Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La REDR analitza els reptes dels territoris rurals al costat dels grups d'acció local i les Xarxes Territorials

La REDR analitza els reptes dels territoris rurals al costat dels grups d'acció local i les Xarxes Territorials.

Ahir, 7 de novembre, la Red Española de Desarrollo Rural va organitzar la Jornada 'Els nous reptes sostenibles per al medi rural a EDLP-LEADER', celebrada al Centre de Capacitació Agrària (CENCA) situat a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares. Grups d'acció local, Xarxes Territorials, representants d'institucions públiques i privades que segueixen de prop el desenvolupament rural ... es van donar cita en aquest esdeveniment anual que organitza la REDR.

La Jornada es va centrar, com anunciava el seu títol, en els nous reptes que afronta el medi rural sota l'enfocament de les Estratègies de Desenvolupament Rural LEADER: despoblació, el desenvolupament local participatiu com a instrument de la política de cohesió post2020, el seu present i futur. .. a més, l'espai també va servir per presentar diversos projectes de Bones Pràctiques dutes a terme per grups d'acció local de tot Espanya, amb l'objectiu de transferir coneixement, inspirar i aportar idees a la resta de Grups respecte a problemàtiques comunes a totes les zones rurals.

Lourdes Barona Flórez, subdirectora general adjunta d'Innovació i Modernització del Medi Rural del MAPAMA, va ser l'encarregada d'inaugurar la Jornada al costat d'Aurelio García Bermúdez, president de REDR. Barona va explicar algunes de les línies estratègiques del MAPAMA, com el paquet de 38 mesures per a la incorporació de joves i dones al medi rural; l'impuls a la Llei de titularitat compartida a través d'un pla de difusió; el foment dels territoris rurals intel·ligents; la possible creació d'un premi d'emprenedoria rural similar al que ja existeix per a dones rurals; o les activitats relacionades amb LEADER previstes per la Red Rural Nacional, com la celebració d'un esdeveniment LEADER durant el febrer de 2018 per a fomentar la cooperació entre els GAL.

Després d'agrair als assistents i ponents la seva participació, García Bermúdez va introduir alguns dels temes que es tractarien durant la Jornada i va anunciar la celebració de l'Assemblea General posterior.

Després de la presentació, es va donar pas a la primera taula rodona del matí, 'Despoblació rural: reptes i propostes', moderada pel periodista Fran Pomares. El primer participant va ser Luis Antonio Sáez, director de la Càtedra sobre Despoblació que impulsa la Diputació de Saragossa i la Universitat de Saragossa. El professor d'economia va fer una anàlisi teòrica sobre la despoblació, però també va voler apel·lar als intangibles del medi rural com a eines per lluitar contra la despoblació. "És molt interessant treballar sobre el tema dels valors rurals, no sempre una zona amb més renda implica que els seus habitants siguin més feliços", va afirmar Sáez, que també va posar èmfasi en que el concepte de desenvolupament engloba molts valors que no sempre es tenen en compte. Luis Antonio Sáez va parlar també de la importància que té que la població local s'impliqui en aquesta lluita contra la despoblació.

Després d'una ronda de preguntes, va continuar la taula sobre despoblació amb la participació del periodista Raúl Comte i l'alcaldessa d'Oreja, Marta Corella, una petita localitat de la província de Guadalajara. Comte, gran coneixedor de la problemàtica rural, va fer una radiografia de la despoblació dels territoris rurals. "Com altres catedràtics han dit ja, crec que al medi rural se l'ha deixat morir per manca de polítiques públiques i perquè mai s'ha pres seriosament el desenvolupament rural; no hi ha hagut una estratègia nacional coordinada i orientada a afavorir el retorn dels habitants als pobles, o com a mínim, empènyer cap a un equilibri demogràfic que és fonamental per a la sostenibilitat ". Comte va afirmar que calen "mesures legislatives que s'adaptin a les necessitats i característiques del medi rural i els seus habitants, és incomprensible que tinguem ja una bona Llei de Desenvolupament Sostenible del medi rural però que no es doti de finançament i no s'apliqui", una idea comuna que es va repetir diverses vegades durant altres intervencions.

Marta Corella,alcaldessa d'Oreja, va ser l'última participant de la taula sobre despoblació. Corella va explicar als presents les iniciatives que s'han dut a terme al seu poble per combatre la despoblació i dinamitzar els recursos locals. L'alcaldessa d'Oreja va parlar també de les amenaces -externes i internes- a què s'enfronten els territoris rurals, i les eines amb les que es poden combatre. En primer lloc, un canvi important d'actitud per part dels actors rurals, endògens i exògens, que cristal·litzi en un canvi de mentalitat, en un major compromís i en passar finalment a l'acció com a últim pas per canviar les coses. "Apel·lo al que falta en molts territoris: actitud, amor a la terra", va afirmar Corella. El poder de les petites accions, l'empoderament de la població local i la importància de la seva participació activa, al costat d'un canvi radical d'actitud, són alguns dels ingredients que va exposar Corella per fer que els nostres pobles compten amb armes per lluitar per la seva supervivència .

