Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

L'Estratègia del Consorci Leader del Camp dona especial rellevància a l’aprofitament d’infraestructures i espais compartits de processos

L’Estratègia del Consorci Leader del Camp contempla tres grans eixos de treball: "Impulsar iniciatives innovadores i transformatives del territori"; "Afavorir la creació d’oportunitats per a les persones"; i "Acompanyar accions per a la mitigació del canvi climàtic". En aquests eixos es vol donar especial importància a l’aprofitament d’infraestructures i espais compartits de processos. Ens ho explica el seu gerent, Jordi Paris.

Jordi Paris, gerent del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.
Jordi Paris, gerent del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
 • El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp inicia el nou període Leader 2023-2027 sense canvis en el seu àmbit d’actuació. 6 comarques i 93 municipis amb unes característiques i, a la vegada, unes necessitats molt diferents. Com es gestiona un territori tan divers?
  El territori del Leader del Camp es caracteritza per la gran diversitat paisatgística que el configura, on des d’un punt de vista paisatgístic contrasten les zones de plana entre les muntanyes que les envolten. Hi ha una important zona boscosa malgrat es tracta d’un territori agrícola on hi predominen el cultiu del cereal, la vinya i l’olivera.
  També hi destaquen importants zones de protecció ambiental: el Leader del Camp compta amb un 37,0% del territori amb protecció ambiental dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), el que suposa un total de 80.984,40 hectàrees incloses dins de 15 espais protegits. D’entre aquests espais protegits destaquen per una banda la Vall del Monestir de Poblet i de l’altra el Parc Natural de la Serra del Montsant, amb una vinculació del territori amb aquests dos espais molt important.
  El teixit empresarial es concentra sobretot en les capitals de comarca  i els municipis de l’entorn. Només les tres capitals de comarca aglutinen el 42,0% dels comptes de cotització, el que dona una idea de la concentració empresarial en zones molt concretes.
  En l’àmbit del Leader del Camp hi ha 212 entitats singulars de població per un total de 93 municipis, el que dona una idea de la complexitat a nivell de gestió que això suposa i les dificultats que tenen els veïns i veïnes per veure cobertes les necessitats més bàsiques com les sanitàries, d’educació, etc. per la manca de serveis disponibles i d’un dinamisme social i econòmic satisfactori.
  Finalment, l’àmbit d’actuació del Consorci es situa en contacte directe amb un espai urbà tremendament dinàmic i desenvolupat, que condiciona la pròpia inèrcia de les zones rurals més properes a aquestes zones. Evidentment, no a tots, ja que hi ha zones amb un marcat aïllament orogràfic i de comunicacions.

 • Cada grup Leader ha definit la seva Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) 2023-2027 juntament amb les entitats del seu territori. Ens podries detallar com ha estat el vostre procés participatiu i qui hi ha participat?
  Per tal de recollir el coneixement del territori per la redacció de la nova Estratègia de Desenvolupament Local, es va realitzar un procés participatiu per implicar a la comunitat, crear consens i que el mateix territori pogués aportar comentaris i/o idees per a les futures línies de treball de l’entitat. Els objectius específics del procés han estat:
 1. Contrastar i matisar l’esborrany de línies d’actuació i projectes de la EDL que es va definir amb l’equip tècnic del Leader del Camp de Tarragona.
 2. Recollir aportacions i visions de la ciutadania per complementar i/o ampliar aquest esborrany.
 3. Debatre les aportacions i realitzar un procés de codisseny per consensuar els objectius específics, les línies d’actuació i les principals accions per a l’EDL.

  El procés s’ha realitzant en dues fases emprant diferents tècniques participatives.
  Fase 1. Mapatge i diagnòstic col·laboratiu:
  Enquestes. Han tingut per objectiu facilitar la participació de tots els agents que no es van poder desplaçar als tallers per tal de recollir les seves aportacions i visions.
  Anàlisi FARO de l'àmbit territorial del Leader del Camp de Tarragona. L’objectiu ha estat  crear un primer mapa de la situació actual des del punt de partida dels coneixements de tot l’equip tècnic del Consorci Leader del Camp de Tarragona.
  Entrevistes semiestructurades. Han tingut per objecte contrastar i matisar l’esborrany de línies d’actuació i projectes de l'EDL definit prèviament amb l’equip tècnic del Leader del Camp de Tarragona.
  Fase 2. Deliberació i votació per a la presa de decisions i el codisseny:
  Tallers participatius. Tècnica del world cafè.
  Els tallers participatius han permès realitzar una anàlisi col·lectiu i un debat consensuat entorn dels objectius específics i operatius previstos en l’esborrany de l'EDL.

