Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La creació de més de 500 empreses i 1.697 llocs de treball directes avalen la tasca dels Grups d’Acció Local de Catalunya

La creació de més de 500 empreses i 1.697 llocs de treball directes  avalen la tasca dels Grups d’Acció Local de Catalunya .

Representants de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), la xarxa que engloba els Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, han comparegut aquest dimarts davant la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya per donar a conèixer i posar en valor la tasca que desenvolupen els grups GAL en els territoris rurals catalans. Carles Luz, president de l’entitat, i Albert Puigvert, com a gerent, han centrat la seva compareixença en explicar els resultats del programa Leader a Catalunya, i la seva repercussió sobre els territoris rurals;  a la vegada que s’ha presentat la campanya “Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”. Una iniciativa promoguda per la pròpia entitat, en resposta a la proposició de “Llei de foment del Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i execució del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, admesa a tràmit al Parlament de Catalunya el passat dia 10 de gener.

La intervenció de Carles Luz s’ha iniciat amb una breu presentació del programa Leader, una iniciativa europea impulsada l’any 1991 que té com a objectiu promoure la diversificació econòmica de les zones rurals i augmentar la qualitat de vida  dels seus habitats mitjançant ajuts directes; i la seva aplicació a Catalunya a través dels Grups d’Acció Local.   

En el període de programació actual, 2014-2020, Catalunya compta amb 11 Grups GAL que representen el 73% del territori, englobant 556 municipis i el 10% de la població. Formats per 331 actors locals d’arreu del territori, 141 de públics (ajuntaments, parcs naturals, universitats, etc.) i 191 agents privats (associacions sectorials i sindicals, organitzacions culturals i socials, centres de formació i recerca, etc.), aquests grups són els encarregats de definir i aplicar l’Estratègia de Desenvolupament Local de cada territori. És el que s’anomena enfocament ascendent o “bottom-up”, una de les característiques essencials del programa Leader, on són els agents i les entitats locals els qui decideixen com treballar el seu desenvolupament territorial i com gestionar els fons que se’ls hi assignen a través del programa Leader.

Segons Puigvert, “aquest programa és l’únic existent a Catalunya que promou la concertació público – privada i que dona suport, directament i des del mateix territori, al seu teixit econòmic tot recolzant econòmicament i tècnicament l’emprenedoria i l’activitat econòmica”.

Algunes de les dades que ha volgut destacar el gerent de l’entitat han estat els 1.620 projectes aprovats i la inversió de 175,8 milions d’euros a través d’ajuts Leader durant el període 2007-2013. Fet que ha suposat la creació de 565 empreses i 1.697 llocs de treball directes, a més de la consolidació de 8.986 llocs de treball ja existents.

En el període actual, 2014-2020, els ajuts Leader compten amb un pressupost de 46 milions d’euros, i es preveu que es presentin un total de 2.775 projectes a tot el territori. Unes dades que, segons Puigvert, demostren l’impacte econòmic del programa Leader sobre els territoris rurals catalans.

Un altre dels punts que Puigvert ha volgut destacar en la seva intervenció han estat els projectes de cooperació que des de Catalunya s’impulsen amb altres grups del territori, Espanya o Europa, per tal de compartir estratègies, objectius i transferir experiències d’èxit entre territoris rurals; així com els projectes estratègics, que cada grup desenvolupa amb els agents socials i econòmics del seu territori, i que tenen com a objectiu reforçar les Estratègies de Desenvolupament Local de cada GAL.  Un eix de treball que compta amb un pressupost de 7 milions d’euros per al període 2014-2020.

Carles Luz, president d’ARCA, s’ha encarregat de presentar els resultats de la campanya “Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”. Segons Luz, més enllà de ser una resposta a la proposició de llei presentada al Parlament de Catalunya el passat mes de gener, “aquesta moció pretén sensibilitzar a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals”.