Rosario Andújar, presidenta d'ARA i vicepresidenta primera de REDR, va ser l'encarregada de presentar una de les ponències principals del dia, la de Roman Haken, representant del Comitè Econòmic i Social Europeu en la secció d'Agricultura, Desenvolupament Rural i Medi Ambient. Defensor de l'enfocament participatiu LEADER, Haken va ser l'autor del "DICTAMEN del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre El desenvolupament local participatiu com a instrument de la política de cohesió 2014-2020 per al desenvolupament local, rural, urbà i periurbà", en què el CESE defensa que el desenvolupament local participatiu és un instrument específic que s'utilitza a nivell subregional per completar altres formes d'ajuda al desenvolupament a nivell local i que pot servir per mobilitzar i implicar les comunitats i organitzacions locals perquè contribueixin a l'objectiu d'aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, a més de reforçar la cohesió territorial. L'expert txec va analitzar l'estat de situació de les negociacions que s'estan duent a terme a Europa sobre el futur de les polítiques rurals, el Desenvolupament Local Participatiu LEADER, la programació i la postura de les institucions al respecte ...

Entre les novetats que va anunciar, destaquem una de les més importants, de la qual REDR ja va informar després de la seva participació en el III Parlament Rural Europeu celebrat a la localitat holandesa de Vernhost: la possible creació d'un fons únic per LEADER/Desenvolupament Local Participatiu, amb programes nacionals o regionals coincidents en els estats membres, i dotat de finançament a través d'una proporció significativa de tots els fons europeus d'inversió estructural. El seu ús hauria d'estar destinat als objectius establerts per les estratègies dirigides per la comunitat, sense distinció o demarcació entre els diferents Fons estructurals. És a dir, enlloc de finançar l'aplicació de CLLD/LEADER mitjançant el Multifons, es proposa un full de ruta alternativa en la qual un sol fons es finançaria a través d'una porció significativa dels quatre Fons Europeus - Rural, Regional, Social i Marítim - en un fons per al Desenvolupament Local Participatiu Leader administrat de manera unificada a nivell europeu i nacional.

De fet avui, 8 de novembre, Roman Haken assistia a Brussel·les a una reunió amb el gabinet de Phil Hogan (Comissari EU Agricultura i DR) on, al costat d'ELARD (a la qual pertany REDR), proposaran a la Comissió aquesta nova proposta per que en el pròxim període la implementació de CLLD sigui més efectiva i simple.

Per la seva banda, Pilar Pérez, presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) i secretària de la REDR, va ser l'encarregada de presentar al següent participant, José Luis Peralta, cap del Servei Tècnic de la Subdirecció General de Programació i Coordinació de la DG de DR i PF del MAPAMA. Peralta va centrar la seva intervenció en una anàlisi de l'enfocament LEADER, comparant períodes anteriors d'aplicació i dissertant sobre el seu possible futur. L'expert en desenvolupament rural va aportar dades actualitzades sobre l'aplicació de les diferents mesures, i ha destacat especialment la dificultat d'aplicar la mesura de cooperació (executada en una mitjana d'un 2%). "LEADER treballa en diferents àmbits intangibles que potser no es comprenguin bé des de fora, com la dinamització social de comunitats locals, actuar sobre les actituds -com deia Marta Corella- o sobre els valors que ha esmentat el professor Sáez", ha conclòs Peralta.

Belarmino Fernández, president de la Red Asturiana de Desarrollo Rural(READER) i vicepresident segon de REDR, va ser el moderador del primer Panell de bones pràctiques sostenibles 'Emprenedoria juvenil i retorn del talent rural'. Els projectes presentats van ser:

Ticket Rural a LEADER Astúries
Presentat per Jesús Casas Grande. Director general Desenvolupament Rural (Astúries).

Ajuda a la posada en marxa d'activitats no agrícoles a les zones rurals (submesura M06.2) també coneguda com "Tiquet de l'Autònom Rural". L'ajuda consisteix en ajuda a preu fet per import de 25.000 € a concedir per la creació d'una empresa sota la fórmula d'empresari individual (autònom). Els beneficiaris poden ser persones físiques, que portin almenys 3 mesos aturades, que creïn una empresa, a títol individual, en la qual almenys es generi el seu lloc de treball, i que no hagin estat donats d'alta com a autònoms en la mateixa activitat en la qual se sol·licita l'ajuda en els últims tres anys. L'ajuda no està vinculada a la justificació de cap despesa o inversió, només al manteniment de l'activitat i al compliment del pla empresarial.


Projecte de cooperació Odisseu
Presentat per Mireia Font. Gerent del LEADER Alt Urgell- Cerdanya (Catalunya).

Odisseu és un projecte de cooperació dels GAL de Catalunya que pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap al medi rural a partir de la creació d'un programa que faciliti la seva inserció laboral i que promogui el compromís social dels i les joves amb el seu territori rural d'origen. El projecte Odisseu va néixer per acompanyar i fer el seguiment als joves interessats en conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per desenvolupar un projecte professional, siguin originaris d'aquestes zones rurals o d'altres. A través de diferents activitats, apropa els joves a oportunitats laborals o els conviden i donen suport a crear iniciatives emprenedores que, alhora, els permetin conèixer millor com es viu en el món rural.


