Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Estat d’execució de les mesures acordades en el debat de política agrària del 2010

Josep Maria Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; ha comparegut davant del Parlament de Catalunya per informar sobre el grau d'execució de la Resolució 671 sobre el debat de Política Agrària d’abril de 2010
 
Des de la conselleria s'ha manifestat "la voluntat  del Govern català de desenvolupar aquests acords amb fermesa, eficàcia i sumant el esforços i cercant el màxim consens possible tot i trobar-nos en unes circumstàncies econòmiques excepcionals sobrevingudes que han canviat la situació des que es va celebrar el debat monogràfic ara fa 2 anys”. Segons Pelegrí, els acords compresos en la resolució 671 marquen i marcaran l’actuació del Departament d’Agricultura al llarg de tota la legislatura

Durant la seva compareixença, el conseller ha fet un repàs dels eixos de les principals mesures que s'han impulsat, d'entre les que cal destacar:

Eix I: la nova PAC més enllà del 2013
El Departament d’Agricultura conjuntament amb els grups polítics amb representació al Parlament i els representants de les organitzacions i entitats representatives del sector, sindicats i organitzacions de cooperatives, han consensuat el document de posicionament de Catalunya sobre la reforma de la PAC.

Entre les propostes més rellevants de modificació que defensarà Catalunya trobem:

- La regionalització de la distribució dels ajuts.
- L’oposició a la tarifa plana.
- La flexibilització del pagament verd o greening.
- El manteniment dels PDR regionals.
- L'increment del percentatge de cofinançament europeu (com a mínim un 50%).
- L’exigència de reciprocitat per als productes de països tercers per evitar la competència deslleial.
- L'increment dels controls i inspeccions en frontera.
- Les mesures de suport a la concentració de l’oferta per evitar la volatilitat de preus.
- L’activació per al sector agrícola de l’exempció de les normes de la competència.
 


El Programa de desenvolupament rural (PDR)

Increment de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya o desfavorides,  millora dels ajuts per a la incorporació de joves i indemnitzacions compensatòries s’han dut a terme dins de les possibilitats marcades pel Ministeri i la UE.
 
L’execució del 2011 és de 131,7 M €, el que suposa un increment del 37% en relació a l’any 2010. L’any 2012 el Departament preveu continuar en una línia ascendent en relació amb els recursos a aportar per part de la Generalitat, la qual cosa significarà una despesa pública total de 142 M €.
 
Malgrat els augments del nivell d’execució dels anys 2011 i 2012, la baixa execució del període 2007-2010 (que fou de 383,9 M €, és a dir, una mitjana de 96 M €/any) fa difícil la recuperació en els anys finals del PDR en funció de la complicada situació econòmica i pressupostària actual i el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012.
 
Per això, el DAAM ha elaborat una proposta de modificació del PDR que permeti assegurar el manteniment de la quantia total a aportar per part de la Unió Europea mitjançant l’augment de les taxes de cofinançament dels fons europeus. Aquesta proposta s’ha traslladat a les organitzacions professionals agràries per dissenyar una proposta definitiva que pugui ser autoritzada per la Comissió Europea. Cal destacar que la taxa actual de participació dels fons europeus en el PDR de Catalunya és molt baixa, ja que és la segona comunitat autònoma de l’Estat amb el percentatge més baix.
 
Des del DAAM s’ha plantejat també al Ministeri què les aportacions de l’Administració General de l’Estat no han de disminuir per a les autonomies que reprogramen financerament el PDR -com és el cas de Catalunya-,  per tal de garantir que no es perdin fons comunitaris. En relació al futur període de programació 2014-2020 s’està treballant en el marc de les negociacions i posicionament de la nova PAC.
 

Diversificació de l’economia rural, foment d’activitats econòmiques i creació de noves oportunitats
La diversificació de l’activitat es reforça a partir de l’any 2011 prioritzant aquestes línies dins del PDR. Els ajuts inclouen la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues, creació i desenvolupament de microempreses, foment d'activitats turístiques i conservació i millora del patrimoni rural.
 
Mitjançant l’última modificació del PDR de Catalunya es va determinar com a criteri de priorització en la concessió dels ajuts a la diversificació econòmica de les explotacions agràries, mitjançant el Contracte Global d’Explotació (CGE).
 
El Departament ha millorat la iniciativa Leader per mitjà de la modificació de les convocatòries dels ajuts a la diversificació econòmica de les zones rurals: s’han augmentat els terminis màxims d'execució de les grans inversions i incrementat la previsió de dotacions pressupostàries per al 2012.
 
Línies de préstec per facilitar líquid circulant i millorar la competitivitat del sector. Aquestes línies de crèdit han estat dotades de bonificacions en interessos i/o costos dels avals per a facilitar encara més aquestes operacions i donar suport als sectors.El 2011 es van aprovar una sèrie de línies de préstecs amb bonificació d’interessos per a inversions en indústries agroalimentàries, en explotacions per a millores de benestar animal, en maquinària agrícola, en instal·lacions de reg eficient i en millores d’explotacions pesqueres per un import total de 36 milions d’euros.
 
Pel que fa al 2012, s’ha tramitat ja una línia de préstecs de 30 milions d’euros amb bonificació d’interessos i cost dels avals per import de 1,5 milions d’euros per a cobrir les necessitats de liquiditat d’explotacions agràries.
 
Actualment s’està ultimant una convocatòria d’ajuts amb bonificació total d’interessos per a fomentar inversions en matèria de benestar animal per un import total de 12 milions d’euros en préstecs i un import dels ajuts en bonificació d’interessos de 4 milions d’euros.
 
El DAAM destina actualment a accions dins de l’àmbit de l’emprenedoria, uns 36 M € a l’any, entenent que els ajuts a la instal·lació de joves agricultors o a la modernització de les explotacions agrària incideixen en reforçar les accions d’emprenedoria, així com el desenvolupament de vivers d’empreses de joves emprenedors.
 
Preparació d’una llei de desenvolupament rural sostenible. S’han iniciat els treballs i la redacció d’un avantprojecte de llei.
 
S’han iniciat els treballs per tal de crear una societat de capital risc que permeti la capitalització inicial als emprenedors i a les empreses cooperatives que es posarà en marxa quan les disponibilitats pressupostàries ens ho permetin.
 
Millorar la diversificació i l’ampliació d’ingressos mitjançant la instal.lació d’energies renovables. El departament hi està treballant en el marc del nou PDR 2014-2020, i a més atorga ajuts per a la realització de projectes pilot per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat.
 
S’ha creat un programa interdepartamental per la promoció de les dones del món rural en el marc del nou Pla de Polítiques de Dones 2012-2015.FONT D'INFORMACIÓ: DAAM