Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La Comissió Europea adopta un programa per al creixement sostenible a Espanya amb una dotació de 5.500 milions d'euros

La Comissió Europea acaba d'adoptar un programa de suport al desenvolupament sostenible a Espanya. Abastarà tot el territori espanyol i compta amb un pressupost total de 7.700 milions d'euros, amb una contribució de la UE de 5.500 milions d'euros procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Aquest pla té com a objectiu garantir que el creixement econòmic vagi acompanyat d'un desenvolupament sostenible a Espanya mitjançant inversions específiques en els àmbits del transport ecològic, la millora de la qualitat de l'aigua, el desenvolupament urbà integrat i altres mesures de suport a la transició del país a una economia amb baixes emissions de carboni.
El programa donarà suport a la eficiència energètica a les empreses, les llars i els edificis públics, contribuirà a incrementar la producció, la distribució i l'ús de les energies renovables, i finançarà la investigació i la innovació en tecnologies amb baixes emissions de carboni.

Pel que fa al transport sostenible, el programa invertirà en connexions ferroviàries, millorarà la mobilitat regional mitjançant el suport a les interconnexions i el transport multimodal, millorarà la interoperabilitat i reduirà el soroll.

Les accions integrades per al desenvolupament urbà sostenible es centraran en tres objectius:

- Millores físiques i mediambientals

- Millorar l'economia i fomentar la competitivitat

- La inclusió social

La zona urbana escollida haurà de tenir unes dimensions que permetin una massa crítica suficient per abordar els reptes econòmics, mediambientals, climàtics, demogràfics i socials, tenint en compte la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Quant als efectes previstos, el programa té per objecte el següent:

 • Crear una capacitat de producció de biocarburants avançats de fins a 51.592 tep (tones equivalents de petroli)/any.
 • Augmentar l'ús de les energies renovables fins al 40% a les Illes Balears (+12%) i el 25% a les Canàries (+17%).
 • Aconseguir un increment del 10% en el consum d'energies renovables en els sectors industrial i terciari.
 • Aconseguir un augment del 10% de la capacitat de producció d'energies renovables, principalment a petita escala, i en llocs de producció propers al lloc de consum.
 • Aconseguir un increment del 10% del nombre de persones que utilitzen transports públics urbans.
 • Aconseguir un compliment del 100% de la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes (91/271/CEE) pel que fa a les disposicions relatives als sistemes col·lectors per a les aigües residuals urbanes, el tractament secundari i el tractament en zones sensibles.
 • Duplicació del nombre d'invencions i patents en l'àmbit de la producció i l'emmagatzematge d'energia renovable.
 • Gairebé quadruplicació de les tones de mercaderies transportades anualment per ferrocarril a la xarxa bàsica.
 • Duplicació del nombre de passatgers a la xarxa ferroviària bàsica.
 • Duplicació de les tones de mercaderies transportades per ferrocarril cap als ports mediterranis.
 • Aconseguir que s'apliqui al 100% el Sistema Europeu de Gestió del Tràfic Ferroviari (ERTMS) en tots els trams que ho necessitin.

FONT:REDR - Comissió Europea