Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

En marxa el projecte "Life eCOadapt50", una iniciativa per promoure l’adaptació al canvi climàtic a diferents territoris de Catalunya

ARCA i 7 grups d’acció local (GAL) participen al projecte Life eCOadapt50, coordinat per la Diputació de Barcelona.

En marxa el projecte "Life eCOadapt50", una iniciativa per promoure l’adaptació al canvi climàtic a diferents territoris de Catalunya.

El projecte "Life eCOadapt50. Co-creació estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic" és una iniciativa que promou l’adaptació al canvi climàtic a diferents territoris de Catalunya i en diversos sectors econòmics vulnerables al canvi climàtic en un horitzó temporal de vuit anys, del 2023 al 2030. Coordinat per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, està format per 24 entitats d'arreu del territori: governs locals, agents socioeconòmics d’àmbit general, agents socioeconòmics locals, agents socioeconòmics sectorials i agents de coneixement; entre els quals trobem ARCA i 7 grups d’acció local (GAL). 
Amb un pressupost de 19 milions d’euros, cofinançat en un 60% pel programa Life de la Comissió Europea i en un 40% pels socis que en formen part, "Life eCOadapt50" preveu executar fins al 2030 un mínim de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic –agro-ramadera, forestal, pesquera i turística– i en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400 km2) i impliquen un terç de la seva població, més de 900.000 habitants.

ACCIONS
El projecte executarà un mínim de 76 accions d’adaptació al canvi climàtic, entre les quals algunes procedents del "Life Clinomics", com per exemple: l’Observatori de la sequera com a eina de gestió de l’aigua en l’agricultura, l’anàlisi de la vulnerabilitat dels boscos al canvi climàtic i la proposta de gestió forestal adequada per fer-hi front i la utilització de ramats en la gestió forestal.
Altres actuacions que ja s’han proposat des dels diferents grups Leader són, entre altres, les relacionades amb noves tècniques per a l’agricultura, el reg més eficient i la promoció de mercats locals. A mida que es vagi desenvolupant el projecte, amb la participació dels agents locals, s’aniran definint accions concretes d’acord a la situació i realitat del territori.
A més, s’impulsarà l’execució d’inversions per a estendre, fins a un miler el nombre de mesures d’adaptació al canvi climàtic realitzades en el territori i en els sectors econòmics del projecte: agroramaderia, forestal, pesca i aqüicultura, turisme i l’administració local.

SOCIS
Liderat per la Diputació de Barcelona, el parternariat de "Life eCOadapt50" el constitueixen 24 entitats

  • 6 administracions locals: les quatre diputacions de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona); el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre (COPATE) i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
  • 4 agents socioeconòmics d’àmbit general: la Cambra de Comerç de Barcelona, ARÇ Corredoria d’Assegurances, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors i Treballadores.
  • 8 agents socioeconòmics locals: 7 grups d’acció local (GAL) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).