Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La millora econòmica i la qualitat dels serveis enregistrats el 2016, elements clau per revertir la pèrdua de població en el món rural

La Fundació del Món Rural impulsa l’Observatori del Món Rural, un instrument d’anàlisi que posa el focus en els entorns rurals catalans. L’estudi, presentat a la seu del DARP, indica que les zones rurals catalanes tenen una bona qualitat de vida i generen, proporcionalment, més llocs de treball que les àrees urbanes.

El món rural català disposa des d’aquest dimarts d’una eina pionera per analitzar la seva evolució: l’Observatori del Món Rural. Aquest nou instrument, presentat aquest dimarts a la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural i agrupa dades de diversos indicadors anuals públics -període de 2015 a 2016- amb l’objectiu de donar a conèixer, de forma visual i clara, l’estat de situació del món rural català. Segons el director de la Fundació del Món Rural, Marc Rieral’Observatori ‘és una eina que ens permetrà, amb un cop d’ull, fer una ràpida diagnosi del món rural català’. En la seva intervenció Riera ha destacat que ‘l’objectiu final de l’estudi és reflectir una dinàmica, provocar reflexió i moure a l’acció’.

Anàlisi de la realitat rural a través de la demografia, l’economia, la qualitat de vida i el territori

L’Observatori del Món Rural neix amb la voluntat de ser una eina que treballi i analitzi anualment els indicadors clau del món rural i els compari amb la situació en l’àmbit urbà. El seu contingut s’estructura en quatre blocs que permeten realitzar una radiografia molt aproximada de la ruralitat catalana:

  • Pel que fa a la demografia, l’Observatori assenyala que Catalunya no s’escapa de la dinàmica de pèrdua de població que experimenten moltes zones rurals de la Unió Europea i del conjunt de l’Estat espanyol. La disminució de població afecta de manera significativa els micropobles i al 2016 ha estat menys intensa que en el període anterior. 
  • En clau econòmica, cal destacar que, en el període estudiat i respecte als anys anteriors, a l’entorn rural s’han creat més empreses, tot i que menys que a les zones urbanes. Aquestes empreses d’àmbit rural han generat, proporcionalment, més ocupació que les ubicades a zones urbanes. A més, s’ha capgirat la situació pel que fa a la variació d’afiliats a la Seguretat Social, passant de perdre a guanyar-ne. La taxa d’atur del món rural és inferior al 10%, per sota de la registrada en les àrees urbanes. Cal afegir que el sector agrari i el turisme continuen sent elements actius de dinamització a l’entorn rural.
  • En relació als serveis -i segons indicadors vinculats amb la sanitat, l’educació, el cost mitjà del lloguer o els equipaments culturals-, es constata que el món rural gaudeix d’una bona qualitat de vida. No obstant això, es detecta que les connexions de transport públic i l’accés a la banda ampla encara són mancances importants.
  • En l’àmbit del territori i el medi ambient, en el període analitzat, a Catalunya s'ha perdut superfície agrària en favor dels terrenys forestals. Entre d’altres indicadors, també es destaca l’important creixement de la superfície ecològica.

Segons el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, la creació d’aquest Observatori per part de la Fundació del Món Rural permet ‘posar a sobre la taula dades interessants que ens donen moltes pistes per millorar la situació del nostre món rural’. En aquest sentit, Anson ha destacat la necessitat de diversificar les oportunitats professionals que ofereix el món rural: ‘tenim l’obligació de crear les condicions perquè la gent pugui quedar-se a viure i desenvolupar el seu projecte personal i professional en el món rural no només vinculant-se al sector agrari’.

Catalunya pateix menys la despoblació que el conjunt de l’Estat espanyol

La jornada també ha comptat amb la presentació de l’estudi ‘La sostenibilitat demogràfica a l’Espanya buida, incís en l’àmbit català’, elaborat pel Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. El professor Joaquín Recaño ha destacat que pel que fa a la despoblació ‘la situació catalana no és tan dolenta en comparació amb el conjunt de l’Estat espanyol’. El director de l’estudi ha assenyalat que Catalunya compta amb un ruralitat marcada majoritàriament per la resiliència demogràfica i que el paper de les dones joves és cabdal per mantenir l’arrelament social en el món rural. Finalment, Recaño també ha subratllat que el principal problema de les àrees rurals és l’aïllament i les deficiències en les connexions per carretera i l’accés a internet.

FONT: Fundació del Món Rural