic comú

El Tribunal recomana, però, aprofundir en la millora "dels costos i riscos addicionals" i incrementar la pràctica del valor afegit potencial de la metodologia LEADER.

En aquest sentit, el Dictamen assenyala que "cal vetllar perquè l'enfocament LEADER ofereixi realment un valor afegit pel que fa a la possibilitat de canalitzar el finançament destinat a les estratègies de desenvolupament local a través d'organismes ja existents (com els ajuntaments)", cosa que, d'altra banda, ja ocorre si tenim en compte les característiques inherents a la metodologia LEADER: innovació, participació social, partenariat públic-privat, etc.


Dictamen_7/2011