Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Informació pública de l'informe de sostenibilitat ambiental del PDR de Catalunya 2014-2020

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’anunci d’informació pública de l’informe de sostenibilitat ambiental del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014-2020.
 
Els plans i programes que tenen incidència sobre el territori han de preveure i procurar el millor encaix ecològic i mediambiental, en benefici de la qualitat de vida i de l’entorn, més enllà dels espais protegits.
 
Així, aquest informe serveix per a avaluar l’aportació mediambiental del PDR de Catalunya 2014-2020, que requereix la Directiva 2001/42/CE del Parlament europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient; la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; i la Llei catalana 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
 
Les persones interessades poden examinar-lo i formular-hi al·legacions a partir del 31 de maig i fins el 14 de juliol de 2014, ambdós inclosos.
 
D’altra banda, val a dir també que el passat 28 de maig es va tancar la segona fase de participació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014-2020, un procés de participació que s’ha dut a terme a través de la plataforma eCatalunya (http://ves.cat/hrDm).
Hi han participat 2.005 persones que han entrat a la lectura dels documents, 272 de les quals han dut a terme una participació activa i que s’ha traduït en 129 aportacions als 4 documents exposats, suggeriments que actualment estan en fase d’examen i valoració.
 
Més informació sobre el PDR de Catalunya 2014-2020: http://ves.cat/lk6c

FONT: DAAM