Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Jaume Oller: "El cooperativisme és i ha de ser una palanca clau per al desenvolupament sostenible dels territoris rurals"

Jaume Oller és Vicepresident primer de la Fundació Seira. Es tracta d'una organització sense ànim de lucre constituida el març del 2008 amb els fons socials no repartibles de la cooperativa Ecotècnia.

Jaume Oller és Vicepresident primer de la Fundació Seira.
Jaume Oller és Vicepresident primer de la Fundació Seira

1) Quina tasca dueu a terme les entitats de finançament ètic i solidari?

Les entitats de finançament ètic i solidari es caracteritzen per compatibilitzar la sostenibilitat econòmica i financera dels projectes amb objectius socials, de millora de medi ambient i de bon govern. Tenen una finalitat de transformació social i es fa des de la transparència i participació democràtica.

Fundació Seira, com a eina de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, treballa perquè les entitats de l’economia social i cooperativa, amb especial atenció a les cooperatives de treball associat catalanes, puguin accedir als recursos econòmics necessaris per desenvolupar els seus projectes.

Des de Seira, desenvolupem diferents línies estratègiques amb aquesta finalitat:

- Impulsem i gestionem instruments d’inversió pacients, sense ànim especulatiu i amb voluntat d’impacte per a la promoció i creixement de l’economia social i cooperativa. Com a exemples, participem i administrem “Més Espais”, amb la voluntat d’ajudar a les entitats de l’economia social a poder promoure equipaments. Addicionalment, hem creat recentment un projecte d’inversió d’impacte exclusiu per a l’economia social i cooperativa catalana amb un servei d’acompanyament.

Realitzem acompanyament a les entitats sobre finances i models de negoci per a facilitar l’accés al finançament dels seus projectes.

- Dinamitzem la Xarxa Financoop amb entitats vinculades a les finances ètiques i cooperatives.

Creieu important apostar per projectes de territoris rurals? Per què?

Els projectes de territori rurals són cabdals per afrontar els grans reptes que ens trobem actualment com a societat. Reptes com la despoblació del món rural, l’envelliment de la població, la lluita contra el canvi climàtic, la conservació de la cultura -per posar alguns exemples-, s’han de treballar amb la complicitat i el desenvolupament de més i millors projectes de territoris rurals. En aquest sentit, el cooperativisme, com a model d’empresa arrelat i compromès amb el territori, és i ha de ser una palanca clau per al desenvolupament sostenible dels territoris rurals.

Actualment, treballeu amb projectes de territoris rurals?

Per posar un exemple, estem treballant amb entitats de l’economia social i solidària i administració pública en el model de finançament de dues línies on els projectes de territoris rurals tenen una presència significativa. Concretament, en el model de finançament de comunitats energètiques locals i també en el mateix instrument d’inversió en capital pacient.

Quins creieu que són els principals reptes que als que s’enfronten els projectes dels territoris rurals en relació amb l’accés a finançament?

Bàsicament, els podríem resumir en la reduïda estructura i manca de recursos de les entitats que desenvolupen els projectes de territoris rurals, així com els terminis de sostenibilitat dels projectes en el món rural que, generalment, són més llargs. Calen, per tant, instruments que apostin per finançar el món rural amb una visió de capital pacient i no només tenint en compte el retorn econòmic, sinó l’impacte social dels projectes.

Per això és tan important que, des de les entitats públiques, així com des de les entitats de segon nivell com federacions i associacions, es tingui un paper d’acompanyament que permeti, no només accedir als recursos financers, sinó proporcionar les eines principals per a maximitzar les possibilitats d’èxit.