Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La "Red de Espacios Test Agrarios" aposta pel relleu generacional al camp

La "Red de Espacios Test Agrarios" aposta pel relleu generacional al camp.

El Grup Operatiu RETA ha creat la "Red de Espacios Test Agrarios - RETA", una eina que facilita la incorporació de nous agents al medi rural i que proporciona oportunitats d'accés a la terra per a les persones emprenedores. Tècnicament parlant, són espais d'experimentació d'activitats agràries en què la persona emprenedora pot provar el seu model d'empresa en un entorn segur i simular com seria la seva activitat professional en el futur.

Els espais test agraris tenen per objectiu facilitar el relleu generacional a les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, atraient i assentant a les persones joves en els territoris rurals.
Aquests espais permeten a les persones emprenedores provar el seu projecte abans de decidir si finalment el desenvolupen o no. D'aquesta manera, s'assegura un major grau d'èxit en la incorporació definitiva al sector rural.

En paraules d'Albert Puigvert, gerent d'ARCA - l'Associació de Grups d'Acció Local LEADER de Catalunya i una de les entitats impulsores del projecte RETA - "els espais test agraris són tan diversos com territoris i activitats hi hagi". De fet, Puigvert confirma la creació de 4-5 espais test agraris a la província de Barcelona, a més d'un altre a Extremadura, lligat a una cooperativa que ha muntat la seva pròpia escola de pastors. Així mateix, durant el mes de juliol està previst que s'organitzi un seminari digital per explicar detingudament el funcionament de la xarxa d'espais test agraris.


Accessibilitat global
El realment destacable és que es tracta d'una eina oberta, global i democràtica en la qual no hi ha biaixos per una prèvia vinculació, o no, al medi rural. Per a una persona aliena al sector agrari el camí per accedir al món rural és complex i requereix de suport específic, sobretot en la fase entre la formació i la creació de l'empresa.

L'activitat rural precisa d'uns recursos indispensables, entre els quals destaquen:

  • L'accés a la terra.
  • La inversió inicial.
  • La formació tècnica.
  • L'experiència pràctica.
  • El contacte amb els agents agraris o la inserció al medi rural.

Les noves dinàmiques econòmiques i socials mostren com els perfils d'incorporació al sector agrari estan canviant, i com persones sense una tradició familiar rural s'incorporen com a nous agents agraris. Aquesta nova generació incorpora una visió renovada del sector, en la qual destaquen importants elements d'innovació que enforteixen la viabilitat, tant des d'un punt de vista econòmic com social i ambiental.

En aquest context, els espais test agraris proporcionen un suport permanent i personalitzat en la incorporació progressiva dels nous agents rurals, garantint la professionalització dels mateixos alhora que l'avaluació del model d'empresa agrària triada.


Antecedents
Els espais test agraris són recents a Espanya. Fins a dia d'avui, no constava cap experiència en aquest sentit, ja que les incorporacions agràries s'han donat majoritàriament de generació en generació. Les úniques experiències similars vinculades al procés d'incorporació de nous agents al sector són les escoles de pastors, les quals aporten una formació contínua i intensiva per capacitar professionals de la ramaderia, facilitant eines per a la innovació en el sector.

Els espais test agraris apareixen als EUA l'any 1998 i s'adapten al model europeu a França a partir de l'any 2006. Aquests últims neixen per donar resposta als reptes plantejats per la incorporació de nous agents al sector agrari: perfils sense un vincle familiar directe i amb unes necessitats molt específiques en el procés d'instal·lació. A França el model es consolida el 2012 amb el naixement de RENETA (Réseau National des Espaces-Test agrícoles).

El Grup Operatiu RETA impulsa aquest projecte d'innovació social per atendre les necessitats de relleu generacional al sector agrari, així com per desenvolupar la "Xarxa d'Espais Test Agraris" a Espanya, fins ara inexistent.

Notícia "Red Rural Nacional"