Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La Fundació MAP, compromesa amb les persones i per les persones amb capacitats diferents

La Fundació MAP, compromesa amb les persones i per les persones amb capacitats diferents.

La Fundació MAP és una entitat social sense afany de lucre al servei del Ripollès, compromesa amb les persones i per les persones amb capacitats diferents.

Els inicis de la Fundació MAP corresponen a l’Associació Comarcal per a la Promoció i Ajuda dels Minusvàlids (ACPAM), constituïda l’any 1968 per un grup de pares i de persones altruistes que es van decidir a buscar una alternativa d’atenció per a les persones disminuïdes de la comarca del Ripollès. Per facilitar la gestió, l’any 1996 l’ACPAM cedeix la titularitat dels serveis així com el patrimoni a la Fundació privada MAP.

L’entitat sempre ha treballat per poder donar uns serveis adaptats a les persones amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.  A més de complir els objectius socials, la Fundació participa en el desenvolupament econòmic de la comarca del Ripollès creant llocs de treball, riquesa i qualitat de vida.


Parlem amb.... Hermínia Ordeig. Directora – gerent  de la Fundació MAP

La Fundació MAP s’ha convertit en una entitat de referència en l’àmbit social a la comarca del Ripollès; treballant de forma innovadora, autònoma, sostenible i responsable per la inclusió i l’atenció de persones amb capacitats diferents.  Una filosofia de treball present en totes les activitats que s’impulsen des de la Fundació. Ens podries detallar quines són les línies de treball de l’entitat? 
La missió de la Fundació és, fonamentalment, crear  serveis per atendre les necessitats de les persones amb discapacitat al llarg de tot el seu cicle vital. Per tant, oferim serveis que van des de la infància fins a la vellesa.
Així, prestem serveis a la infància, on treballem per ajudar i facilitar en el creixement dels infants en cas que tinguin algun problema de desenvolupament, tant a nivell cognitiu com motriu o d’aprenentatge.

Els serveis diürns, on trobem els “centres de dia”, serveis terapèutics de dia on les persones realitzen activitats terapèutiques que els ajuden a desenvolupar-se en la seva vida diària, estimulant així al màxim les seves capacitats. Són persones amb unes discapacitats més acusades que no els permeten treballar.

Una altra línia de treball és la d’oferir llocs de treball, per això gestionem un Centre Especial de Treball  (CET).  Busquem un lloc de feina als usuaris, ja sigui fora del centre, en empreses ordinàries i, si no és possible, des de la fundació  ideem noves línies de negoci que ens permeten crear nous llocs de treball que donen resposta a les diferents capacitats de les persones disponibles de la Fundació. En aquest sentit, d’una banda treballem en sectors tradicionals com el de la jardineria forestal i el de la manipulació industrial i, de l’altra, creem activitats vinculades als sectors estratègics de la comarca i formem persones per poder treballar directament en aquests àmbits, ja sigui en empreses externes, o en empreses gestionades directament des de la Fundació MAP.

Finalment, també oferim serveis residencials. En aquest cas, parlem de tres tipologies de serveis residencials segons les necessitats de cada persona. Així, la Fundació disposa d’una  residencia, on les persones amb discapacitats més greus viuen durant tot l’any; les llars - residencies, un seguit de pisos tutelats on hi viuen de 2 a  6 persones, en aquest cas són usuaris més autònoms però que necessiten el guiatge i la tutela d’un monitor. I, per últim, la Fundació ofereix els serveis de suport a la llar. Aquesta opció es dirigeix a persones encara més autònomes, que poden viure directament a casa seva, sense desvincular-se del seu entorn familiar i/o d’amistat, però que necessiten d’un monitor que els hi faci un reforç puntual, uns 2 o 3 cops a la setmana, en base a les seves necessitats (ex. serveis de neteja, de control econòmic, de control mèdic,etc.).

A part, també oferim el que serien serveis de lleure i esport, i organitzem activitats de vacances; un seguit d’activitats d’oci perquè les persones puguin gaudir al màxim de la seva vida.  D’aquesta manera, donem una cobertura al 100% de les necessitats que poden tenir les persones amb capacitats diferents.

Un dels objectius de l’entitat és aconseguir la integració laboral i social de les persones amb capacitats diferents, mitjançant la creació de llocs de treball estables. Quines actuacions  desenvolupa la Fundació en aquest àmbit d’actuació?
En aquest cas, i sempre pensant amb les  capacitats de totes i cada una de les persones a les que hem de donar feina, dissenyem activitats que ens permetin crear aquests llocs de treball.  
Així, des de la Fundació s’ha optat per la diversificació de les activitats. Dins el Centre Especial de Treball tenim diverses línies de negoci: manipulat industrial, treballem per empreses de la comarca especialitzades en cablejat elèctric; neteja de boscos; serveis de medi ambient, som els encarregats de la gestió de les deixalleries del Ripollès;  recollida de deixalles voluminoses; etc.
Gràcies a aquestes activitats vam detectar que al territori es llençava molt material, fet que ens va portar a crear un taller de reciclatge i a  obrir una botiga de segona mà. D’aquesta manera, retornem de nou tot aquest material al mercat i donem un nou valor als residus. També realitzem serveis de neteja i bugaderia industrial,  i de reciclatge de tòners.

