Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Els grups Leader i ARCA proposen 42 jornades en el Pla de Transferència Tecnològica d’aquest 2016

El Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 2016 recull un total de 954 actuacions promogudes des de les diferents direccions generals del DARP, els serveis de coordinació de les oficines comarcals de les sis delegacions territorials, les escoles i centres de capacitació agrària, les estacions i centres experimentals de l’IRTA, l’INCAVI, el CTFC, el CREAF, les universitats catalanes, les organitzacions agràries i altres entitats de caire associatiu.

Les actuacions que inclou el PATT s'emmarquen tant en l'àmbit de la recerca com en el de la divulgació de coneixements i experiències. En funció d'aquests dos àmbits les actuacions s'estructuren en dues tipologies: les activitats continuades (assajos i projectes pilot) i les activitats puntuals (jornades i seminaris tècnics i jornades de camp).

De les actuacions incloses en el Pla, 162 són activitats continuades i 792 activitats puntuals. En aquest últim grup trobem les accions impulsades pels grups Leader i ARCA, un total de 42 jornades tècniques arreu del territori. En la següent taula es detalla cada una d’aquestes actuacions i el GAL impulsor:

Jornada GAL impulsor
Jornada Leader 2016 Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Construccions de pedra seca, una valorització del paisatge ADRINOC
Jornada Leader: beneficis pel territori Consorci GAL Noguera - Serià Nord 
Foment de l’emprenedoria rural i casos d’èxit Associació Leader de Ponent 
Com millorar la nostra estratègia de comunicació en establiments turístics? Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Tres idees essencials de comptabilitat i fiscalitat per a petits negocis rurals Consorci GAL Noguera - Serià Nord 
Casos pràctics de col·laboració dels sectors primari i l'hostaleria Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Com potenciar l'atractiu dels productes agroalimentaris del territori Consorci GAL Noguera - Serià Nord 
Gestió sostenible del turisme en els espais protegits Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Gestió i aprofitament dels recursos naturals entorn al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Posada en valor dels productes agroalimentaris a través de la creació de sinergies amb els productes turístics del territori Consorci GAL Noguera - Serià Nord 
Tècniques de venda i fidelització de clients per a negocis rurals Consorci GAL Noguera - Serià Nord 
Nous canals de relació i col·laboració entre productors locals i sectors vinculats a la seva comercialització Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Lideratge juvenil en l'empresa rural Consorci GAL Noguera - Serià Nord 
El turisme gastronòmic com a eix de dinamització econòmica Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Mostra d'experiències d'empreses potenciadores del territori Consorci GAL Noguera - Serià Nord 
Jornada anual estratègia LEADER Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Les activitats eqüestres com una alternativa econòmica a les zones rurals ADRINOC
La biomassa com a font d'energia municipal Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
VI fira de masies + sostenibles Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Funcionament de l'eina de càlcul d'eficiència energètica "Enegest" Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Finançament i ajudes existents per a les petites empreses i autònoms Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Màrqueting digital i xarxes socials per empreses rurals Associació Leader de Ponent 
Pla d'empresa, costos i viabilitat econòmica per a la petita empresa Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Pla de comunicació per a una empresa rural Associació Leader de Ponent 
La innovació empresarial en el món rural Associació Leader de Ponent 
Gestió pressupostària i de costos a l'empresa. Comptabilitza el valor afegit ADRINOC
V Jornades de la Vall del Corb: El treball intersectorial com a base del desenvolupament integral de la Vall Associació Leader de Ponent 
Noves eines de màrqueting per a empreses i emprenedors de zones rurals ADRINOC
Com millorar la nostra estratègia de comunicació? Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
La Responsabilitat Social Empresarial com a factor competitiu de les empreses dels territoris rurals ADRINOC
Com optimitzar les xarxes socials per donar visibilitat a una empresa rural Associació Leader de Ponent 
El talent jove a les empreses rurals Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya - ARCA
Trobar els primers clients per exportar per una empresa agroalimentària Associació Leader de Ponent 
Tramitació telemàtica en la gestió de les empreses del sector primari Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
COWOCAT_rural: coworking i teletreball en territoris rurals Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques
La gestió de riscos d'un territori a través del concepte de resiliència ADRINOC
Biodiversitat funcional en els útils pels controls biològics Associació Leader de Ponent 
Ús d’eines Google per a empreses rurals Associació Leader de Ponent 
Sóc una empresa petita del món rural i vull exportar. Per on començo?  Associació Leader de Ponent 
Màrqueting i vendes: eficàcia amb pocs recursos
els emprenedors/es amb la incorporació dels audiovisuals
Associació Leader de Ponent 
Toleràncies alimentàries i producció agroalimentària de qualitat Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

 

FONT: ARCA i Ruralcat