Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Espais test, una eina per al relleu generacional i el desenvolupament rural". Article revista AGROCULTURA

"Espais test, una eina per al relleu generacional i el desenvolupament rural". Article revista AGROCULTURA.

"Un espai test facilita l’accés a la terra i a instal·lacions agràries a persones novells en el sector. No es tracta de posar a disposició només terres i/o infraestructures, sinó també suport legal i acompanyament des d’un punt de vista tècnic i emocional. Un dels objectius és que l’emprenedor o emprenedora pugui avaluar la idoneïtat del seu pla d’empresa sense por a equivocar-se. A Catalunya, l’Ajuntament de Gandesa està disposat a impulsar-ne un destinat a la silvopastura."

Compartim l'article que la revista AGROCULTURA dedica als Espais Test, com un dispositiu per afavorir el relleu generacional i el desenvolupament rural del nostre territori. Laia Batalla i Miquel Redondo, de l'Escola de Pastors, ens presenten aquesta eina i les actuacions que s'estan desenvolupant al nostre territori gràcies al projecte RETA; coordinat per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya:

Tenim un territori rural amb una baixa densitat de població i, cada vegada més, el jovent se sent atret per l’oferta de les ciutats. Tanmateix, existeix una realitat paral·lela, sovint a les ciutats, on hi ha persones que volen fer el camí a la inversa. Volen anar a viure a un lloc rural cridats per la tranquil·litat, la qualitat de vida i l’oferta d’un altre estil de vida que aquest entorn els pot oferir.
Aquestes persones troben diversos entrebancs en aquest viatge a contracorrent i facilitar que s’estableixin a territoris rurals hauria de ser una prioritat de les polítiques municipalistes que pretenen lluitar contra el despoblament. Aquest és el cas de Gandesa, que no deixa d’innovar per retenir els seus joves i atraure’n de fora. Enguany, si no hi ha cap més contratemps, en aquest municipi es posarà en marxa el que serà el primer espai test de Catalunya, una eina que ha d’afavorir l’ocupació en el sector agrari en entorns rurals.

Què és un espai test?
Els espais test agraris neixen de la necessitat d’articular eines de facilitació als processos d’incorporació per part de persones que no tenen un vincle agrari previ. L’activitat agrària necessita d’uns recursos indispensables, entre els quals destaquen l’accés a la terra, la inversió inicial, la formació tècnica, l’experiència pràctica, el contacte amb els agents agraris o la inserció al medi rural. El camí per accedir a aquests recursos és complex i requereix d’un suport específic, sobretot en la fase entre la formació i la creació de l’empresa agrària.
Un espai test agrari es defineix com un programa de facilitació dels processos progressius d’instal·lació de nous agents al sector agrari, coordinat mitjançant una governança estructurada i consensuada amb tots els agents implicats. L’espai test agrari s’estructura amb un suport legal, un suport físic i un suport integral, que asseguren la realització d’un test d’activitat minimitzant els riscos.
És a dir, els espais test agraris ofereixen la possibilitat d’avaluar el projecte per part de la pròpia persona emprenedora amb la finalitat de decidir la seva incorporació definitiva, el reajustament o l’abandonament d’aquesta activitat. D’aquesta forma, s’assegura un major grau d’èxit en el procés d’incorporació definitiva al sector.
Els espais test també contemplen el sector ramader, a partir d’iniciatives que impliquin un canvi de paradigma, és a dir, granges que vulguin ser viables per elles mateixes i, en tot cas, que puguin rebre preus justos pels aliments que produeixen i pels serveis ecosistèmics que generen.

La persona emprenedora o téster
La persona emprenedora o téster és aquella que accedeix a un espai test agrari. Normalment sol ser una persona que té interès en emprendre un model d’empresa agrària en un territori definit amb la intenció d’incorporar-se al sector.
El principal objectiu del téster és el desenvolupament del test d’activitat, que consisteix en un itinerari d’incorporació progressiva al sector que permet avaluar el desenvolupament d’una activitat agrària de forma responsable i autònoma, amb unes dimensions reals, una duració limitada i un marc que minimitza els riscos i garanteix el dret a equivocar-se.
El perfil i els requisits del téster els ha de definir cada espai test, encara que preferiblement seran persones joves que desitgen iniciar una activitat agrària i que poden venir o no del món agrari i/o rural, però que comparteixen les dificultats per accedir a terres, infraestructures, capacitació i solvència econòmica i tècnica. Són persones que per diferents raons es senten amb la motivació de començar el procés d’acompanyament i que es comprometen a complir amb els acords establerts, assumint les seves responsabilitats

Les tres funcions dels espais test agraris
Les funcions que es requereixen per a l’articulació correcta d’un espai test agrari són el suport integral, el suport físic i el suport legal. Aquestes tres funcions estan coordinades per la governança que estableixin els actors implicats.
Les funcions articulen l’espai test agrari però no són determinants de la seva estructura, ja que les funcions poden ser executades per diferents actors o diverses funcions les pot assumir el mateix actor.
Al marge d’aquestes funcions es troben els serveis addicionals. Es tracta de serveis externs que poden oferir els espais test agraris i que poden estar relacionats amb la comercialització, l’habitatge, els obradors agroalimentaris o els bancs de terres, entre d’altres.

