Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

LEADER-ant el futur del medi rural: conclusions de les Jornades '30 anys LEADER'

Jornades '30 anys LEADER'.
Jornades '30 anys LEADER'

Concloses les Jornades ‘30 anys LEADER’ i una vegada escoltades i sumades les voluntats dels grups d'acció local i fent gala d'una aptitud propositiva, aquestes són les conclusions: 

LEADER: PROPOSTES

1. Polítiques públiques. Els GAL reivindiquem el reconeixement com a instrument de gestió més enllà de FEADER-PAC; després de 30 anys, deixem constància que treballem en pro d'una política TERRITORIAL i no sectorial.

2. Visió a llarg termini. Sent aquesta una evidència i al seu torn una exigència; és necessari articular respostes estratègiques i estructurades per a un medi rural amb una visió més a llarg termini.

3. Partenariat públic-privat. Els GAL som l'única eina de concertació territorial contrastada públic-privada rellevant i eficaç. Som -i això ningú ho pot dubtar-, una part important, activa i influent de la caixa d'eines per a aconseguir un desenvolupament territorial integral i una cohesió social dels territoris rurals. Hem estat pioners a posar en valor els actius del medi rural, que ha servit i serveix per a traçar les noves polítiques territorials sobre una base sòlida.

4. Burocràcia. Sol·licitem a les administracions la coordinació d'esforços i recursos per a evitar així
generar duplicitats burocràtiques. I preguem no continuar patint més distorsions i retards per les traves
administratives.

5. Reptes i oportunitats. Apliquem una visió proactiva i constructiva com a part essencial de la nostra metodologia en nom de l'elaboració de les futures estratègies de desenvolupament local.

6. LEADER-GAL. Quant a LEADER 2023-2027, exigim a les administracions la total operativitat
de la mesura LEADER per a l'1 de gener de 2023; estant aprovades les LDS i signats els corresponents
Convenis amb els GAL en tota Espanya, per a adequar-nos al calendari europeu i així harmonitzar les
actuacions.

7. Joves. Habilitem un espai a les noves generacions per a formar part activa en els processos de presa
de decisions, alhora que els servim de suport i ànim en el camí de l'emprenedoria.

8. Turisme. Volem aprofitar l'oportunitat per a canviar el paradigma del turisme i potenciar els nostres destins rurals com a palanques de canvi del sector turístic del nostre país.

9. Cooperació. La cooperació és part intrínseca de la nostra metodologia; qui millor que el GAL per a identificar
i decidir les seves accions en matèria de cooperació. Fem nostra la premissa de la UE –“El que
no està prohibit, està permès”.

10. ODS I Agenda 2030. Sense el medi rural no es poden aconseguir els ODS i l'Agenda 2030. LEADER ha
avançat en la consecució i implementació dels ODS des de la seva creació en 1991 i, encara avui, continuarem
treballant per al seu compliment.

POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT RURAL: PROPOSTES

1. Canviar el relat. És important que el relat de les accions dutes a terme es donin en clau positiva. La narrativa renova la vida social i de manera intrínseca s'interioritza en els nostres pensaments. Ara és més necessari que mai canviar la narrativa i començar a exposar els pobles com a llocs d'oportunitats davant la sobreexplotació i contaminació urbanes.

2. Rendibilitat econòmica. Deslligar la dotació de serveis a la població de la rendibilitat econòmica. Fins que el criteri per a la dotació d'un servei deixi de ser el nombre d'habitants, el medi rural mai superarà la bretxa de serveis actuals.

3. Benestar social. Assegurar el benestar social, més enllà dels criteris geogràfics o demogràfics.

4. Descentralitzar serveis i garantir la descentralització de les Administracions Públiques cap a les zones rurals, assegurant que totes les Comunitats Autònomes compten amb epresentacions en els seus territoris. Assegurar una descentralització de les oficines i el personal de les empreses les matèries primeres de les quals provinguin, en la seva majoria, del medi rural. Les empreses agroalimentàries, energètiques, de construcció o tèxtils, entre altres, hauran de comprometre's a descentralitzar un mínim dels seus recursos humans a aquelles zones on adquireixen el seu producte.

5. Promoure una governança policèntrica amb la finalitat d'optimitzar recursos. Impulsar la convergència i optimització de fons entre les entitats públiques, que asseguri que la lluita contra la despoblació i la dinamització del medi rural constitueix una prioritat estratègica i transversal a les estratègies nacionals. Per a això, serà essencial garantir un diàleg permanent entre els Ministeris, administracions regionals i entre altres, els Grups d'Acció Local, pel seu poder d'actuació sobre el territori.

6. Rural Proofing. La proposta llançada en 2017 per REDR s'està materialitzant a través d'alguns exemples concrets i escalant de nivell nacional al territorial. Continuarem apostant per la seva imbricació en tot el territori nacional i la seva transversalitat en totes les polítiques públiques.

7. Fomentar una més justa vinculació urbà-rural, potencializando l'origen dels recursos i el seu
ús en destí (sense medi rural no hi ha medi urbà).

8. Educació sobre la base de les oportunitats. Augmentar les opcions formatives professionals en
entorns rurals dirigides a les potencialitats i oportunitats que ofereix el territori.

9. La cultura és eina de canvi i, com a tal, s'ha de planificar i integrar com una solució de gran importància per al medi rural, posant en valor l'immens patrimoni cultural, natural i social dels nostres territoris; i al seu torn, és necessari traslladar la immensa oferta cultural de les grans ciutats al medi rural.

10. Potenciar la figura dels Grups d'Acció Local com a elements i instruments de cohesió,
col·laboració i implementació de totes les categories polítiques en pro d'un medi rural viu i sostenible.