Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"La metodologia Leader ha vingut per quedar-se"

Josep Maria Martí Climent és el cap de servei de programació i dinamització rural de la Secretaria d'Agenda Rural, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Josep Maria Martí Climent, cap de servei de programació i dinamització rural de la Secretaria d'Agenda Rural, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural..
Josep Maria Martí Climent, cap de servei de programació i dinamització rural de la Secretaria d'Agenda Rural, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Com recordeu dels orígens del programa Leader?

Ho recordo com una nova eina que la Comissió Europea posava a disposició de les zones rurals per dinamitzar-les i implicar als agents públics i privats dels territoris rurals en el seu propi desenvolupament. Es va crear com un mètode innovador i es va desenvolupar com una Iniciativa Comunitària, durant  3 períodes de programació, del 1991 al 2008, on ja es va incloure en els Programes de Desenvolupament Rural.

El meu primer contacte amb el Leader, va ser l’any 1998, amb alguns projectes de la Iniciativa Comunitària Leader II (1994.1998), on hi participàvem des de l’antiga Secció d’Assessorament i Desenvolupament Rural dels Serveis Territorials de Tarragona; després al 2004, el contacte amb el Leader ja va ser molt directe, amb la meva incorporació a l’antic Servei de Dinamització de la Economia Rural, actual Servei de Programació i Dinamització Rural

Inicialment, la societat rural no estava preparada per aquest repte de gestió de baix a dalt i per un nou model de governança, simplement s’entenia el Leader com a nous recursos econòmics que arribaven al territori, ja que l’estratègia de desenvolupament local era molt bàsica i la seva aplicació també. Cada període de programació ha estat un aprenentatge, i una nova manera d’entendre el Leader: va aparèixer la cooperació interterritorial, eina fonamental pel desenvolupament de les estratègies territorials, el descobriment d’altres territoris, projectes, i d’altres maneres de fer que enriquien als nostres grups d’acció local.

 

Per a què diríeu que ha servit el programa Leader aquests últims 30 anys?

És difícil valorar un programa tan transversal com el Leader, que ha coincidit en el temps amb altres polítiques de desenvolupament local i econòmic, però a l'hora de fer balanç, i des de l’experiència, destacaria en primer lloc, la part material, amb el Leader s’han finançat més de 7.800 projectes, amb un ajut total de més 285 M€ que han generat una inversió a les zones rurals de Catalunya de més de 1.100 M€

També cal destacar els innumerables projectes de cooperació desenvolupats durant tots aquests anys, projectes que van, i estant enriquint els territoris i les estratègies de desenvolupament local. Però d’entre tots, en vull destacar un: Gestió Sostenible Rural, que durant el període de programació 2007-2013, i anteriorment a la Garrotxa, al 200-2006, va fer evolucionar territoris i empreses cap a la sostenibilitat i la responsabilitat social.

D'altra banda, uns dels principals objectius del Leader és la millora de la governança territorial, i durant aquests 30 anys ha quedat palesa la millora d’aquesta governança. Després de cadascun dels períodes de programació hem vist una evolució en la implicació dels agents públics i privats de cada territori, creant sinergies, teixint projectes i complicitats, millorant l’associacionisme i la representativitat territorial 

Quins canvis en les polítiques de desenvolupament rural ha significat l’aplicació del programa Leader aquests últims 30 anys?

El Leader va començar com una Iniciativa Comunitària, amb caràcter experimental, que es va anar consolidant, fins que al període 2007-2013 es va incloure en el marc dels programes de desenvolupament rural (PDR). La Comissió Europea va fer, també, en el 2007-2013, un pas endavant, obligant que almenys el 5% de l’import FEADER dels PDR es gestionessin sota metodologia Leader, i un altre pas en el 2014-2020, permeten l’aplicació de la metodologia Leader a la resta de fons estructurals europeus, mitjançant el “desenvolupament local participatiu”, pas que no ha tingut gaire impacte, per la no obligació d’aplicar-ho, i per la manca de voluntat de les autoritats de gestió responsables d’aquests altres fons.

El Leader també ha permès, durant tots aquests anys, desenvolupar un nou model, una altra manera de fer, de decidir des de la proximitat, amb decisions compartides per la major part de la societat rural, model que estan utilitzant diverses organitzacions per acostar les seves polítiques a entitats, col·lectius, i població en general.

Quins són els trets distintius que aporta el programa Leader al desenvolupament rural?

En la meva opinió, el principal tret que aporta el programa Leader al desenvolupament rural, és la implicació  i la complicitat dels agents territorials en el seu propi desenvolupament, el disseny d’una estratègia, la seva aplicació són reptes molt importants per un territori, i sobretot la responsabilitat de decidir.

Què proposaríeu per la bona continuïtat del programa Leader?

Continuar incidint en la millora de la governança territoriral, i que des del Leader es puguin desenvolupar estratègies transversals, que impliquin també la participació d’altres fons estructurals europeus i de polítiques més locals.

La metodologia Leader ha vingut per quedar-se, i per tenir un paper fonamental en el futur desenvolupament de les zones rural i en la qualitat de vida dels seus habitants, el Leader del futur podria tenir un impacte més social que econòmic.