Finalment, una de les actuacions que també ens permet donar feina a aquestes persones és la gestió d’un hotel rural i d’un centre d’acollida turístic; introduint-nos d’aquesta manera en el sector turístic, un dels sectors econòmics estratègics de la comarca.

- La situació econòmica actual pot ser un obstacle a l’hora de crear aquests llocs de treball. En aquest sentit, heu introduït algun canvi al respecte?
És cert que fa uns anys hi havia més persones inserides a l’empesa ordinària. Amb la crisi, però, les persones amb capacitats diferents han sigut les primeres expulsades, fet que ens ha obligat a pensar en què podíem fer per crear més llocs de treball. A partir d’aquí, la fundació ha obert diferents línies de negoci per facilitar la inserció d’aquestes persones, sempre tenint en compte les seves capacitats.
El resultat ha estat la creació d’un seguit d’activitats molt diferenciades que permeten ocupar i poder donar sortida a aquestes persones, sense centrar-nos en un sector de treball específic, sempre diversificant les activitats i els serveis.

L’any 2009 la Fundació inaugura un nou edifici per a encabir-hi i ampliar  els  serveis a la infància que es venien oferint. El Centre Tàndem és un espai dedicat  exclusivament a l’atenció a la infància, on s’ofereixen serveis de logopèdia, psicologia, psicomotricitat, fisioteràpia, i suport escolar especialitzat. D’on sorgeix la idea de crear aquest espai?
El Centre Tàndem neix a partir del creixement d’un servei ja existent,  que és  el servei d’atenció precoç, finançat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei però, tan sols s’ofereix fins als infants de 6 anys, un fet que des de la Fundació MAP es considera insuficient.
Així, i fruit de les necessitats detectades a la comarca, la Fundació crea el Centre Tàndem, un espai per continuar oferint quest servei de suport als nens i nenes majors de 6 anys.
En aquest cas, es tracta d’un servei privat que segueix el model multidisciplinari que es treballa des del CDIAP (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), on es tenen en compte totes les disciplines d’estudi amb l’objectiu de poder fer una diagnosi global dels infants, i trobar així el tipus de tractament i teràpia més adequat per a cada un d’ells.
El Centre Tàndem doncs, és un espai on s’integren tots els serveis que pot necessitar un infant amb necessitat de reforç per al seu desenvolupament,  un fet molt tranquil·litzador per  les famílies de la comarca.

- La Fundació també aposta per la investigació en la discapacitat. Així, bianualment  es convoquen els “Premis d’investigació i innovació sobre el treball amb persones amb discapacitat” dirigits als professionals del sector. Ens pots explicar el perquè d’aquesta iniciativa.
Aquesta iniciativa sorgeix del “Pla Estratègic de la Fundació MAP 2012-2016”, un pla elaborat amb la participació de tot el personal de la casa.
Una idea que neix de la necessitat, més enllà dels serveis que ofereix la Fundació, d’analitzar i investigar noves formes de treball. Estem acostumats a treballar i recollir moltes dades en el nostre dia a dia, però no les analitzem. Per tant, amb aquests premis volem fomentar aquest treball més científic. Cal marcar estratègies, fixar indicadors, i analitzar els resultats de les nostres actuacions sobre el benestar de les persones amb què treballem.
En aquest sentit, els premis són de caire intern, buscant la implicació dels propis treballadors i fomentant el seu esperit crític. Ens interessa que l’equip de treball tingui un esperit de millora continua.  

Una altre dels projectes de la Fundació MAP és l’edició de “Capaç”. Una revista que vol convertir-se en una eina de divulgació del món de la discapacitat al públic en general. Un cop editats  4  números, creus que heu aconseguit l’objectiu que us havíeu marcat?   
És bàsic treballar en la sensibilització del fet de la discapacitat. Les persones amb discapacitat són persones amb tots els drets i els deures, igual que tothom. Cal desfer-nos de la idea que la discapacitat és una malaltia.
Per tant, amb aquesta revista volem tractar i aprofundir en temàtiques relacionades amb la discapacitat, perquè la gent entengui i prengui més consciència d’aquesta realitat.
Els continguts de la revista els redacten els propis professionals de la fundació. D’aquesta manera es realitza una tasca de recerca i es fomenta un esperit d’anàlisi, estudi i coneixement  de temàtiques concretes.

