Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

L'Auró, la natura com a teràpia

L'Auró, la natura com a teràpia .

L'Auró és un projecte especialitzat en colònies per a escoles d'educació especial, que obre el lleure inclusiu a tots els públics sense barreres arquitectòniques, ni socials ni econòmiques, oferint un producte de màxima qualitat i professionalitat a un preu universal i igualitari a qualsevol casa de colònies de la zona.

L’objectiu de la granja escola es centra en treballar tot el potencial terapèutic i relaxant de la natura, prioritzant la màxima autonomia de l'usuari, tot important les metodologies europees més innovadores a Catalunya.
Avui i aquí, l'Auró uneix tot aquest potencial natural a través de l'horticultura i  la teràpia amb animals, l’arteràpia, els esports d’aventura i l’educació mediambiental, en un entorn d'oci i d'educació en el lleure.


Parlem amb... Leila Ribes. Sòcia–fundadora i Coordinadora General de la Granja Escola Terapèutica i Escola de Natura l’Auró.

– L'Auró és un projecte inspirat per l'ús de l'horticultura terapèutica en els jardins urbans de Londres, seguint el model desenvolupat a Anglaterra des de fa més de 30 anys per l'empresa Thrive. Ens pots explicar en què consisteix aquesta teràpia i com s’aplica a casa nostra?
A través d’horts i jardins urbans, Thrive treballa tota la vessant terapèutica de l’horticultura, fins al punt que imparteixen estudis universitaris basats en aquesta metodologia. Una pràctica que a Anglaterra és reconeguda mèdicament com un recurs habitual més dins la seguretat social i, com a tal, el seu sistema de benestar l’ofereix a la població. Thrive treballa tot tipus de patologies, mitjançant el treball en jardins i horts oberts al públic i amb assistència voluntària i gratuïta per a l’usuari, o bé a través de serveis privats contractats per escoles, grups organitzats, entitats, famílies, etc.

Nosaltres recollim d’ells la seva metodologia en el treball terapèutic de la jardineria aplicada com a vehicle per treballar diferents limitacions especials, psíquiques, sensorials, i físiques. A través de l’horticultura també treballem valors educatius i socials com la cooperació, el control emocional, i els diferents canals de diàleg personals i socials, la gamma de treball a través d’aquesta línia és tot un univers.

El més important que aprenem de Thrive és la idea que a través d’una activitat d’oci, pots treballar terapèuticament aspectes concrets amb objectius de creixement personal, educatiu o de salut. I aquesta idea la portem a l’oci terapèutic especialitzat que oferim a l’Auró, no només amb l’horticultura, sinó també amb l’art escènic i plàstic aplicat, l’educació mediambiental, els esports de natura i, molt aviat, les activitats aquàtiques.


- El fet de ser pioners en l’ús d’aquesta teràpia al nostre territori, us ha suposat algun handicap?
Somric quan em fas aquesta pregunta, perquè sí, ens n’ha portat uns quants. Des de la comprensió per part de la gent d’apeu quan els expliques el concepte i et diuen “innovadors en què? si d’horts se n’ha fet tota la vida”, a l’explicació tècnica del projecte quan necessiten una casella on posar-te i et diuen: “no sou una casa de colònies? No sou un alberg? No sou una escola d’educació especial? Què sou?”. I, sobretot, a l’hora d’aplicar la normativa a les instal·lacions. L’Auró té la particularitat que el fa alhora diferent a tot també en les seves instal·lacions: són unes instal·lacions dissenyades i construïdes sobre els principis de l’accessibilitat universal. L’objectiu és que, vingui qui vingui, no trobi barreres ni físiques ni psicològiques. I amb això hem anat més enllà de la normativa, hem escoltat l’experiència de professionals que fa anys que tenen  contacte amb el públic amb què treballem, i que saben que una porta de 80 cm, el que estableix la normativa, no és practicable per una cadira de rodes especial. Així, les instal·lacions de l’Auró compten amb  passadissos amples, finestres del terra al sostre, i portes de gairebé 2 metres d’amplada. Tot això, sense deixar de seguir aprenent cada dia com millorar les nostres instal·lacions.

En aquest punt, la normativa no sabia quins criteris calia que complíssim a les instal·lacions, no ens podien aplicar la normativa d’alberg perquè el nostre públic més afectat és del perfil d’alta discapacitat, però no ens podien aplicar la normativa de residència perquè tampoc som ben bé això. Així que en cada àmbit amb què treballem tenim aplicada una normativa diferent, sempre anant més enllà del que seria l’estricament necessari “per si de cas”, ens deien els inspectors.

Avui doncs, ens trobem amb que tenim unes instal·lacions altament segures en normativa d’instal·lació elèctrica, de prevenció d’incendis, de dormitoris i mobiliari, de cuina, etc.


