Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La situació de la programació LEADER 2007-2013, les novetats del nou període o els reptes que afronten els GAL, les qüestions més repetides durant l'Assemblea de la REDR

La situació de la programació LEADER 2007-2013, les novetats del nou període o els reptes que afronten els GAL, les qüestions més repetides durant l'Assemblea de la REDR .

Ahir, 25 de juny de 2015, la Red Española de Desarrollo Rural va celebrar la seva Assemblea General Ordinària, en presència de representants dels Grups d'Acció Local, Xarxes Territorials i Autoritats del MAGRAMA. L'Assemblea es va celebrar a l'edifici de la subdirecció general del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a Madrid.

Els responsables de presentar l'acte van ser María Dolores Chiquero Sánchez, Subdirectora General de Modernització d'Explotacions del MAGRAMA, que va explicar l'estructura i el funcionament de la Red Rural Nacional i va exposar el calendari d'accions previstes i ja executades de la RRN; Isabel Bombal Díaz, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal del MAGRAMA, que va explicar algunes novetats en matèria d'innovació respecte a les Associacions Europees per a la Innovació (AEI, EIP en les seves sigles en anglès); i José Luis Peralta, Cap del Servei Tècnic de la Subdirecció General de Programació i Coordinació de la DG de Desenvolupament Rural i Política Forestal del MAGRAMA, que va fer una anàlisi dels Programes de Desenvolupament Rural a Europa, la seva comparació amb els espanyols, el calendari d'aplicació, les noves mesures que tindran més pes en aquest nou període o les dotacions pressupostàries de cada un d'ells.

A continuació, Aurelio García Bermúdez -president de la REDR-, Belarmino Fernández Fervienza -vicepresident segon de la REDR i president de READER-, Josep Tortosa -gerent de la REDR-, i Ana María Pérez Agudo -tècnic del GAL Adecom-Lácara- van ser els encarregats de donar el tret de sortida als temes a tractar en l'Assemblea.

Després de la lectura de l'acta de la sessió de l'anterior Assemblea, es va presentar i aprovar la Memòria de Gestió de la REDR 2014. Posteriorment es va procedir a l'aprovació dels comptes i balanços de l'exercici 2014, i de l'Informe de la Presidència i el Pla de Treball 2015.

Després de la presentació de l'Informe de la Presidència, a càrrec d'Aurelio García Bermúdez, va tenir lloc l'aprovació del Pressupost Ordinari per a l'exercici de 2015. Per últim, es va donar pas a la ronda d'intervencions dels diferents representants de les Xarxes Territorials, que van fer una anàlisi i resum sobre la situació de l'aplicació de l'Eix Leader 2007-2013 i implementació del DLP 2014-2020 en les seves comunitats autònomes.

--------------

Després de l'Assemblea, vam parlar amb el president de REDR, Aurelio García Bermúdez, perquè ens expliqués algunes de les qüestions més rellevants plantejades en l'Informe de la Presidència i el Pla de Treball 2015.

Què necessita el Desenvolupament Local Participatiu - LEADER a Espanya en aquest nou període de programació?
Diverses coses. Una d'elles és una major visibilitat, una presència més constant. Un dels reptes que volem aconseguir en aquest nou període de programació 2014-2020 és aconseguir una major presència de LEADER a Espanya. Per això, una de les mesures que ens agradaria implementar seria, entre d'altres, la creació d'un Grup Permanent LEADER a la Red Rural Nacional, seguint l'exemple del subgrup permanent sobre Desenvolupament Local Participatiu / LEADER creat a la Xarxa Rural Europea.

Sempre comentes que el món rural necessita tenir una major presència en l'agenda política a nivell nacional, canvia això de cara a les eleccions de novembre?
El que volem fer abans de les eleccions és acostar-nos als partits polítics, els de sempre i els nous, a través d'algunes accions com ara l'organització d'unes Jornades en les que els féssim arribar els nostres plantejaments. El que volem és fer-los arribar el nostre plantejament sobre el LEADER, sobre la participació, sobre el món rural, sobre la importància dels Programes de Desenvolupament, etc., i que ells, al seu torn, ens diguin quin és el seu plantejament per al món rural, què incorporaran al seu programa polític de cara a les eleccions generals, com enfocaran aquestes possibles mesures ...
El medi rural necessita generar el seu propi espai i ser part de la política, i que també des del món rural estiguem presents en els programes dels grans partits encara que sigui a les eleccions generals.

Les eleccions, són una oportunitat per al món rural d'aconseguir aquest major espai polític que necessita en la societat?
El que tenim davant és una oportunitat, però també plantegem una exigència als partits perquè introdueixin en els seus programes electorals no només grans línies de treball sinó també que "baixin" al que per a ells seria el desenvolupament rural, el desenvolupament territorial, la participació ciutadana, la metodologia LEADER, etc.

Com valores els processos participatius que s'han viscut en els territoris?
On hi ha hagut un dèficit de participació ha estat en els PDR de les comunitats autònomes. Hagués calgut  una major participació en l'elaboració dels PDR regionals, i després en les Estratègies de Desenvolupament Local (EDL) del territori.
Com en l'elaboració dels PDR no ha estat així, el que hem fet des dels Grups d'Acció Local és elaborar unes estratègies tenint en compte la participació de tothom: sectors econòmics, socials, de joves, dones ...

Quins altres reptes afronten els grups GAL en aquest nou període?
A més dels tradicionals: despoblació, retorn de joves, pèrdua de serveis i qualitat de vida, etc., els grups tenen nous reptes com per exemple la innovació. En aquest nou període, cal demanar als Grups que incorporin l'aspecte de la innovació en les seves estratègies, centres tecnològics, centres de desenvolupament, universitats ... perquè també aquesta pota de la innovació, la ciència i el coneixement estigui present en les seves Estratègies de Desenvolupament Local.

FONT I FOTOGRAFIES: REDR