Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Just Serra: “Cal un empoderament del món rural per autogestionar-se i restablir les connexions amb la societat més urbana”

Just Serra és membre de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (Boscat). Parlem amb ell en aquesta entrevista sobre l'Agenda Rural de Catalunya, i sobre com creu que aquesta eina pot beneficiar el treball que fan des de la seva entitat.

Just Serra, Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (Boscat).
Just Serra, Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (Boscat)

Què en penseu de que s’estigui desenvolupant l’Agenda Rural de Catalunya? 

Creiem que era molt necessari. Per una banda existeix un desconeixement d’allò “rural” des del món urbà i, com a conseqüència, tenim un divorci urbà-rural. Per altra banda, fa falta un empoderament del món rural per autogestionar-se i restablir les connexions amb la societat més urbana.

Com més tardem en reaccionar i desenvolupar polítiques asimètriques i pensades des dels territoris rurals, més gran serà aquest divorci.

Tenim a sobre una crisi climàtica, energètica i demogràfica, i la solució a tots aquests problemes passa principalment per repensar les polítiques rurals.

Quins aspectes importants del vostre àmbit d’actuació considereu clau treballar en un futur immediat als territoris rurals? 

Actualment tenim una percepció dels boscos com un problema mediambiental, principalment degut als grans incendis forestals que es poden agreujar amb la crisi climàtica. El repte més important és canviar aquesta percepció per convertir els boscos en una oportunitat per mitigar aquesta crisi. Cal engegar accions per fer-los més resilients i, alhora, potenciar la seva funció com a màxims fixadors de CO2. Aquestes accions passen per activar l’economia que generen els nostres boscos, principalment la forestal.

Com podeu contribuir des de Boscat en el desenvolupament de l’Agenda Rural de Catalunya?

Les associacions són imprescindibles per activar la gestió forestal, principalment allà on és menys rendible a nivell econòmic, però, a la vegada, indispensable si volem continuar tenint boscos que compleixin la funció que els demanda la societat.

Cal crear i millorar les cadenes de valor de la fusta, dinamitzant els usos i també formant i dignificant els treballadors forestals.

Com creieu que l’Agenda Rural de Catalunya pot beneficiar el treball que feu des de les vostres entitats?

Creiem que es poden crear moltes sinèrgies entre el món del bosc i la resta del món rural, no només a nivell forestal (fusta, biomassa, productes no fustaners) sinó també a nivell social, ambiental, turístic,...