Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Equilibri i vertebració territorial, i un major pes de la cooperació, nous eixos de treball de l’ADRCatCentral"

Parlem amb l’equip de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central; i més concretament amb la seva gerent, Anna Garrós, sobre el disseny i l’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Local del seu territori.

Equip tècnic de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.
Equip tècnic de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
 • L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central engloba tres municipis més en aquest període. Cinc comarques representades, amb unes característiques i, a la vegada, necessitats molt diferents. Com es gestiona un territori tan divers?
  En primer lloc, cal destacar que hi ha certs trets comuns a tot el territori, com ara la vinculació de la població i de l’economia amb el medi natural, un sector agroalimentari puixant o la seva centralitat geogràfica, al cor de Catalunya.
  Dit això, el territori és molt extens i molt divers, i seria impossible dinamitzar-lo sense la col·laboració d’altres entitats públiques i privades com són les associacions d’empresaris, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès i el Consorci del Lluçanès, entre d’altres.
  A més, de cara a aquest nou període hem incorporat una nova mirada, transcendint els límits de les comarques i identificant diversos nivells de nuclis i escenaris més transversals, per adaptar les accions a les necessitats de cada població.

 • Cada grup Leader ha definit la seva Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) 2023-2027 juntament amb les entitats del seu territori. Ens podries detallar com ha estat el vostre procés participatiu i qui hi ha participat?
  En el cas del nostre GAL vam comptar amb el suport extern de la “Cooperativa Resilience Earth SCCL” per al disseny i dinamització del procés participatiu, amb l’objectiu d’obrir espais de diàleg, debat i acord entre la diversitat d’agents del territori, per reconciliar reptes i propostes, coproduint d’aquesta manera l’Estratègia de Desenvolupament Local 2023-2027 de l’Associació.
  Aquest procés es va desenvolupar durant dos mesos i va incloure diverses accions arreu del territori, tant presencials com virtuals, entre les quals destaquem: quinze entrevistes a persones referents del territori (amb una mirada interseccional, tenint en compte la diversitat de gèneres, edats, sectors, territoris, etc.), un qüestionari online (amb la participació de 55 persones), 3 sessions participatives obertes a la ciutadania i a les entitats del territori, i dues sessions de treball: una amb la Comissió Tècnica de Projectes de l’Associació i l’altra amb la Junta Directiva de l’entitat.
  A més, un cop redactada l’Estratègia de Desenvolupament Local, i abans de presentar-la formalment a la Generalitat, vam organitzar una sessió de retorn a Puig-reig (emesa en directe per Youtube) per explicar a la població del territori el resultat de tot aquest treball.

 • Una Estratègia on s’analitzen les oportunitats i les necessitats del territori de cara al nou període i d’on sorgeixen les línies de treball més rellevants.
  Estem molt contents del procés de diagnosi dut a terme, tant en la seva part més estadística i documental, com en les aportacions qualitatives de la ciutadania. Considerem que la lògica d’intervenció proposada és molt clara i argumentada, i que s’orienta a afavorir l’equilibri i la vertebració del territori.
  A més, també hem procurat que es vegi la relació entre els reptes locals i globals, i per això hem agrupat les accions en 4 grans eixos, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: l’eix de governança (més transversal); el social i comunitari; el de dinamització econòmica i el de patrimoni natural, arquitectònic i cultural.
  Tot això s’encabirà en l’objectiu general d’aquest període, consensuat amb els agents del territori, d’enxarxar, visibilitzar i impulsar iniciatives de reequilibri i regeneració territorial. És a dir: promoure la descentralització i el treball en xarxa, com a palanca per al desenvolupament rural.

 • Una Estratègia que de ben segur ha introduït nous eixos de treball.
  Doncs sí. Encara que les accions proposades són, més aviat, continuistes amb els períodes anteriors, sí que hi ha algunes novetats, marcades per la realitat socioeconòmica de les nostres comarques.
  El primer nou objectiu d’aquesta Estratègia, que de ben segur també ha sorgit en les estratègies d’altres territoris, té relació amb l’accés a l’habitatge. Haurem d’anar concretant com ho abordem, ja que el programa LEADER no va adreçat, precisament, a aquests tipus d’inversions, però tenim la voluntat de cercar els recursos per enfrontar aquesta necessitat.
  Per una altra banda, relacionat amb l’objectiu general abans esmentat, es vol donar un major pes a la cooperació i el treball en xarxa, participant en xarxes i projectes d’intercanvi a escala internacional, promovent sinèrgies i més innovació social.

 • Unes línies de treball que estan en consonància amb els reptes que s’han fixat a nivell de país a l’Agenda Rural de Catalunya?
  És clar. Des de l’Associació ja vam col·laborar en el procés de disseny de l’Agenda Rural de Catalunya, i des de la seva aprovació ja procuràvem que el nostre treball, tant en projectes de cooperació com en els ajuts LEADER a empreses i institucions, anés en aquesta línia.
  En el procés de redacció de l’Estratègia del nou període també ho vam tenir clar des de l’inici, i l’evidència més clara és que a la taula en la qual enumerem totes les accions proposades per aquest nou període, hi vam afegir, a cada acció, un espai parlant de com es vinculava amb l’Agenda Rural.
  A més, la primera acció de l’Estratègia de Desenvolupament Local és, precisament, vetllar per aquesta alineació amb l’Agenda Rural.

 • En el Leader 2023-2027 també es reforça el paper de decisió dels Grups GAL tot incloent una partida de fons que us permet executar projectes propis al territori.
  Ens sembla una opció molt interessant, tot i que encara s’ha d’acabar de definir com funcionarà aquesta línia. De fet, en el procés participatiu va ser una de les novetats millor rebudes per les persones assistents, i tenim ja identificades algunes opcions per aquests projectes que dependran de la seva configuració final.

 • A les acaballes del període 2014-2023, i basant-te en la teva experiència com a gerent de l’Associació, que ha significat el Leader per al teu territori?
  La meva experiència com a gerent és força recent, ja que el càrrec com a tal el vaig ocupar el febrer del 2021. Anteriorment, i des del 2009, era tècnica Leader i de projectes de cooperació de l’entitat i, des d’inicis del 2017 era la directora tècnica de l’Associació.
  Et podria fer un resum en base a indicadors, llocs de treball creats, ampliacions, creacions, però m’agradaria anar més enllà i dir-te que, no només per mi, sinó que per tot el grup el Leader, aquest és un programa que ens ha permès crear sinèrgies amb les entitats locals i unificar recursos per crear projectes més grans.

 • I de cara al nou període que ara iniciem, algun propòsit?
  Ens encantaria que, gràcies a l’Estratègia 2023-2027, es diversifiquin més els nuclis de població i les tipologies de projectes subvencionats, a ser possible, amb una major cooperació entre agents públics i privats, i que es generi un major sentiment de pertinença a la Catalunya Central (complementant les identitats comarcals ja existents).

 

L’àmbit d’actuació de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central abasta les comarques del Berguedà, del Moianès, i els municipis del Lluçanès; a més de diversos municipis limítrofs de les comarques del Bages, Osona i el Vallès Occidental. El seu objectiu és la promoció del desenvolupament rural sostenible, integral i equilibrat, especialment a través de projectes col·laboratius i en xarxa.

 

FONT I FOTOGRAFIA: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central