Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

L’"Associació Amics de la Tortuga de l’Albera" ens explica el seu projecte de conservació de la tortuga mediterrània

L’"Associació Amics de la Tortuga de l’Albera" ens explica el seu projecte de conservació de la tortuga mediterrània.

L’Associació Amics de la Tortuga de l’Albera és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1994  amb l’objectiu de treballar per la conservació de la tortuga mediterrània de l’Albera. A través d’aquesta entitat es va impulsar i dissenyar el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera ara fa 20 anys.
Tot i que el Centre està gestionat directament per l’Associació, i tenint en compte que per llei és l’administració qui té la potestat per treballar amb espècies protegides, funciona a través d’un conveni de col·laboració amb l’administració pública, concretament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i amb el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera.


Parlem amb Joan Budósoci de l’Associació Amics de la Tortuga de l’Albera i director del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera

Des de la seva creació, l’any 1994,  l’“Associació Amics de la Tortuga de l’Albera” està compromesa amb la conservació de les espècies de tortugues autòctones del territori.  Com va sorgir aquesta iniciativa?  I els membres que en formen part?
La idea va sorgir d’un grup reduït de joves naturalistes de l’Empordà, preocupats per la conservació de la tortuga mediterrània i altres espècies de tortugues presents al territori. Fundar una associació dedicada a l’estudi i conservació de les tortugues ens va portar a crear les instal·lacions del Centre de Reproducció de les Tortugues, un espai on durant 20 anys hem treballat en el camp de la conservació de les tortugues i el seu hàbitat, a més de fer pedagogia al territori sobre la importància d’aquesta conservació.
Qualsevol projecte de conservació d’una espècie treballa en 3 àmbits d’actuació. La conservació de l’espècie en si, a partir de la cria de tortugues en captivitat per alliberar-les al medi; la conservació de l’hàbitat on viu l’animal, és a dir, no en farem res de la reproducció de les tortugues si alhora destruïm el seu hàbitat; i la pedagogia, cal que siguem capaços de transmetre a la societat la necessitat de conservar aquesta espècie.
A nivell organitzatiu, l’entitat és una associació formada per socis i representada per una Junta Directiva, que és l’encarregada de determinar la línia de treball i els objectius de l’entitat.

L’activitat principal de l’Associació és la gestió del “Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera - CRT de l'Albera”. Un espai on es crien en captivitat dos espècies de tortuga en greu perill d’extinció al nostre territori: la tortuga mediterrània, present a l’Albera,  i la tortuga d’estany; per tal de conservar-ne la població i el seu hàbitat. Quina funció realitzen aquestes espècies en els ecosistemes mediterranis?
La tortuga mediterrània és un animal que pertany als ecosistemes mediterranis, però que ha desaparegut pràcticament a tot Europa. Tot i així, la zona de l’Albera és un dels pocs territoris on encara podem trobar-ne alguns exemplars. 
Aquest petit herbívor representa un element, un valor més dins l’ecosistema que, tot i que si desaparegués no tindria conseqüències immediates, com a societat l’hem de saber conservar. Cal que siguem responsables i tinguem cura del nostre entorn de cara a les futures generacions. Ens trobem davant  d’una espècie amenaçada, en perill d’extinció, i a la nostra generació li toca fer els possibles per evitar que desaparegui una altra espècie que viu a casa nostra des de fa més de 400.000 anys.
Com a societat, hem de conservar el nostre patrimoni natural, igual que conservem el patrimoni històric o les nostres tradicions culturals.

Aquest centre s’engloba dins el “Programa de Recuperació de la Tortuga Mediterrània a  Catalunya”, elaborat pel Departament de Medi Ambient. Quins són els eixos principals d’aquest programa? I el paper que hi juga el Centre?
A nivell català, des del Departament de Medi Ambient es marquen unes directrius a seguir per a conservar aquesta espècie. En el nostre cas en particular, per tal que la població de tortugues de l’Albera no desaparegui i reforçar-ne la seva població natural, el que fem és alliberar-ne alguns exemplars a la zona cada any.
D’altra banda, un dels objectius del programa pretén recuperar poblacions d’aquesta espècie que antigament hi havia hagut a Catalunya, concretament al Parc Natural del Garraf i al Parc Natural del Montsant, tot reintroduint-la per eixamplar la seva presència al territori català. En aquest sentit, fa uns anys que el Centre aporta alguns exemplars en aquests territoris i, a dia d’avui, podem dir que s’adapten sense cap problema.

En paral·lel, el CRT desenvolupa un línia de treball centrada en fer pedagogia i conscienciar a la població de la necessitat de conservar aquestes espècies amenaçades. Quines activitats s’impulsen en aquest sentit?
A nivell pedagògic, una de les activitats més interessants que s’ofereix és la visita a les instal·lacions del propi centre.
El fet de poder veure “in situ”, no tan sols a la tortuga mediterrània, sinó també exemplars d’altres espècies amenaçades com la tortuga de rierol i la tortuga d’estany, o bé alguna de les 400 espècies de tortuga d’arreu del món que el centre té en acollida, li serveix al visitant per fer-se una idea més precisa de la tasca que s’està fent per a la conservació d’aquests animals.
Una experiència que permet, no només poder veure els animals, sinó entendre millor el seu ecosistema i la seva biologia, les dificultats de l’animal per viure, i els programes i projectes de conservació que s’estan duent a terme arreu.

