Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

L’Assemblea de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya es reuneix a Balaguer

L’Assemblea de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya es reuneix a Balaguer.

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA es va reunir ahir, 20 de setembre, a la seu del Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord, per a celebrar la seva Assemblea General. En aquesta ocasió, l’acte tingué lloc a la ciutat de Balaguer, tot aprofitant la visita que el grup Leader estonià Peipsi-Alutaguse està realitzant aquests dies al territori amb l’objectiu de cercar possibles vies de col·laboració amb els grups Leader catalans.

La reunió d’Assemblea es va iniciar amb la intervenció de Concepció Cañadell, secretària de l’entitat i presidenta del grup Leader de la Noguera, que va donar la benvinguda als assistents. 

Seguidament prengué la paraula el president d’ARCA, Miquel Rovira, per tal de fer una primera presentació de l’ordre del dia de l’Assemblea i, a la vegada, donar la benvinguda al nou gerent de l’entitat, Albert Puigvert, que ocupa el càrrec des del passat mes de maig. Feta aquesta breu intervenció, i a nivell de gestió interna de l’entitat, Rovira i Jesús Fierro, tresorer de l’entitat, van presentar els Comptes Anuals i la Memòria d’Activitats corresponents a l’anualitat 2015 per a la seva aprovació. En la seva intervenció, el president d’ARCA va voler remarcar la tasca que ha desenvolupat l’entitat, especialment pel que fa a l’intercanvi de bones pràctiques i la recepció de visites al territori, així com en la difusió i comunicació que es realitza per donar a conèixer les iniciatives que s’impulsen gràcies als ajuts Leader.

Albert Puigvert, com a gerent de l’entitat, fou l’encarregat de presentar l’actualització del Pla de Treball d’ARCA per al darrer trimestre de l’anualitat 2016. Segons Puigvert “la primera tasca a realitzar un cop em vaig incorporar a l’entitat va ser fer una valoració, juntament amb els grups GAL, de la feina que havia desenvolupat ARCA durant els darrers anys”. Amb aquest objectiu, durant el mes de juny es van realitzar vuit sessions de treball arreu del territori, que han permès conèixer les necessitats dels equips que conformen els grups GAL i, d’aquesta manera, dissenyar una primera bateria d’accions a desenvolupar a curt i mig termini. Així, i en conseqüència, l’entitat ha adaptat el seu Pla de Treball inicial tot incloent diverses accions, d’entre les que destaquen: el disseny d’un pla formatiu anual, la creació de diverses taules de treball per tractar qüestions específiques que afecten als grups GAL, el disseny d’un protocol entre ARCA i el Departament d’Agricultura que coordini com es recull la informació, la creació d’un inventari amb les xarxes de desenvolupament rural que són d’interès pels grups Leader catalans, la millora en el retorn d’informació de les reunions amb la ReDR, l’augment de la presència en xarxes nacionals i internacionals, etc.

Puigvert també va ser l'encarregat de detallar l’actualització del Pressupost per a l’anualitat 2016, aprovat ja en l’anterior reunió d’Assemblea. Petites modificacions conseqüència dels projectes que ha desenvolupat l’entitat al llarg de l’any, i que no afecten substancialment el pressupost que, segons Puigvert, té una línia continuista amb les anualitats anteriors.

En la part final de l’Assemblea, Miquel Rovira va prendre la paraula per presentar el seu Informe de Presidència. En la seva intervenció, Rovira va explicar que ARCA i el Departament d’Agricultura van signar el conveni anual de funcionament el passat 18 de juliol; i que s’està treballant en la renovació de diversos convenis que l’entitat té subscrits amb altres ens, i que afecten el seu funcionament diari, amb l’objectiu d’adaptar-los a les necessitats actuals de l’entitat. En aquesta intervenció, també va explicar que s’ha creat una comissió de treball interna, formada pel gerent i la Responsable Administrativa Financera (RAF) d’ARCA, que s’encarregarà de la revisió i redacció dels nous Estatuts de l’entitat, tal i com es va acordar en la reunió d’Assemblea celebrada el passat 16 de març i que, un cop hi hagi una proposta de document, aquest es presentarà als membres de l’Assemblea per a la seva aprovació.

Menció especial en la seva intervenció es mereix l’adhesió d’ARCA com a entitat sòcia  beneficiària del projecte PECT BCN “Smart Rural”. En aquest punt, Albert Puigvert va intervenir per fer una breu presentació del projecte, que compta amb la participació dels quatre grups GAL catalans de la província de Barcelona, i de la repercussió que aquest tindria sobre l’entitat en cas que finalment sigui aprovat.

Cal destacar la participació en l’Assemblea de la subdirectora general de Planificació Rural, Laura Dalmau, i del responsable de Desenvolupament Rural, Josep Dadón, que van intervenir en la part final de la reunió per presentar algunes de les novetats impulsades des del Departament d’Agricultura. Dadón va explicar els convenis que el Departament ha signat amb l’Institut Català de Finances i diverses entitats bancàries, dirigits als promotors de projectes Leader i als propis grups GAL. Per la seva banda, en la seva intervenció, Laura Dalmau va voler destacar la tasca que ha desenvolupat l’entitat durant els darrers 6 mesos, remarcant la bona sintonia existent entre el Departament i ARCA. Dalmau també va incidir en que des del Departament es treballarà, en la mesura del possible, per tal que el Conveni de l’entitat per l’anualitat 2017 es pugui signar a principi d’any.

Finalment, i a mode de cloenda, Miquel Rovira va voler agrair de nou la tasca que desenvolupen els grups Leader i el Departament d’Agricultura, tant a nivell tècnic com institucional, que han permès que el territori rural català s’hagi convertit en un model de referència a nivell nacional i internacional.

Un cop acabada la reunió, alguns dels assistents es van poder reunir amb la delegació del grup Leader estonià per tal de concretar i impulsar accions conjuntes en aquest nou període de programació.