L’entitat també participa en programes europeus com el SoTo – Social Tourism. Un projecte de turisme social on persones amb capacitats diferents gestionen establiments turístics. Ens podries detallar el cas del Ripollès, i com viuen els treballadors aquesta experiència.
Al Ripollès gestionem un hotel rural i un centre d’acollida turística. Tot i que sovint ens demanen  que fem més visible el fet que són iniciatives gestionades per persones amb capacitats diferents, des de la Fundació no creiem que sigui necessari, ja que el servei que s’ofereix no dista del que es pot trobar en qualsevol altre establiment de les mateixes característiques.
Pel que fa als treballadors, el fet que puguin fer una feina de cara al públic, en igualtat de condicions que la resta de persones, millora el seu nivell de satisfacció tot augmentant la seva autoestima. Treballar directament amb els clients els hi suposa un gran estímul.  Sí que és cert però,  que hi ha unes dificultats afegides, ja que es necessita que hi hagi una persona de suport, un monitor que estigui pendent de les tasques que realitzen. A més, cal tenir en compte que hi ha un procés de formació previ molt intens.
Si parlem dels resultats, aquests són molt positius; no només pels treballadors, sinó també pels clients dels establiments. Cal tenir en compte que la majoria d’hostes es mostren molt satisfets pel tracte rebut tot i no saber que part de la gestió està en mans de persones amb capacitats diferents. Quan descobreixen aquest fet, i coneixen el projecte i la iniciativa que hi ha al darrera, encara es mostren molt més agraïts.

- A nivell territorial, la Fundació MAP forma part de l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, una entitat que a través de la gestió dels ajuts Leader recolza les iniciatives empresarials que es volen impulsar al territori. Que creus que aporta l’entitat com a membre de l’associació?
La Fundació aporta la seva experiència, el coneixement i nous punts de vista.
Cal tenir en compte que la Fundació MAP s’estructura en petites línies de negoci que es podrien equiparar a les microempreses amb les que treballa el programa Leader.  Amb els mateixos problemes i reptes a superar però, per contra, agrupades sota el paraigües d’una gran entitat. Una entitat amb una experiència i uns coneixements al darrera que pot servir d’exemple a altres empreses i entitats del territori que treballen amb el programa Leader.
També podem aportar un coneixement de la comarca important. La Fundació està vinculada a molts sectors del territori, fet que ens atorga una visió general de l’estat de la situació de Ripollès que creiem que pots ser molt útil per l’Associació Leader.

Passats quaranta-sis anys des de la creació de l’associació, i divuit  com a Fundació, com valores la tasca que s’ha desenvolupat des de l’entitat?
Crec que la trajectòria de la Fundació és immillorable. Cal tenir en compte que l’entitat va nàixer fa 46 anys de la necessitat d’uns pares, i s’ha acabat convertint en una de les cinc empreses més grans del Ripollès. Sempre sense perdre l’objectiu d’empresa social.
La Fundació ha fet de la seva missió, atendre al màxim les necessitat de les persones amb capacitats diferents, un projecte empresarial d’èxit. Reinvertint els seus beneficis en la creació, adequació i millora dels serveis destinats al benestar de les persones amb capacitats diferents. En aquest sentit, la Fundació s’ha convertit en un referent al territori.
Així mateix, i no menys important, és la tasca que fa la Fundació a nivell laboral. El creixement i ampliació dels serveis de l’entitat ha permès crear un perfil de llocs de treball  que permeten que molts joves amb formació superior es puguin quedar a treballar al territori, contribuint així a evitar la despoblació de la comarca.

Ja per acabar, i de cara al futur, quines prioritats us heu marcat des de la Fundació?
La Fundació treballa en molts projectes. Dins del “Pla Estratègic de la Fundació MAP 2012-2016”, cada any fem un pla d’actuacions on ens marquem els reptes i les fites que volem aconseguir, a més de definir cap a on vol anar l’entitat.
A grans trets, els nostre objectiu es centra en continuar i millorar els serveis que estem oferint, alhora que treballem per avançar-nos a les necessitats que estan sorgint en el nou paradigma social que estem vivint a dia d’avui. A més, la Fundació continuarà treballant per tenir una llista d’espera “0” a la comarca del Ripollès, no volem deixar ningú del territori desatès a nivell de serveis assistencials.
Un altre repte amb el que estem treballant es basa en definir un nou model d’atenció centrat en la persona.
Finalment, i a nivell laboral, volem continuar sent una empresa de referència a la comarca, que crea riquesa i ocupació al territori amb l’activitat que desenvolupa.


Informació i fotografies: Fundació MAP