I els visitants que rebeu?
Parlem d’un públic molt familiar. Cal tenir en compte que la tortuga es considera una figura simpàtica, un fet que atrau als infants i, de retruc, a les famílies.
També treballem molt amb grups d’escolars, des d’educació infantil fins a batxillerat, que ens visiten com a una activitat educativa paral·lela al seu programa educatiu. 

En aquest àmbit, s’ha elaborat un “Manual de Bones Pràctiques de gestió de l’hàbitat de la tortuga mediterrània a l’Albera” per assessorar als propietaris i gestors de les finques agrícoles de l’Albera. Algunes de les eines i consells que els hi faciliteu?  Quin impacte ha tingut sobre el territori a efectes pràctics?
Dins l’hàbitat de la tortuga mediterrània s’hi desenvolupen una sèrie d’activitats forestals, silvícoles i agràries que, d’alguna manera, poden tenir o tenen incidència en el seu hàbitat i la seva conservació. Tenint en compte aquest fet, des del Centre s’ha elaborat un manual de bones pràctiques dirigit als propietaris forestals i agrícoles de les zones on viu la tortuga mediterrània a l’Albera, que pretén donar a conèixer aspectes de la biologia d’aquesta espècie per tal que el propietari tingui en compte certes pràctiques per evitar perjudicar a la tortuga. El document exemplifica com amb petits canvis, es pot beneficiar tota una espècie.
Per exemple, si un propietari d’un camp d’oliveres, enlloc de llaurar-lo durant els mesos d’estiu, època en que les tortugues fan les postes, ho fa durant el mes d’octubre, quan ja no hi ha nius al camp, es conserven els ous de tortuga mediterrània i podran néixer més exemplars. Són petites pràctiques i consells que els propietaris han d’anar adquirint. I aquesta és també la feina de l’Associació, conscienciar i sensibilitzar als propietaris vers la necessitat de conservar aquesta espècie.

El Centre també aposta per la investigació, tot estudiant diferents aspectes de la biologia i l'ecologia de la tortuga mediterrània de l'Albera. Una tasca que es visibilitza amb la publicació d’articles i estudis en revistes científiques a nivell mundial. Quina importància té aquesta tasca i quines fites heu assolit?
He de dir que a nivell europeu hem sigut els pioners en l’estudi i conservació de la tortuga mediterrània. De fet, som el primer centre que es crea a Europa de conservació d’aquesta espècie.
Per poder conservar una espècie, primer cal conèixer-la, és a dir, com més coses sapiguem de la seva ecologia i biologia a nivell científic, més eines tindrem per conservar-la. En aquest sentit, i en paral·lel a les activitats de conservació i divulgació, des del Centre hem impulsat diversos estudis de camp vers la tortuga mediterrània. Hem estudiat, per exemple, les conseqüències dels incendis forestals sobre aquesta espècie; la incidència de la depredació als nius de tortuga per part dels diferents carnívors com pot ser el senglar, la guineu, la fagina, el gorjablanc, el teixó...; la distribució i la densitat de les poblacions de tortugues a l’Albera; i l’estudi del domini vital d’una tortuga, és a dir, quin espai del seu hàbitat fa servir una tortuga al llarg d’un any. Tot un seguit de treballs i estudis de camp que són indispensables per treballar i fer possible la conservació d’aquesta espècie.

L’Associació ha tramitat un ajut Leader amb el recolzament de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC). Ens pots fer una valoració de la vostra experiència?
La nostra experiència ha estat molt positiva. Estem molt satisfets amb la gestió per part dels tècnics d’ADRINOC, recolzant-nos i facilitant-nos la tasca en tot el procés de gestió de l’ajut.
Gràcies al recolzament del programa Leader hem ampliat el Centre, ja que l’espai ens havia quedat petit per acollir totes les tortugues amb què treballem. Una ampliació que permetrà augmentar les visites i, per tant, multiplicar els ingressos i destinar-los a polítiques de conservació de les tortugues. És un peix que es mossega la cua: si creixem més, més mitjans tindrem, més informació a nivell pedagògic es podrà donar, més recursos obtindrem, i més d’aquests recursos es podran destinar a la conservació de les tortugues.

- I de cara al futur, quines prioritats us heu marcat des de l’Associació?
La nostra prioritat és treballar per la conservació, l’estudi, el coneixement i la difusió de la problemàtica de la conservació de la tortuga.
Cal tenir en compte que recuperar una població de tortugues és un procediment a molt llarg termini i, per tant, som conscients que no veurem acabada la tasca en la que treballem de fa tants anys. Per tant, cal continuar fent aquesta feina de conservació durant molt anys més, fins a poder arribar a una densitat de tortugues òptima en la que aquesta mateixa població per si sola es pugui mantenir. Una fita a la que, si seguim treballant dia a dia, arribarem d’aquí molts anys.

Ja per acabar, ens pots explicar perquè hem de visitar el Centre?
Jo convidaria a tothom a visitar el centre per tenir una idea més precisa de la problemàtica que tenen les tortugues, un animal més dels nostres ecosistemes mediterranis, i quines feines es fan per intentar conservar-les i evitar que s’extingeixin. En definitiva, convidar a descobrir part del patrimoni natural que tenim al país i que cal conservar.

Informació i fotografies: Associació Amics de la Tortuga de l’Albera