Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

L’Associació Leader de Ponent impulsa un estudi sobre les potencialitats de l’energia solar fotovoltaica

Els principals resultats de l’estudi, elaborat per l’empresa Km0.energy en el marc del projecte innovador Pirinowa'tt, es van presentar en una jornada tècnica virtual realitzada durant el passat mes de novembre.

FOTO: Associació Leader de Ponent.
FOTO: Associació Leader de Ponent

L’Associació Leader de Ponent acaba de publicar, en el marc del projecte Pirinowa’tt, un estudi sobre el potencial de generació fotovoltaica en el seu territori d’actuació. L’estudi, elaborat per l’empresa Km0.energy, ha permès generar coneixement sobre el potencial de generació fotovoltaica a l’àmbit de l’entitat aportant informació georeferenciada i d’alta resolució geogràfica, així com detectar el potencial de diferents dependències municipals i identificar possibles emplaçaments per a la generació d’energia renovable al territori.

El document d’anàlisi, els principals resultats del qual es van presentar en una jornada tècnica virtual durant el passat mes de novembre, ja es pot consultar al web de l’Associació Leader de PonentL’elaboració d’aquest estudi parteix de la necessitat d’avançar cap a una especialització territorial en matèria energètica i cap al foment del desenvolupament de sectors econòmics estratègics vinculats a les energies renovables per identificar els projectes que presenten major viabilitat i pels quals és òptim iniciar el camí cap a la transició energètica a l’àmbit de les comarques de les Garrigues, el Segrià, l’Urgell i el Pla d’Urgell. 

Accions realitzades

Amb l’objectiu d’aprofundir en les potencialitats vinculades a l’energia solar fotovoltaica i partint de la irradiació, s’ha avaluat el potencial real de generació solar fotovoltaica de l’àmbit territorial d’actuació que hauria de servir per facilitar i garantir el desenvolupament d’aquesta energia al territori en un futur. En concret, s’han analitzat els condicionants determinats pels factors normatius i de tramitació, i els factors tècnics i d’adequació.

Una altra de les accions derivades d’aquest estudi és la confecció d’un informe del potencial fotovoltaic de dependències municipals fet a partir de la informació dels consums dels equipaments dels municipis de l’àmbit d’estudi i d’una selecció prèvia de les 50 dependències més idònies. Amb això, s’ha proposat un dimensionament preliminar de les instal·lacions fotovoltaiques que s’hi haurien d’instal·lar.

No obstant això, l’exercici plantejat s’ha d’entendre com una validació preliminar dels emplaçaments, ja que es requereixen estudis de major detall i específics per a cada emplaçament, que tinguin en compte aspectes més concrets de cada un dels projectes. 

Projecte Pirinnowa’tt

Durant el gener de 2020, es va iniciar el projecte Pirinnowa'tt: transició energètica, mobilitat sostenible i ocupació, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en el marc de la convocatòria de Projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya. El projecte definia una sèrie d’objectius entre els quals es preveia assessorar ens públics, empreses i ciutadania en transició energètica, promovent actituds econòmicament i energèticament responsables, així com millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur i l’adaptació a nous perfils de professionals en actiu de sectors tradicionals en els sectors laborals vinculats a la transició energètica.

La capacitació especialitzada en energia solar fotovoltaica, realitzada a la seu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell a Mollerussa, el passat mes d’octubre, i la publicació d’aquest estudi eren les dues accions destacades a executar per part de l’Associació Leader de Ponent.

L’Associació i la transició energètica a Ponent

L’Associació Leader de Ponent fa anys que treballa per tal de generar un debat conscient i participatiu sobre temes energètics a les Terres de Ponent. Fruit del projecte de cooperació ENFOCC, que té com a objectiu fer arribar al públic la idea que una nova cultura energètica i forestal és possible, i amb un escenari gairebé incipient sobre aquesta temàtica al territori, l’any 2017, l’Associació va voler revertir aquesta mancança i va constituir la Taula de Debat sobre la Transició Energètica a Ponent. En aquest espai de trobada, s’hi generen discussions al voltant de l’emergència climàtica amb experts i/o representants del sector per tal de conèixer iniciatives o projectes i propiciar la col·laboració i cooperació público-privada.

Formen part d’aquesta taula, tècnics de l’Associació Leader de Ponent, dels quatre Consells Comarcals (Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues i Segrià), així com personal tècnic públic i privat d’entitats del territori. Per altra banda, l’Associació Leader de Ponent ofereix informació en l’àmbit energètic, organitza tallers i jornades per al públic general sobre la transició energètica i elabora informes tècnics de temàtica energètica i d’aplicació de mesures de mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic. També, treballa per la signatura de convenis de col·laboració amb els diferents ens públics per implementar la gestió energètica als municipis i assessorar-los en els àmbits de les energies renovables i l’estalvi i eficiència energètica.