Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Els grups Leader i ARCA proposen 33 jornades en el Pla de Transferència Tecnològica d’aquest 2014

El Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) d’aquest 2014 inclou un total de 994 actuacions, 770 de les quals són activitats de transferència tecnològica i de coneixements (jornades tècniques, jornades de camp, seminaris i visites tècniques), i 224 són activitats de recerca aplicada (assaigs, explotacions col·laboradores i projectes pilot). D’aquesta manera, s’incrementen les actuacions en un 8% respecte el 2013.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha definit un pla amb 7 eixos estratègics: la promoció d’activitats de negoci en les zones rurals, la venda de proximitat, la Política Agrària Comuna (PAC), la valorització de residus ramaders, la sanitat animal i la bioseguretat en explotacions ramaderes, la gestió de la biodiversitat i l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i forestals, i els instruments per a la innovació agroalimentària.

En aquesta anualitat, els grups Leader i ARCA seran els encarregats d’organitzar un total de 33 actuacions, 29 de les quals són jornades tècniques, 3 són visites tècniques, i 1 de les activitats és un seminari tècnic. En la següent taula es detalla cada una d’aquestes actuacions i el GAL impulsor:

Nom actuació

GAL impulsor

L'Oliturisme

Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori

Millorar la competitivitat en establiments de turisme rural. Posicionament a les xarxes socials

Consorci Leader Urgell - Pla d'Urgell

Els productes agroalimentaris de Lleida i la restauració

Consorci Leader Urgell - Pla d'Urgell

Jornada tècnica de cuina de proximitat

Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya

De la pagesia tradicional a l'agroturisme innovador. Noves vies de desenvolupament rural

GAL CEDER Pallars Ribagorça

Oliturisme

Consorci Leader Priorat - Baix Camp / SSTT Tarragona

Experiències de diversificació agroalimentària

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives

Socioeconòmiques

Establir sinergies per desenvolupar un territori: la Vall del riu Corb

Consorci Leader Urgell - Pla d'Urgell

Jornada Leader 2014-2020

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Leader connecta

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives

Socioeconòmiques

Viabilitat i estalvi econòmic en la instal·lació de calderes de biomassa

GAL CEDER Pallars Ribagorça

La factura elèctrica. Lectura i idees per a l’estalvi energètic

GAL CEDER Pallars Ribagorça

Aplicacions de la fusta en les construccions agràries

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Petjada de carboni en el producte agroalimentari

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Eines de gestió energètica a l'empresa agroalimentària

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Eficiència energètica a les zones rurals: sector agroalimentari

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre - Montsià

Aprofitament energètic de la biomassa forestal                        

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Models d'eficiència energètica en les explotacions agroramaderes

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Jornada de valorització i sostenibilitat del garrofer

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre - Montsià

El retorn de joves al medi rural en la nova política europea de desenvolupament rural 2014-2020

ARCA

Tècniques de comunicació en les xarxes socials per a empreses agroalimentàries

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

Normativa fiscal per autònoms i empreses del món rural

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Curs de videocurrículum per emprenedors rurals

Consorci Leader Urgell - Pla d'Urgell

Oportunitats i emprenedoria pels joves del món rural en el marc de la nova PAC

Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya

Visita a empreses amb comerç exterior d'èxit del territori

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

Costos i viabilitat de la venda de proximitat

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Elaboracions artesanals (I): cervesa

Consorci Leader Urgell - Pla d'Urgell

Elaboracions artesanals (II): conserves naturals

Consorci Leader Urgell - Pla d'Urgell

Coneix els aliments ecològics del territori

Consorci Leader Urgell - Pla d'Urgell

Del camp a la taula

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre - Montsià

Mostra producte agroalimentari de proximitat

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

Sensibilització i cultura envers el consum de producte local

ADRINOC

Marques de qualitat de productes locals

ADRINOC


El Pla Anual de Transferència Tecnològica - PATT

El Departament d’Agricultura, a través de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT), elabora el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), on s’engloben el conjunt d’actuacions orientades a la recerca i la divulgació de resultats de fins a 40 sectors econòmics de l’àmbit agrari i alimentari català.
El PATT conté un recull de 994 actuacions promogudes des de les diferents direccions generals del departament, els serveis de coordinació de les oficines comarcals de les sis delegacions territorials del departament, les escoles i centres de capacitació agrària, les estacions i centres experimentals de l’IRTA , l’INCAVI, el CTFC, el CREAF, les universitats catalanes, les organitzacions agràries i altres entitats de caire associatiu.
Aquestes actuacions s'estructuren en dues tipologies: les activitats continuades, la seva execució requereix un període llarg i continuat de temps, i les activitats puntuals, amb un caràcter eminentment divulgador i dinamitzador de coneixements. És en el aquest últim grup d’activitats on s’emmarquen les jornades i els seminaris tècnics, el perfil d’actuacions que s’impulsen des dels grups Leader.

Informació detallada de les jornades - dates i lloc de celebració: Ruralcat.net
Programació del Pla de Transferència tecnològica 2014