Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

EMPORDÀ+VERD

EMPORDÀ+VERD és una iniciativa engegada per la Fundació Boscos, juntament amb l’Associació de propietaris forestals de l’Alt Empordà, arran dels devastadors incendis de l’Alt Empordà d’aquest passat estiu, amb l’objectiu d’impulsar i promoure els treballs necessaris per la recuperació dels boscos i paisatges cremats i de minimitzar les possibilitats de que es torni a produir un gran incendi forestal a la zona.

Després del gran incendi de l'Alt Empordà es va constatar la necessitat de fer un canvi de model de la gestió forestal de la comarca, fent especial atenció a l’establiment de mesures de prevenció d’incendis, així com també, la necessitat de fer gestió forestal tenint en compte la prevenció d’incendis. També es va poder comprovar com el gran abandonament de terrenys de conreu ha fet que moltes edificacions aïllades i poblacions es trobin envoltades de massa forestal, amb el conseqüent risc per aquestes edificacions i les persones que hi viuen.  
 
En resum, l’incendi de l’any 2012 ha permès comprovar la poca eficàcia per la prevenció d’incendis de la gestió forestal duta a terme en algunes suredes, la falta de gestió a les pinedes i la poca consciència de la importància de l’autoprotecció en una comarca tan afectada pels incendis com és l’Alt Empordà, així com la necessitat de la recuperació de cultius i pastures per poder fer sostenibles actuacions de prevenció d’incendis.

D'aquí sorgeix la iniciativa EMPORDÀ+VERD que treballa per:
- Impulsar i promoure els treballs necessaris per la recuperació dels boscos i paisatges cremats.
- Establir una planificació dels terrenys forestals afectats per l’incendi i portar a terme actuacions que, a banda d’afavorir la recuperació dels boscos, ajudin a crear estructures que assegurin una discontinuïtat de les masses forestals per disminuir la propagació del foc i crear zones segures dins els boscos que permetin el treball dels equips d’extinció, evitant així que es produeixi una situació com la d’aquest estiu. Es tracta, en definitiva, de crear un mosaic que eviti la continuïtat del combustible.

Més informació de la iniciativa Empordà+verd


FONT: EMPORDÀ + VERD