Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"i2CAT treballa per tal que Catalunya disposi d'una societat més creativa, innovadora i empoderada, en la que el coneixement i les tecnologies digitals estan al servei de les persones".

En parlem amb Rosa Paradell, directora d'innovació d'I2CAT

"i2CAT treballa per tal que Catalunya disposi d'una societat més creativa, innovadora i empoderada, en la que el coneixement i les tecnologies digitals estan al servei de les persones"..

Aquest any ARCA ha col·laborat amb l’"SmartCatalonia Challenge", el concurs d’innovació oberta promogut pel Departament de Polítiques Digitals, a través de la Fundació i2CAT, per incentivar les pimes i startups tecnològiques a crear solucions que donin resposta als reptes que plantegen municipis i entitats del país. En aquesta ocasió, el concurs ha sortit per primer cop de l’àmbit urbà en què s’havia focalitzat fins ara per centrar-se en la transformació del medi rural mitjançant solucions tecnològiques innovadores.

Parlem amb Rosa Paradell, Directora d’innovació i desenvolupament de negoci per al sector públic a Fundació i2CAT, del primer "challenge" centrat en el món rural i de la innovació i la implantació de les TIC als territoris rurals:

 • Què és l’i2CAT?
  I2CAT és una fundació privada de caràcter públic que promou la recerca aplicada i la innovació en tecnologies digitals avançades. I2CAT té ja més de 15 anys d’experiència en projectes nacionals, estatals i internacionals en els camps de les xarxes de telecomunicacions avançades, actualment la 5G, l’internet de les coses, la realitat virtual i les tecnologies immersives, la ciberseguretat, el blockchain, la intel·ligència artificial i les tecnologies de la societat digital.
  A través de la generació de talent i la cooperació amb els diferents agents de l’ecosistema d’innovació digital local i internacional, i2CAT treballa per tal que Catalunya disposi d'una societat més creativa, innovadora i empoderada, en la que el coneixement i les tecnologies digitals estan al servei de les persones.
  Un dels objectius d’i2CAT és treballar colze amb colze amb l’Administració Pública catalana per promoure i facilitar la transformació digital de la societat.

 • La Fundació és una de les entitats implicades en la posada en marxa de l’"Estratègia 5G de Catalunya".
  Sí, i2CAT ha participat des de l’inici en la redacció i execució de  l’"Estratègia 5G de Catalunya", impulsada a principis del 2019 pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.

  Quines accions s’estan impulsant en aquest sentit?
  Les principals línies d’acció que s’estan duent a terme són:
  - La promoció de la tecnologia 5G, donant-li visibilitat als principals esdeveniments tecnològics que se celebren a Catalunya, així com duent a terme un programa de divulgació de l’impacte de la 5G al territori català.
  - Impulsant el desplegament d’infraestructures, com ara la xarxa de Fibra Òptica pública que s'està desplegant al conjunt del territori, cabdal per a poder donar servei a la cobertura mòbil de la 5G; i impulsant models per a facilitar la cobertura mitjançant 5G a les zones menys poblades, tot posant en marxa una taula per al desplegament de la 5G amb els principals agents implicats.
  - Impulsant també la innovació amb el treball conjunt de les entitats de recerca i innovació en 5G de Catalunya, desplegant laboratoris en entorns reals, posant en marxa les àrees 5G i treballant també casos d’us innovadors del 5G dins de l’Administració Pública.
  - Promovent també el talent que ha de fer créixer l’ecosistema al voltant de la 5G.

 • És en el marc d’aquesta estratègia que s’ha creat la primera "Àrea 5G" de Catalunya a les Terres de l’Ebre.
  Efectivament, les àrees 5G són una de les principals iniciatives que es desenvolupen en el marc d’aquesta estratègia. Les àrees 5G tenen com a objectiu principal accelerar el desplegament i adopció de la tecnologia 5G al territori, treballant el seu impacte en els àmbits estratègics particulars de cada zona.
  És en aquest marc que a principis de juliol es va posar en marxa la primera àrea 5G a les Terres de l’Ebre, que treballarà l’impacte d’aquesta tecnologia en el sector energètic, en el sector agroalimentari, en l’àmbit de la salut i en l’àmbit del territori rural.