– A més de l’horticultura terapèutica, l’Auró també desenvolupa teràpies amb animals, el que es coneix com a “zooteràpia”. Quins són els beneficis d’aplicar aquestes metodologies?
Dins la zooteràpia treballem en 3 línies: l’equinoteràpia, la teràpia amb gossos, i la zooteràpia amb animals de pagès.
A través de la zooteràpia s’aconsegueix un treball profund de les emocions i, vinculat a elles, el ventall terapèutic que t’ofereix el vehicle d’un animal és infinit. Des de patologies físiques i mentals severes, quan el contacte amb l’exterior és difícil i l’animal de teràpia exerceix un alt poder d’estimulació provocant una reacció amb l’entorn i, alhora, obre la porta al terapeuta permetent un treball guiat amb objectius més conductuals, d’hàbits, psicomotrius, etc.; fins a persones totalment autònomes, on aquest tipus de teràpia pot realitzar treballs més centrats en el creixement personal. 

Pel que fa a la teràpia especialitzada amb gossos, actualment la realitzen els professionals Fud Therapy a través d’un conveni social amb l’Auró.


– Una altra de les línies de treball de la granja escola es centra en l’educació ambiental. Ensenyar a consumir de forma responsable a les futures generacions, i inculcar valors com la sostenibilitat i la corresponsabilitat amb el medi ambient és clau per aconseguir un desenvolupament sostenible. Quines activitats organitzeu en aquest sentit?
Dins de l’Auró apliquem els principis de la sostenibilitat mediambiental, que és un dels tres eixos de l’Economia Social en la que s’alça el nostre projecte. Per això les instal·lacions estan construïdes seguint els criteris de la bio arquitectura, i és un exemple pràctic i visual que utilitzem com a recurs en aquesta educació mediambiental. Un control de residus i una política de reutilització dels materials plàstics en desús, tanca l’exemple visual i pràctic d’una de les parts del nostre programa d’educació mediambiental.

També tenim una gamma de tallers mediambientals que ens porten al contacte directe amb la natura a través del descobriment de la fauna i flora que tenim al voltant, del planteta terra com a biosistema, del cicle de l’aigua, de la reutilització de residus a través d’arts plàstiques, el descobriment pràctic de les energies renovables i el joc dels residus que ens porta a saber com n’és d’important aplicar les 3R a la nostra vida diària: Reduir, Reciclar i Reutilitzar. Aquesta àrea educativa és gestionada pels professionals de Polar-Trek, una entitat especialitzada en educació mediambiental, a través d’un conveni social amb l’Auró.


Tenint en compte aquesta diversitat d’activitats i serveis, i que una de les màximes de l’Auró és oferir un servei personalitzat, quin és el perfil dels vostres visitants?
L’Auró està obert a tots els públics, i es centra en l’educació especial i el turisme familiar especialitzat. Per això partim de 4 focus de clients principals: escoles amb colònies escolars o dies temàtics; grups, entitats, esplais especialitzats o centres ocupacionals; turisme familiar especialitzat en un oci terapèutic o un oci emocional; i, finalment, gent gran que realitza sortides temàtiques, vacances o estances organitzades en grup.

Quan dissenyem una estada a l’Auró, escoltem les necessitats del client o usuari que vindrà, el que busca amb aquesta estada i, sobretot, volem conèixer el perfil que ens visitarà. No tenim un pack pre-dissenyat, sinó que individualitzem la temàtica, el taller i la metodologia segons qui ve a realitzar-la. Ens reunim amb els professionals de l’escola, el centre, o amb els familiars si són reserves particulars, i amb ells dissenyem l’horari, els tallers i la temàtica dels mateixos. D’aquesta manera podem complir les expectatives dels nostres clients.

També treballem conjuntament la metodologia que s’utilitzarà i els canals de comunicació, i així caminem cap a un dels objectius de l’Auró: potenciar al màxim  l’autonomia dels nostres usuaris.  

Alhora, individualitzem les instal·lacions, perquè no és el mateix acollir una escola que una família, i l’entorn de l’Auró i les seves instal·lacions així ho reflecteixen.


– La filosofia de l’escola es basa en la Responsabilitat Social Empresarial - RSE, tot cercant un benefici ambiental i social que sigui perdurable en el temps. Un criteri de gestió cada vegada més present i que va més enllà del benefici econòmic més immediat. Ens pots explicar com es materialitza aquesta filosofia en el dia a dia de l’Auró.
A l’Auró prioritzem la dinamització econòmica de la zona, i intentem aplicar sempre el concepte de proximitat “quilòmetre zero”. Així, ja en els inicis del projecte, alhora de construir les instal·lacions no es va contractar una sola constructora que es beneficiés de tot el capital destinat a l’obra, sinó que es van buscar especialistes i professionals de la zona, de la Segarra i del Solsonès, des del ferrer fins al fuster, per diversificar la inversió. 

