Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La REDR analitza el futur del programa LEADER durant la seva Assemblea General Ordinària

La REDR analitza el futur del programa LEADER durant la seva Assemblea General Ordinària.

Ahir, 29 de juny de 2016, la Red Española de Desarrollo Rural va celebrar la seva Assemblea General Ordinària, en presència de representants dels Grups d'Acció Local, Xarxes Territorials i Autoritats del MAGRAMA. L'Assemblea es va celebrar a l'edifici de la subdirecció general del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Els responsables de presentar l'acte van ser Isabel Bombal Díaz, de la Direcció general de Desenvolupament Rural i Política Forestal del MAGRAMA, que va aportar algunes noves dades sobre innovació en el marc de les Associacions Europees per a la Innovació (AEI, EIP en les seves sigles en anglès); Aurelio García Bermúdez, president de REDR; Belarmino Fernández Fervienza, president de la Xarxa Asturiana de Desenvolupament Rural i vicepresident de REDR; i Cristina Roa Vicente, gerent del Grup d'Acció Local Centre de Desenvolupament Rural de Terra Estella TEDER. Els integrants d'aquesta taula inaugural van ser els encarregats de donar la benvinguda als assistents a l'Assemblea i de presentar l'ordre del dia.

Després de la lectura de l'acta de la sessió de l'anterior Assemblea, el president de REDR va donar la benvinguda a Rosario Andújar Torrejón, la nova presidenta de l'Associació per al Desenvolupament Rural d'Andalusia (ARA), i a Pilar Pérez Lapuente, nova presidenta de la Xarxa Aragonesa de Desenvolupament Rural (RADR), que ocuparan la vicepresidència primera i la secretaria, respectivament, de la Junta Directiva de la REDR. Aquests nous nomenaments com a representants de la Comissió Permanent i de la Junta Directiva de la Xarxa Nacional es van aprovar el dia anterior durant la celebració de la Junta Directiva de l'entitat. En el transcurs de l'Assemblea, totes dues van mostrar el seu agraïment i compromís amb la consecució dels objectius comuns dels Grups d'Acció Local i Xarxes Territorials integrades en l'estructura de la REDR.

Posteriorment es va presentar la Memòria de Gestió REDR 2015, i es va procedir a l'aprovació dels comptes i balanços de l'exercici 2015, així com del pressupost per a aquest 2016. Aurelio García Bermúdez també va explicar als presents l'informe de la Presidència i el Pla de Treball 2016. L'Assemblea va aprovar per unanimitat el pressupost per a l'exercici 2016.

Més tard va ser el torn dels representants de les Xarxes Territorials, que van explicar la situació de l'aplicació de l'Eix LEADER 2007-2013 -pràcticament tancat en tot el territori de l'Estat- i, sobretot, la seva anàlisi sobre l'estat i la implementació del nou període de Desenvolupament Local Participatiu Leader que es desenvoluparà fins al 2020 en cada un dels territoris. Com en anteriors Assemblees, es va poder comprovar que el ritme d'aplicació i evolució del nou enfocament 2014-2020 és molt diferent en cada comunitat autònoma. Hi ha CCAA que ja tenen seleccionats els seus Grups, aprovades les seves Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu i signats seus Convenis (Aragó, Astúries, Catalunya o la Rioja); en canvi d'altres ni tan sols han pogut encara seleccionar als seus Grups d'Acció Local (Canàries o la Comunitat Valenciana).

Un cop realitzat aquest anàlisi, va ser el torn de José Luis Peralta, Cap del Servei Tècnic del Subdirecció General de Programació i Coordinació de la DG de Desenvolupament Rural i Política Forestal del MAGRAMA, que va anunciar el tancament definitiu a tots els efectes del període LEADER 2007-2013, es va lamentar de la lentitud i ritme de aplicació del nou període (sense definir totalment en molts territoris a mitjans ja de 2016), alhora que va afegir algunes novetats pel que fa als indicadors sobre avaluació i control.

Durant l'Assemblea també es va aprovar la sol·licitud d'incorporació a la REDR de RECAMDER, la Xarxa de Desenvolupament Rural de Castella - la Manxa, així com dels 29 Grups d'Acció Local que integren el territori manxec.

Finalment, el president de la REDR, Aurelio García, va acomiadar als participants convidant-los a seguir amb el treball en xarxa que tan bons resultats ha donat en els últims anys, i els va citar a seguir participant com fins ara en la tasca conjunta que es fa des de la REDR.

FONT i FOTOGRAFIES: REDR