Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

L'Estat preveu una reducció del 75% de la seva aportació a les ajudes al desenvolupament rural de Catalunya

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Jordi Ciuraneta, ha denunciat avui des de Madrid  les greus conseqüències que suposa per als nostres agricultors i ramaders i pel món rural en general, la disminució d’aportacions de l’Estat en el nou Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya vinculat a la nova Política agrària comuna per al període 2014-2020.
 
“Aquesta és una mostra més de la voluntat recentralitzadora de l’Estat que pretén anular -a través de l’ofec econòmic- les polítiques pròpies vinculades a la nova PAC que el Govern català i el sector han acordat”.
 
A això cal afegir, que pràcticament a finals del 2015, encara no s’han aprovat per Conferència Sectorial ni l’import exacte de l’aportació de l’Estat al PDR de Catalunya ni tampoc la forma en què es realitzaran les aportacions al cofinançament per part de l’Estat.
 
Ciuraneta, ha senyalat que “a banda de la important davallada de fons –més del 75%- per al finançament de polítiques de desenvolupament rural, és inconcebible que la programació de desenvolupament rural i l’inici de la seva implementació s’hagi realitzat sense conèixer l’import i la forma en que hi participa l’Administració de l’Estat.
 
El conseller recorda que en la Conferència Sectorial dels dies 20-21 de gener de 2014 es va “aprovar” per part del MAGRAMA que el cofinançament de la AGE als programes s’ha de calcular de la següent forma:
 
L’Administració General de l’Estat es compromet a aportar el 30% de la despesa nacional que correspongui a cada programa de Desenvolupament rural de les CCAA, calculat a la taxa màxima de cofinançament permesa pel Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell relatiu a l’ajut al Desenvolupament rural a través del Feader, tant per tipus de regió com per tipus de mesura’.
 
Tenint en compte aquesta metodologia de càlcul el pressupost de l’Administració general de l’Estat  al Pla de Desenvolupament Rural català 2014-2020 passa dels 230,4 M EUR als 57,3 M EUR, el que suposa una disminució del 75%.
 
L'estimació de disminució del 75% en l’aportació de l’AGE al PDR de Catalunya comporta que, tot i els increments i esforços del FEADER i DARP (del 11% i del 2% respectivament), no hagin estat suficients per a contrarestar-la. Així el PDR.cat2020 s’ha vist disminuït en un 14% en relació al PDR 2007-2013.
 
A més, l’import a aportar pel MAGRAMA es preveu fraccionar fins al 2023, fent ús de la norma n+3, que permet executar els fons fins a 3 anys més tard de l’any d’assignació dels fons europeus, un fet que no s’adequa al ritme d’execució del PDR de Catalunya, que preveu executar abans bona part de les operacions, el que suposarà que s’hauran d’avançar els fons de l’AGE per fer-ho possible.

Afectació a prioritats com indústries agroalimentàries, regadius i camins rurals

Jordi Ciuraneta ha remarcat que “aquesta disminució del pressupost s’ha fet palesa de manera general en totes les mesures del programa i per tant afecta directament als beneficiaris potencials que s’acullen als ajuts que se’n deriven (pressupostos més limitats en cada convocatòria). Aquest fet s’ha fet palès de forma més accentuada als ajuts per a la transformació i comercialització dels productes agroalimentaris de les indústries agroalimentàries i també en matèria d’infraestructures agràries, com són els regadius (millores de l’eficiència dels regadius actuals i els nous regadius) i també els camins rurals i la concentració parcel·lària.”
 
Cal senyalar que a data d’avui no ens consta cap reunió d’Autoritats de Gestió i menys encara cap Conferència Sectorial per tal de resoldre la comunicació formal de l’aportació AGE definitiva ni la forma en que es realitzaran les transferències.
 
Així, el Departament preveu que en el 2016, segon any d’implementació dels programes de desenvolupament, continuarà en una greu situació de provisionalitat. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el DARP, haurà de fer front a la mala gestió, organització i descoordinació del MAGRAMA en matèria de finançament dels PDRs.
 
 
FONT: DARP