  I pel territori, que significarà la posada en funcionament del "CoEbreLab 5G Rural"?
  Com ja he dit anteriorment, l’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar i accelerar el desplegament del 5G al territori identificant els casos d’ús d’impacte que poden fer viable aquest desplegament. Per a fer-ho s’organitzen sessions de disseminació de la 5G en els àmbits estratègics anteriorment descrits, també es fan sessions de capacitació per als agents interessats, amb l’objectiu de treballar de manera col·laborativa en tallers l’impacte de la 5G.
  Finalment, es duran a terme proves de concepte dels casos d’ús treballats amb la col·laboració i impuls de tots els agents implicats.
  D'altra banda, per garantir l’impacte al territori es pretén dotar cada territori d’un laboratori 5G en el que es podran dur a terme aquestes proves.

 • Una altra iniciativa que compta amb la participació d’I2CAT és el concurs d’innovació "SmartCatalonia Challenge", enguany centrat en donar resposta als reptes dels territoris rurals del nostre país.
  L’“SmartCatalonia Challenge” és un concurs d’innovació que pretén ajudar a les entitats del sector públic de Catalunya a agilitzar els seus processos de transformació digital i els del seu ecosistema, alhora que promou l’emprenedoria digital.
  Després de diversos anys molt enfocats als reptes municipals, ja en el 2019 es va fer el salt a altres tipus d’entitats, celebrant el concurs amb el Port de Barcelona.
  Enguany es va decidir fer el concurs amb l’entitat ARCA, ja que la vam conèixer i ens va agradar molt el seu tarannà innovador, i vam veure clarament un partner ideal per a treballar de manera conjunta de quina manera les solucions digitals poden ajudar a resoldre reptes del sector rural.

 • Creació de noves infraestructures, millora de la connectivitat i impuls de projectes i iniciatives innovadores en l’àmbit tecnològic. Podem dir que el concepte SMART ha arribat als territoris rurals?
  La meva opinió és que sense cap mena de dubte des del Departament de Polítiques Digitals, amb els seus diferents programes, i amb la col·laboració d’i2CAT, s’estan impulsant múltiples programes d’innovació als territoris rurals. No en va. aquest és un dels àmbits de l’estratègia Smart Catalonia que es va posar en marxa l'any 2014.
  Conseqüència de la situació actual?
  La conjuntura actual ha ajudat a visibilitzar i fer més tangible que mai la necessitat d’una bona connectivitat als territoris rurals. Després del primer període de confinament, que vam viure des del mes de març fins a l’estiu, es va accelerar el procés de digitalització de molts sectors productius, posant en marxa, per exemple, el teletreball de manera massiva en alguns d’aquests sectors, que ha derivat en una migració de l’entorn urbà cap al rural. Aquest fet indica un canvi de tendència interessant que haurem de veure si realment s’acaba o no consolidant.

 • I si parlem de futur, quins serien els següents passos a fer als territoris rurals del nostre país?
  S’ha de seguir apostant per al desplegament de Fibra Òptica per a garantir una bona connectivitat de banda ampla arreu de Catalunya que faciliti el posterior desplegament de tecnologies “inalàmbriques” d’alta capacitat, que permetin una banda ampla ubiqua arreu del territori.
  I per altra banda, s’ha de continuar aquest camí de col·laboració entre els agents del territori rural i les entitats d’innovació digital, com és ara la Fundació i2CAT, per treballar entre tots el màxim impacte i fer el territori atractiu també per a  noves iniciatives empresarials que afavoreixin la digitalització del sector rural, retenint en la mesura del possible el talent al territori i atraient-ne de nou.

Més informació de la "Fundació i2CAT"
Més informació de l'"SmartCatalonia Challenge"