A l’hora de contractar personal, també prioritzem el viure a la zona, igual que els productes que consumim, juntament amb la traçabilitat dels mateixos.  

Un altre aspecte amb què treballem és la conciliació familiar dels membres de l’equip de l’Auró, aplicant-la en els horaris i disponibilitats personals. Així, l’escola compta amb una educadora infantil especialista en Llar d’Infants, que es fa càrrec dels fills/es dels treballadors/res que no estan en edat escolar durant l’horari laboral.

També prioritzem la formació continuada dels treballadors/es, finançada pel projecte de l’Auró, garantint així la promoció professional del nostre equip i la qualitat dels serveis que oferim. Actualment tot l’equip tècnic de l’escola està realitzant un curs de “Llengua de Signes Catalana”.

Una altra línia amb què ens basem és el treball en xarxa. En aquest sentit, tenim diversos convenis socials amb diferents professionals. El conveni social és un contracte firmat on l’intercanvi va més enllà de ser només un benefici econòmic. Un exemple molt visual és el conveni que tenim amb els professionals de la teràpia amb gossos, Fud Therapy. Ells necessiten unes instal·lacions adequades per fer formació a professionals 4 vegades l’any, l’Auró els ofereix aquest espai gratuïtament, i a canvi ells ens ofereixen les seves teràpies a 10 euros l’hora, quan actualment es paguen a 40 o 50 €. D’aquesta manera intercanviem recursos i aconseguim l’objectiu de l’Auró d’oferir teràpies de qualitat a preus assequibles.


– En la construcció de l’escola també s’han tingut en compte els criteris de Responsabilitat Social Empresarial – RSE, i s’han utilitzat mètodes constructius basats en la bioarquitectura. Que implica aquest tipus de construcció? 
Primer de tot, dir-te que hem aplicat els principis de la bioarquitectura al màxim que ens ha permès la normativa i la partida pressupostària, fet que ens ha suposat aconseguir un edifici amb una eficiència energètica de grau A. Així, la calefacció de l’Auró funciona amb biomassa, i es disposa d’una depuradora de bacteris que fa la recuperació total de les aigües residuals. A més, disposem d’una bassa on es recull l’aigua de la pluja. Igualment, i per tal d’aconseguir integrar al màxim l’escola amb l’entorn, s’ha utilitzat la fusta com a material principal de construcció.


I els beneficis?
L’eficiència energètica d’aquest tipus de construcció ens permet tenir un escalfament òptim amb un consum de recursos molt baix. Amb un pressupost mitjà de mil euros l’any, tenim tot el combustible necessari per al funcionament de l’Auró en calefacció i aigua calenta, una superfície total de 600m2.

Així mateix, el consum de biomassa permet la utilització d’un residu de la fusta que procedeix de les tales d’arbres i les desbrosses del sotabosc. Es tracta d’un residu molt econòmic, que alhora permet fer un manteniment del sotabosc sostenible i reduir el risc d’incendis.

La construcció en fusta, a part d’aconseguir un aïllament òptim amb parets de 30 cm de gruix, ens ofereix també una instal·lació acollidora i integrada amb el paisatge d’alzina, roure i ginebró que ens envolta.

Finalment, la depuració i recuperació d’aigües ens permet conservar un recurs molt preuat com és l’aigua en si, i més en una zona de clima sec com en la que ens trobem. Un cop haguem aconseguit l’equilibri i la gestió total d’aquest sistema, podrem regar la nostra zona de jardí i horta amb un consum d’aigua de xarxa mínim, alhora que recuperarem fins a l’última gota de l’aigua que es consumeixi a les instal·lacions.


– Impulsar un projecte innovador, amb una filosofia de treball 100% RSE, van portar a l’Auró a ser una de les 20 iniciatives d’Economia Social seleccionades en la 1a edició del “Programa d’Emprenedoria Social Estatal” de la Fundació La Caixa.  Que va suposar que us escollissin d’entre un total de 500 projectes?  
Ser seleccionats per l’Obra Social de La Caixa va marcar un abans i un després en el nostre projecte. Que una entitat de credibilitat empresarial i social contrastada i solvent com és la Fundació La Caixa ens seleccionés com un dels 20 millors projectes de l’Estat Espanyol,  ens va donar la credibilitat i la força per aconseguir obrir les portes a l’assessorament social i econòmic que ens va portar a fer realitat el projecte de l’Auró.

A més dels 25.000 euros aportats, la formació empresarial a l’IESE Business School, i el seguiment del projecte per part d’un mentor, hem tingut un suport tècnic i una porta oberta a la projecció de l’Auró regular i constant fins al dia d’avui.


