Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"LEADER i Desenvolupament Local Participatiu" serà un grup de treball permanent a l'Assemblea de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural

La Red Española de Desarrollo Rural- REDR va assistir, a Brussel·les, a les reunions de la European Network for Rural Development - ENRD (Xarxa Europea de Desenvolupament Rural), el passat 26 de gener, i de la European LEADER Association for Rural Development (ELARD), els dies 27 i 28 de gener.
En ambdues reunions, es van adoptar diferents acords en relació al Marc Estratègic i als Òrgans de Govern de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural. Uns òrgans de govern on la REDR estarà representada, tant a l'Assemblea de la ENRD, com en el subgrup LEADER i Desenvolupament Local Participatiu, de manera alternativa i rotativa amb REDER.

Respecte a la Configuració d'aquest Subgrup LEADER i Desenvolupament Local Participatiu, aquesta és la informació que ha proporcionat la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural:

D'acord amb la Decisió d'Execució de la Comissió 2014/825/UE relativa a la creació de l'estructura d'organització i funcionament de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural  i de la Xarxa de Cooperació de la Innovació Europea (EIP), l'Assemblea Rural podrà crear subgrups en temes específics relacionats amb els objectius i les tasques de la ENRD, incloent un subgrup permanent sobre LEADER i Desenvolupament Local Participatiu (subgrup LEADER/CLLD). Els subgrups faran treball temàtic sobre la base d'un mandat definit per l'Assemblea Rural.

En la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural 2007-2013, al voltant del 30% de la feina temàtica estava vinculada al programa LEADER.

Proposta:
S'ha proposat la creació d'un subgrup sobre el programa LEADER i el Desenvolupament Local Participatiu, com a subgrup permanent a l'Assemblea de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural.

La proposta es basa en l'experiència positiva aconseguida amb el Comitè LEADER de la ENRD 2007-2013 com a part de les estructures de govern de la ENRD, responsable del treball temàtic en el camp del LEADER i la Cooperació Transnacional. El subcomitè LEADER va reunir una gran quantitat d'informació i anàlisi sobre el LEADER i la Cooperació Transnacional, i va impulsar 12 trobades i  4 grups de treball relatius a la implementació del programa LEADER.

El subgrup LEADER/CLLD contribuirà a millorar la qualitat en l'execució del programa LEADER en els Programes de Desenvolupament Rural. Les seves funcions seran:

1. Seguir l'estat d'execució de l'aplicació del programa LEADER i la Cooperació Transnacional.

2. Identificar temes/problemes comuns, així com bones pràctiques transferibles a diferents nivells (europeu, nacional, local) en la implementació LEADER.

3. Monitoritzar la implementació dels projectes de Cooperació Transnacional.

4. Fomentar el desenvolupament de capacitats en relació a l'aplicació del programa LEADER/CLLD.

5. Identificar Bones Pràctiques i temes/ problemes en les estratègies Multifons CLLD.

Composició i selecció de representants:
L'activitat del subgrup es centrarà en l'intercanvi d'informació sobre la implementació del programa LEADER/CLLD entre els diferents grups d'interès que formen part de la comunitat LEADER a nivell europeu. Això requereix una àmplia representativitat dels diferents grups d'interès LEADER. La participació en les activitats del grup és voluntària, així que la composició següent estableix els possibles nombres màxims.
Segons l'experiència passada, la composició més eficient és la combinació a nivell d'entitats públiques i locals/no governamentals. Per tant, es suggereix incloure en el subgrup: 

  • Autoritats de Gestió que participarien en les discussions del subgrup des de la perspectiva de la formulació i lliurament de polítiques. La seva participació és especialment necessària en el cas de debats sobre obstacles en l'execució.
  • Xarxes Rurals Nacionals, ja que són necessàries per treballar amb la capacitat de crear Grups d'Acció Local i pel que fa a la cooperació en l'àmbit nacional i regional, per tant, les sinergies han de buscar-se a nivell europeu.
  • Grups d'Acció Local (GAL), com a nous participants en aquest període, ja que són els actors clau del programa LEADER.
  • Les organitzacions de tota la UE, ja que aporten la perspectiva no governamental a un nivell geogràfic més ampli que els GALs.

La intenció és utilitzar tècniques de reunions participatives per involucrar a més participants en les discussions. A més, els representants dels òrgans de xarxes i suports del Desenvolupament Local Participatiu creats pel FEDER, FSE i FEMP podran participar com a observadors en les reunions (màxim 6).

Categoria


Número      

Selecció
Autoritats de Gestió 28  
Xarxes Rurals Nacionals 28  
Representants dels Grups d'Acció Local  28

Selecció per les Autoritats de Gestió

Organitzacions de la UE, incloent organitzacions que representen municipis i regions  12 En cooperació amb el Grup de Diàleg Civil 
TOTAL 96  

 
Operació del subgrup:
El grup és un subgrup de l'Assemblea de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural, i per tant del grup d'experts de la Comissió. Els membres del subgrup no seran remunerats pels serveis prestats. Viatges i despeses d'estada seran reemborsats per la Comissió.
Provisionalment el subgrup es podria reunir màxim dues vegades l'any. Si és possible, les trobades seran organitzades en paral·lel a d'altres esdeveniments.

FONT: Red Española de Desarrollo Rural