Joves Dinamitzadors Rurals
Presentat per Maite González. Gerent de Adefo-Cinco Villas (Aragó).

Joves dinamitzadors rurals és un projecte de cooperació interterritorial, que pretén motivar els joves del medi rural perquè s'impliquin en el desenvolupament dels seus pobles, potenciant actituds emprenedores i iniciatives que revitalitzin el seu entorn, fonamentalment a través de la informació entre iguals, la formació i l'intercanvi d'experiències. "Joves dinamitzadors ..." és una xarxa dinàmica i en constant evolució, formada per Joves i Professionals en l'àmbit de la Joventut i el Desenvolupament Rural a Aragó, que coopera per trobar solucions comunes a necessitats concretes del territori. El projecte serveix i posa en marxa estructures de reactivació rural, que promouen el desenvolupament personal, social i professional dels joves, a través d'accions de Participació social, Formació i Ocupació.

A les 15h, va tenir lloc l'Assemblea General de la Red Española de Desarrollo Rural, que va reelegir per unanimitat a la Junta Directiva. Van formar la taula Rosario Andújar i Secundino Caso (representant de Cantàbria). 

Després de la celebració de l'Assemblea General, es va presentar un nou Panell de bones pràctiques sostenibles, 'De la igualtat de gènere als Smart Villages', moderat per Carles Luz, president de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). Aquests van ser els projectes presentats:

Unitat de Gènere
Presentat per Carmen Pérez del Río. Tècnica GDR Subbética Cordobesa (Andalusia).

La UNITAT DE GÈNERE, és un element de suport per iniciar el procés d'implantació del Mainstreaming de Gènere a la Subbética Cordobesa. Suposa la primera experiència per dotar la ciutadania de coneixements i eines concretes per integrar la dimensió de gènere en les seves decisions i activitats, donant així una resposta eficaç a les recomanacions de la Unió Europea. Entre les actuacions que el GDR ha dut a terme a través del seu "Unitat de gènere" estan l'elaboració d'un pla d'acció de forma participativa entre totes aquelles associacions de dones, empresariat, agents implicats en igualtat de la comarca, etc. en el qual es van establir les bases per a l'execució d'aquest projecte i van quedar plasmades les demandes de formació, treball, celebració d'actes, implantació voluntària de plans d'igualtat, etc .; un estudi de la composició dels òrgans de decisió de les cooperatives, pimes, micropimes, etc. de la comarca; celebració de taules temàtiques sectorials dirigides a cada un dels sectors econòmics més representatius de la comarca; difusió i sensibilització en matèria d'igualtat d'oportunitats. El projecte serveix al seu torn per a visualitzar a les dones que treballen per la igualtat a la comarca.


Espais Sènior
Presentat per Pilar Solano. Gerent del Leader ADESVAL (Extremadura).

El projecte ESPAIS SÈNIOR busca generar un model d'intervenció social de caràcter transversal que permeti anticipar-se als nous escenaris derivats del canvi demogràfic i l'envelliment de la població i articular un pla d'acció operatiu ajustat a les estratègies de desenvolupament local participatiu dels GDR des de fórmules de trobada territorial i de corresponsabilitat entre els diferents grups d'interès, tant públics com privats, amb un enfocament multisectorial, gestionant les demandes de la gent gran, tenint cura sempre de les seves emocions i afectes. Els objectius del projecte són: posar a l'agenda política i social al col·lectiu de la gent gran; anticipar-se als nous escenaris derivats del canvi demogràfic; o incorporar l'envelliment de la població en les estratègies de desenvolupament comarcal com un exercici d'equitat i igualtat per a la ciutadania de les zones rurals i una oportunitat de creixement econòmic i laboral per al territori, especialment dirigida al col·lectiu de joves i dones.


Smart Villages
Presentat per María José Murciano. Directora de projectes REDR.

Smart Villages, un nou concepte amb el qual cal familiaritzar-se perquè ha vingut per quedar-se. La paraula "intel·ligent" hauria d'implicar la creació d'estructures institucionals i de governança més eficaces que s'esforcin per aconseguir l'auto-sostenibilitat; tant econòmica com de producció, de consum d'energia i recursos. Per tal d'aconseguir un desenvolupament equilibrat a les regions europees, aquest concepte s'ha d'integrar en les polítiques existents tant a nivell europeu, nacional, regional, i local. La clau per aconseguir-ho és enfortir les els llaços entre les zones rurals i urbanes.

La cloenda de la Jornada va anar a càrrec d'Aurelio García Bermúdez, president de REDR, que de nou va agrair als assistents i ponents la seva participació, i va instar als presents a seguir treballant en xarxa i cooperant per continuar impulsant el Desenvolupament Local Participatiu LEADER als territoris i seguir recollint tan bons resultats.

Vídeo de la jornada
Presentacions de la jornada

FONT I FOTOGRAFIES: REDR