Suport legal
La funció de suport legal defineix el marc d’actuació en què el téster té cobertes les seves responsabilitats laborals i fiscals com agent que participa en una activitat econòmica. El suport legal és una funció crítica dels espais test agraris perquè ha d’assegurar que tot l’engranatge funcioni en l’àmbit administratiu i normatiu. L’actor clau encarregat d’aquesta funció ha d’estipular les relacions legals i administratives entre diferents actors i/o col·laboradors, i entre l’espai test agrari i el téster. Així mateix, ha de garantir al téster una relació contractual digna que asseguri la viabilitat futura de la incorporació a l’empresa agrària. Igualment és recomanable que el téster disposi de l’autonomia suficient per tal que la situació s’assembli el més possible a una activitat empresarial real.

Suport físic
La funció de suport físic fa referència a l’espai en què es desenvolupa l’activitat agrícola, ramadera o forestal i que inclou les terres, les instal·lacions, els equipaments o la maquinària, tots ells relacionats amb l’activitat productiva seleccionada a cada espai test agrari.
El suport físic s’ha d’adaptar a les necessitats de cada territori i a les condicions i capacitats agronòmiques. Per tant, és necessari avaluar els recursos i també els aspectes agraris, ambientals i legals, amb la finalitat de triar l’emplaçament més apte per a aquesta activitat.
Així doncs, l’elecció del suport físic ha de basar-se en l’avaluació de l’entorn socioeconòmic, la situació geogràfica i agronòmica de la finca o les finques, la disponibilitat de la propietat a allotjar un projecte d’aquest caire i els recursos disponibles, entre altres possibles factors.
Una vegada consensuat l’emplaçament, cal determinar altres aspectes clau com les inversions necessàries, la relació amb la propietat i la seva gestió, l’estudi dels tràmits legals de l’inici d’una activitat agrària o la finalitat productiva més avantatjosa.

Suport integral
El suport integral inclou la formació especialitzada i el procés d’acompanyament al téster des d’un punt de vista tècnic, empresarial i personal, així com l’assessorament específic.
Es materialitza en diferents activitats durant la primera fase (formació, capacitació, concreció del pla d’empresa, assessorament tècnic agrari...) i continua fins a les últimes fases del procés (l’accés a la terra, el desenvolupament de l’empresa, la cerca i l’establiment de canals de comercialització i la relació amb altres agents del territori).
El suport que rep el téster durant el seu test d’activitat es centra en un acompanyament personalitzat que permeti un seguiment periòdic per part del personal tècnic. L’objectiu principal és ajudar a autoavaluar el grau de consecució del pla d’empresa, oferir suport d’àmbit més personal i emocional i coordinar el pla de formació del téster.

La posada en marxa de l’espai test de Gandesa
L’Ajuntament de Gandesa ha cedit 1.400 hectàrees perquè s’hi pugui desenvolupar un espai test destinat a un projecte ramader. Es tracta de la instal·lació d’un ramat de cabres que pasturarà pel comunal del municipi netejant els boscos i reduint així el risc d’incendis.
En una primera fase es disposarà d’instal·lacions per dur a terme un projecte de silvopastura orientat a la venda de carn de cabrit.
No obstant això, no es descarta dotar l’espai de l’equipament necessari per poder produir llet i formatges. Al bell mig d’una terra de vins, sembla que complementar l’oferta gastronòmica amb formatges de pastor pren tot el sentit. I és que un dels caràcters intrínsecs dels espais test ha de ser la constant evolució, sempre al servei de la instal·lació de la nova pagesia.
Aquesta tardor s’obrirà la convocatòria per ocupar l’espai test durant els propers tres anys. Ja hi ha persones que s’han interessat en formar part del projecte. És el cas del Pau Urgell, ex-alumne de l’Escola de Pastors de Catalunya:
“L’espai test em va interessar perquè ofereix terres, pastures forestals on s’han realitzat feines d’estassada de sotabosc amb maquinària. Això em permetria entrar directament amb el ramat per poder fer el manteniment del sotabosc. A més, em pot ajudar a donar a conèixer el meu projecte i a que els ajuntaments de les comarques de les Terres de l’Ebre apostin fermament
per la necessitat de la gestió forestal amb silvopastura. També crec que em pot oferir un conveni o un acord per al manteniment del sotabosc.”
L’espai test de Gandesa s’inclou dins la xarxa d’espais test agraris de l’estat espanyol que està impulsant el grup operatiu RETA (Red de Espacios Test Agrarios) amb el suport de diferents institucions, entre elles la Red Rural Nacional del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Fent suport a l’Ajuntament de Gandesa hi ha diverses entitats catalanes com l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, l’Escola de Pastors de Catalunya, la Federació d’ADF de la Terra Alta i la Xarxa de Conservació de la Natura.
La idea és crear una xarxa d’espais test arreu de l’Estat, facilitant així l’accés a la terra i a la pagesia a aquelles persones que no en venen per tradició familiar. Cada espai test tindrà la seva idiosincràsia, sens dubte, però treballar enxarxats permetrà compartir recursos i desenvolupar una eina per lluitar contra la pèrdua de la pagesia i garantir el relleu generacional que a dia d’avui encara no existeix.

Article Agrocultura