Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La nova Política Agrícola Comuna fa una aposta pels joves i busca incorporar les noves tecnologies al sector

La PAC és una de les grans polítiques europees i fins ara ha millorat la competitivitat de la UE, l'ha convertit en un exportador net de productes agroalimentaris d'un alt valor afegit i ha tingut un impacte positiu en l'ocupació, el creixement i la reducció de la pobresa en les zones rurals. Ara bé, encara queden molts reptes per endavant i aspectes per millorar, sobretot pel que fa  a l'impacte ambiental, la transferència tecnològica al camp o el relleu generacional.

Si bé és cert que el pressupost destinat a la PAC per al període 2021-2127 es reduirà un 5% respecte al període anterior, la proposta de la Comissió pretén que sigui molt més eficaç i, també, que hi hagi una major relació amb altres programes. D'aquesta manera, la Política Agrícola Comuna estaria dotada de 365.000 milions d'euros del 2021 al 2027 i Espanya rebria un total 43.776 milions d'euros  (33.481 milions d'euros per a pagaments directes, 7.000 milions d'euros per al desenvolupament rural i 3.287 per a altres elements).

Una PAC més verda, més social i més propera
La voluntat de l'executiu europeu és fer una PAC més verda, que contribueixi activament en els objectius de reducció d'emissions de gasos contaminants i més respectuosa amb el medi ambient; més social, que beneficiï més als agricultors petits i mitjans, i per això s'ha imposat un topall de 100.000 euros en els pagaments directes que permetran una distribució més equitativa; i que sigui més propera a territori, és a dir, que tingui més en compte les especificitats de regió.

Transferència tecnològica al camp
Però un dels principals objectius que vol assolir la nova PAC és aconseguir que les noves tecnologies tinguin una aplicació real al sector. Per això, als diners contemplats en el pressupost cal sumar-hi, també, els 10.000 milions d'euros del programa Horitzó Europa per finançar la recerca i la innovació en matèria d'agricultura, desenvolupament rural i bioeconomia.

Els joves, un paper clau
El relleu generacional és un dels temes que preocupa al sector, és per això que la nova PAC vol fer una aposta ferma pels joves, i això ho farà augmentant els ajuts directes destinats a ells (que hauran de ser com a mínim del 2%)  i forçant les administracions a adoptar mesures que els facilitin l'accés a la terra o al crèdit o que fomentin la mobilitat de la terra. A més a més, el programa Erasmus comptarà amb una línia per als joves pagesos.

Noves demandes socials
La Política Agrícola Comuna també tindrà en compte les noves demandes socials com ara la sensibilitat per al benestar animal, la reducció de l'ús d'antibiòtics en l'agricultura intensiva o dels pesticides, o la lluita contra el malbaratament de menjar.

Avantatges de la nova PAC per a Catalunya
Ricard Ramon afirma que "Catalunya es pot beneficiar del nou enfoc redistributiu de la PAC, de l'aposta per als joves i, sobretot, pot treure molt suc del paper que hi jugaran les noves tecnologies en l'avanç cap a una agricultura basada en el coneixement".

Presentació de Ricard Ramon sobre la nova PAC

FONT: Comissió Europea