Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Incentivar el retorn i la inserció laboral dels/les joves al medi rural

Incentivar el retorn i la inserció laboral dels/les joves al medi rural.

Un centenar de persones han assistit avui dia 1 de desembre a l’acte de presentació del projecte “ODISSEU: programa per al retorn i la inserció laboral dels i les joves al medi rural”, el qual pretén fomentar i facilitar el retorn i la inserció laboral dels i les joves cap al medi rural, tot creant un programa que faciliti la seva inserció laboral i que promogui el seu compromís social amb el territori rural, fent especial incidència en el teixit empresarial i emprenedor d’aquests territoris i a les mateixes universitats.

El projecte és una iniciativa conjunta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Fundació del Món Rural i ha estat impulsada aquest any 2011 per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

L’acte ha estat inaugurat per la Sra. Marta Vallès i Iriso, en representació del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, i pel Sr. Jordi Sala i Casarramona, Director General de Desenvolupament Rural. Sala ha fet una crida a l’optimisme en aquests moments d’incertesa econòmica: “L’Europa que s’està redefinint torna a mirar cap als territoris rurals com una font d’oportunitats. Aquests territoris, ara dotats de majors infraestructures i bones comunicacions, es presenten com a elements clau per tornar cap als camins del creixement”, ha manifestat. Segons el director general, “Catalunya no és diferent, ens falta només que gent jove, ben formada com tenim i amb esperit emprenedor, s’encarregui de transformar aquestes expectatives en realitats”. Així mateix, ha aprofitat la inauguració de la jornada per fer una crida a la col·laboració entre la iniciativa publica i privada per reduir alguns punts febles com poden ser l’encara existent fractura digital en alguns punts o que cada comarca elabori el seu projecte estratègic de futur.

Durant la jornada, moderada per la periodista Clara Sánchez, s’han donat a conèixer els principals resultats de la diagnosi sobre les migracions dels i les joves rurals i les oportunitats d’arrelament a les zones rurals d’origen. Anna Vilaseca i Eduard Trepat de la Fundació del Món Rural han incidit que malgrat l’evolució de la població sembla que repunta, en termes generals,  després de dècades de pèrdua constant, gràcies en part a la immigració fins fa pocs anys, la població és envellida: hi ha comarques on la gent gran duplica el percentatge de la gent jove, i el recanvi generacional indica que per cada dues persones potencialment actives n’hi ha una d’inactiva. Per aquest motiu és un repte imprescindible abordar el retorn dels i les joves als territoris rurals. Es manifesta que continua havent-hi un flux migratori rural – urbà, eminentment jove: el volum d’emigrants joves, tant d’homes com dones, de les comarques rurals amb destinació a la ciutat suposava gairebé un 50% del total d’emigrants del 2000 al 2009. En canvi, el flux d’emigrants joves cap a municipis rurals (de menys de 2.000 habitants) continua essent molt inferior als fluxos vers les capitals comarcals, essent aquest majoritàriament femení i vers el Pirineu axial i les comarques gironines.

Un dels factors que condiciona aquesta mobilitat, i també el moment de trencament del jove amb l’origen, és la necessitat de traslladar-se a les zones urbanes per a realitzar els estudis superiors. Els resultats de la diagnosi confirmen que les sol·licituds en primera opció dels estudiants de comarques rurals els copa la Universitat de Barcelona. La segueixen la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida,  universitats “territorials” que normalment copen més de la meitat dels seus estudiants dels seus àmbits d’influència immediats.

Respecte l’atur i l’ocupació juvenil a les comarques rurals, ambdós es concentren a la costa, a la segona corona metropolitana i a les comarques de la demarcació de Lleida, principalment a la comarca del Segrià. Malgrat que hi ha menys noies aturades que nois, el nombre de noies aturades amb estudis superiors és més elevat. Per territoris, la zona pirinenca i Aran concentren les comarques amb més aturats joves qualificats i l’interior de la demarcació de Tarragona i el Pirineu lleidatà tenen, de forma molt accentuada, poca població jove ocupada. Per règim d’afiliació, els afiliats joves al règim especial agrari tenen un pes important a l’oest i sud oest del país, mentre que el seu paper és gairebé insignificant a la  Catalunya Central i al Pirineu, essent el pes de les dones encara molt baix. Per contra, al règim general de la seguretat social trobem més paritat i continua havent-hi la majoria dels ocupats del món rural,  també joves.

En la diagnosi també s’han analitzat cinc comarques tipus (Alta Ribagorça, Solsonès, Ripollès, Noguera i Ribera d’Ebre), en funció de l’àmbit territorial i l’especialització productiva (comarques de serveis amb base turística, comarques agràries, comarques de base industrial, comarques mixtes). Analitzant les dades del teixit empresarial, l’emprenedoria, les noves oportunitats d’ocupació i els sectors emergents, s’ha constatat que hi ha divergència entre les especialitzacions dels i les estudiants d'origen rural i els projectes de desenvolupament econòmic i empresarials d’aquests territoris, essent un dels objectius d’ODISSEU, fer  minvar aquesta divergència.

A la jornada, s’ha comptat també amb la intervenció de tres experiències pràctiques. TRANSVERSALIS, presentada pel Dr. Josep Tresserras com a director del programa  Europeu, que incentiva la formació i la inserció professional d’estudiants i professionals de l’espai transfronterer. D’entre les actuacions del projecte, cal destacar la creació d’un Centre Pilot d’innovació i emprenedoria que s’ha convertit  en un punt  de referència per als professionals i les empreses on poder  potenciar i canalitzar els seus projectes emprenedors.

Josep Plasencia ens ha presentat el seu projecte vital, quan finalitzats els seus estudis d’enginyeria tècnica forestal va apostar per anar a viure al medi rural al Pallars Jussà, engegant un projecte de futur amb la creació de l’empresa FRANC ALOU. FRANC ALOU treballa en el desenvolupament d’estudis tècnics vers terrenys i finques comunals, projectes d’ordenació forestal i recuperació i arranjament de camins;  entre d’altres activitats. Actualment l’entitat s’ha centrat en projectes de producció de biomassa amb l’objectiu de facilitar la seva producció a nivell local. 

Finalment, Jaume Valls, director de la Càtedra d'Emprenedoria de la Universitat de Barcelona, ens ha exposat el  projecte Xarxa d’Emprenedoria Universitària, que pretén millorar el capital humà en habilitats i competències clau d’emprenedoria entre l'alumnat universitari. L’objectiu del projecte és dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de l’emprenedoria en totes les universitats que conformen la Xarxa. Entre les actuacions de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària es realitzen jornades de foment de l’emprenedoria (Emprèn!), tallers de competències emprenedores, Campus d’Estiu, Programes formatius en línia Open Innovation, InnovaGame (vídeo joc vers la creació d’empreses), entre d’altres activitats que s’impulsen des de l’entitat.

L’acte ha estat clausurat pel  Sr. Antoni Reig , Director General de Joventut, que ha fet èmfasi al retorn dels  joves amb formació superior als territoris rurals. Segons Reig, “tenim clar que el futur dels municipis rurals passa per la seva gent, especialment la gent jove, combatent els  desequilibris territorials. Cal destacar la importància dels elements identitaris que ajuden a l’arrelament de les persones a les petites poblacions. És per aquesta raó que cal que els propis territoris i les comarques participin activament en l’articulació de la tornada dels joves als seus territoris”.

Les actuacions del programa ODISSEU en l’anualitat 2011, han estat finançades en el marc d’Experiències Innovadores de Comunitats Autònomes de la Red Rural Nacional (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) i per l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya; i pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i promogut per la Red Española de Desarrollo Rural.