Una altra fita de l’Auró és el suport que ha rebut del seu entorn. Un suport que ha permès que l’Auró sigui una realitat. Com s’aconsegueix que més de 200 avaladors creguin en el teu projecte? Alguna anècdota?
Sí. Cal tenir en compte que l’Auró ha donat una resposta social a una necessitat existent com era el lleure terapèutic d’accés universal. Hem creat una xarxa de finançament basada en l’economia social, creant un capital de 900.000 euros a través de diferents aportacions i amb diferents formes de participació: préstecs participatius, inversions socials de fons privats, i fons social europeu. Avui comptem amb gairebé 300 persones, particulars i professionals, que han participat en aquesta xarxa de finançament i que han permès crear aquest recurs social que és avui l’Auró. A l’entrada de les instal·lacions, a l’últim revolt del camí del jardí sensorial, tenim un auró d’acer, obra del ferrer Joan Pons, que representa aquesta aportació comunitària: a les arrels hi consten els noms i cognoms de totes les persones que han fet possible aquest projecte, que l’han creat i l’han fet créixer. I entre les fulles d’aquest auró hi ha espelmes dins caselles de vidre, que encenen els nostres usuaris la primera nit d’estància a l’Auró, són el fruit d’aquest arbre.


– A través del programa Leader, l’administració pública dóna suport a iniciatives empresarials dedicades a la diversificació dels territoris rurals de Catalunya. En el vostre cas, heu tramitat aquest ajut amb el recolzament del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central. Ens pots fer una valoració de la vostra experiència?
El programa Leader, a part de fer una aportació molt significativa econòmicament, ha contribuït notablement a la gestió mediambiental de l’Auró.  A través del projecte “Gestió Sostenible Rural”, hem aplicat polítiques i criteris de Responsabilitat Social Empresarial, seguint barems marcats a nivell europeu i amb un gran rigor.  La formació i el seguiment facilitat per part del grup Leader del nostre territori, el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, ens ha permès poder tenir l’orgull de desenvolupar un projecte social amb una implantació de polítiques RSE molt exigent.


Si parlem de resultats, quina valoració fas, i fan els visitants, dels primers 6 mesos de funcionament de la granja escola?
Em parles del resultats i em ve a la ment la cara de felicitat dels nens i nenes, nois i noies que han passat per l’Auró, moments especials plens d’alegria i d’il·lusió. I sobretot, la sorpresa i satisfacció dels seus mestres i monitors veient el resultat de les activitats realitzades. El nostre barem d’avaluació més real és aquest, veure la resposta dels propis protagonistes i de professionals com són els seus acompanyants, amb experiència d’anys en l’educació especial, que es sorprenen positivament davant les aplicacions pràctiques de les activitats proposades. La frase que més ens retorna és “ja era hora”. A les enquestes de satisfacció tenim una mitjana de satisfacció d’un 9, on el que més positivament es valora és l’accessibilitat de les instal·lacions, la implicació dels nostres monitors amb els usuaris, i les teràpies desenvolupades amb animals i plantes.

Com a coordinadora, és un plaer i un honor haver pogut viure tota l’evolució d’un projecte tan gran com l’Auró. Han estat 5 anys de creació, amb vivències molt enriquidores, moltes positives i algunes de lluita dura, però avui veus la realització del total, des de les instal·lacions fins als nois i noies que entren per la porta, i sents que ha valgut la pena. Hem aprés perquè el valor real de l’economia social són les persones: des de la unió que ha creat la xarxa social de finançament, passant per l’equip humà que fa possible la professionalitat diària de l’Auró, fins el valor més important al nostre projecte: els usuaris.


– Ja per acabar, ens pots dir quina activitat no ens podem perdre quan visitem l’Auró?
Jo us recomanaria l’experiència de pedagogia sensorial que us ofereix l’Auró. Més que una activitat en concret, el secret de la nostra recepta per gaudir-les profundament passa per “tancar els ulls, respirar intensament deixant que les noves sensacions envaeixin fins a l’últim racó del teu ser, i disposar-te a redescobrir les olors de les plantes aromàtiques, l’essència dels nostres boscos, la musica de l’aigua i el batec del cor d’en Gali, un dels nostres cavalls”. Cal aprendre de nou els petits tresors que ens amaga la natura, que sovint ens passen desapercebuts pel nostre ritme diari, i que són imprescindibles per l’aplicació de les nostres activitats pedagògiques especialitzades.

Viure l’Auró des de dins, amb i en tots els sentits, dins les essències de cadascuna de les activitats i dins teu, és una experiència que no us podeu perdre.

 

Informació i fotografies: Granja Escola Terapèutica i Escola de Natura l’Auró (www.granjaescolalauro.org)