A la vegada, la moció demana que s’afrontin els principals reptes i problemàtiques bàsiques que pateixen els territoris rurals: pèrdua de població i dificultat de manteniment de certs serveis públics, manca d’infraestructures tecnològiques (fibra òptica i cobertura mòbil), harmonització de les polítiques proteccionistes i el manteniment de les activitats tradicionals i innovadores, necessitat de mantenir i potenciar les microempreses i les pimes, la transició energètica i les infraestructures de generació elèctrica com a oportunitat i risc i l’alineament de fons per poder fer front a les necessitats reals dels territoris rurals.

Iniciada el dia 16 de febrer, Luz ha volgut remarcar que la campanya ja compta amb més de 55 entitats adherides, i que continuarà ampliant suports en els propers mesos; uns suports provinents d’àmbits tan diversos com el mediambiental, polític, agrari, cooperatiu, etc.. Un fet que, segons el president de l’entitat, demostra la necessitat que tots els agents del territori treballin conjuntament i de forma transversal pel desenvolupament sostenible del món rural català.

Per acabar, Puigvert ha destacat els reptes que encaren els Grups i el programa Leader a Catalunya, focalitzant-se en la importància d’aconseguir gestionar altres fons Europeus, alineant-los a les estratègies territorials (multifons), la “desburocratització” del programa, la intenció d’avançar en la concertació territorial i implicació de persones i agents en el projecte, així com l’especialització dels grups en la innovació i cooperació territorial, facilitant la transferència de coneixements als territoris rurals.

 

En la fase d’intervenció dels Grups parlamentaris els respectius diputats han agraït la compareixença, l’exposició i la tasca que fan els Grups d’Acció Local al Territori... 

  • Alguns han recalcat la importància de mantenir i incrementar els fons per tal de mantenir viu el programa (s’ha passat, en el període 2000-2006, de gestionar 94 Milions d’Euros entre 22 GALs als 64 M disponibles pels 11 GALs pel 2014-2020, amb un increment de la cobertura territorial de 495 a 556 municipis en l’actualitat). En aquest sentit, i preguntats per com es podria revertir la situació de minva de fons, ARCA ha recordat la possibilitat i importància de poder gestionar, des dels GALs, diversos fons Europeus alineant-los sota l’estratègia territorial de cada grup en format MULTIFONS (FEADER, FEDER, FSE...).
  • Preguntats sobre l’impacte que tindria l’aplicació de la proposta de llei sobre la possible frenada del PDR, ARCA opina que, segons les intervencions, s’entreveu que la llei no prosperarà i per això continuarà fent pressió i difonent la moció. En cas de tirar endavant, s’espera que no es vulgui bloquejar la bona marxa del PDR català, seria del tot incongruent i dramàtic, ja que suposaria el tancament del programa Leader (en aquests moments Catalunya és des les CCAA que van més avançades en l’execució). Seria una pèrdua imperdonable pel món rural.
  • D’altres diputats han fet més èmfasi en la importància de la concertació de polítiques i de que els GALs siguin vistos com ens de treball comú, més que no pas “repartidores de diners” o gestores de fons (aquesta sensació es va revertint mitjançant l’execució dels projectes de cooperació).
  • S’ha continuat debatent sobre alguns dels reptes cabdals, el despoblament i el suport a les microempreses i pimes, que no es poden afrontar des d’una política sectorial, sinó que ha de ser mitjançant la coordinació interadministrativa i la posada en comú entre els diferents organismes de la generalitat (territori, joventut, agricultura, empresa, ocupació). És aquí on s’ha decidit que es demanaria la compareixença d’ARCA a d’altres comissions (medi ambient i habitatge, empresa i ocupació).
  • D’altra banda, s’ha fet evident que cal que ARCA continuï fent la tasca de Lobby i informant al món polític i als agents econòmics dels principals reptes dels territoris rurals i de la immensa tasca que estan fent els Grups d’Acció Local per fer-hi front.

Moció "Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador"
Llistat adhesions Moció

Vídeo compareixença ARCA - Comissió d'Agricultura 27/06/2017
Vídeo roda de premsa - Parlament de Catalunya 27/06/2017