 • Una Estratègia on s’analitzen les oportunitats i les necessitats del territori de cara al nou període i d’on sorgeixen les línies de treball més rellevants.
  L’Estratègia de Desenvolupament Local del Consorci Leader del Camp per al període 2023-2027 parteix d’una concepció del món rural que posa al centre les necessitats de les persones, centra esforços en focalitzar el suport a agents i projectes amb capacitat real de transformació i aporta un clar enfoc en la situació d’emergència climàtica actual.
  L’Estratègia té una clara orientació a l'impuls de projectes innovadors i transformatius, amb potencial d’esdevenir nínxols transformadors capaços d’avançar cap a  alternatives reals a una situació de crisi sistèmica i a un món rural amb dificultats per a mantenir la seva població. Alhora, aposta per iniciar una línia de treball entorn les persones com a element clau per a la dinamització territorial i també aborda el repte de la mitigació del canvi climàtic.

 • Una Estratègia que de ben segur ha introduït nous eixos de treball.
  L’estratègia contempla tres grans eixos de treball: 
  Impulsar iniciatives innovadores i transformatives del territori
  Afavorir la creació d’oportunitats per a les persones
  Acompanyar accions per a la mitigació del canvi climàtic
  En aquests eixos donem especial importància a l’aprofitament d’infraestructures i espais compartits de processos i el suport a activitats econòmiques innovadores, més enllà de l’enfoc sectorial que havia primat fins ara. És una aposta per, també, aprofitar aquests recursos endògens que ja existeixen però que es poden reformular per aconseguir que siguin actius de prosperitat local.
  També les oportunitats a les persones, amb atenció a l’economia que es pot general amb la Silver Economy i l’arrelament tant de dones, joves com a nova població.
  També sorgeix a l’Estratègia la importància de l’acompanyament a les iniciatives locals que promoguin una transició energètica sostenible, justa i democràtica.

 • Unes línies de treball que estan en consonància amb els reptes que s’han fixat a nivell de país a l’Agenda Rural de Catalunya?
  L’Estratègia es vincula directament amb 5 dels 7 grans reptes de l’Agenda Rural de Catalunya

  - Persones, benestar i repte demogràfic
  - Transició ecològica
  - Sistema agroalimentari
  - Gestió forestal
  - Innovació i dinamització social i econòmica.
  Però, a més, també s’alinea i vincula especialment amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible:
  - Salut i benestar
  - Igualtat de gènere
  - Energia neta i assequible
  - Treball digne i creixement econòmic
  - Industria i comunitats sostenibles
  - Consum i producció responsables
  - Acció climàtica
  - Vida terrestre

 • En el Leader 2023-2027 també es reforça el paper de decisió dels Grups GAL tot incloent una partida de fons que us permet executar projectes propis al territori.
  Els projectes propis han estat una eina utilitzada pels grups Leader d'arreu de l'Estat, però que a Catalunya en els darrers períodes no s’havia pogut desenvolupar, almenys a nivell de projectes d’inversió. Aquesta possibilitat limitava el desenvolupament d’alguns projectes o iniciatives. Crec doncs, que és una bona notícia poder incloure'ls,  i que ajudarà als Grups a poder iniciar i arrencar projectes pilot i iniciatives innovadores, així com també a fomentar la presència del propi Grup com agent d’impuls d’iniciatives singulars.
  En el cas de l’Estratègia de Desenvolupament Local del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, pren especial importància al plantejar de forma global projectes comunitaris de forma prioritària en benefici de col·lectivitats enfront projectes de caire individual. També en la importància estratègica de posada en valor d’espais públics en desús. Els projectes propis prenen importància per aixecar i desenvolupar iniciatives en aquest sentit.

 • A les acaballes del període 2014-2023, i basant-te en la teva experiència com a director del Consorci, que ha significat el Leader per al teu territori?
  Soc director de grup Leader des del període 1994-1999. Per tant crec que per experiència puc fer una valoració de l’evolució de Leader des d’un inici, com a iniciativa comunitària de caràcter laboratori, al darrer període, integrat definitivament dins de la programació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya.
  Aquest darrer període crec que ha estat l'inici del gir estratègic del programa Leader al territori del Consorci. Com hem comentat anteriorment, cada vegada hi ha una aposta estratègica cap a projectes col·lectius enfront a projectes individualistes. En un Grup d’Acció Local amb un abast territorial de 93 municipis i més de noranta mil habitants, l'impacte que tenen els projectes de caire individual és molt petit. És en el moment que s’inicien projectes com els obradors col·lectius (per posar un exemple) quan l'impacte es pot multiplicar. Aquest fet es posa de manifest en una evolució de projectes públics de suport a iniciatives econòmiques que s’han desenvolupat en aquest període. També vull destacar l’accés dels municipis menys poblats als ajuts, fet que en anteriors períodes no s’havia pogut desenvolupar. Tot això, amb el reforçament i acompanyament dels projectes de cooperació, que facilita no només ajudar a la inversió, sinó a l’acompanyament en l'inici de diferents iniciatives i projectes. A més de poder compartir experiències i aprendre d’altres territoris que han avançat en reptes que es volen afrontar territorialment.

 • I de cara al nou període que ara iniciem, quins reptes es plantegen des del Consorci?
  Com he comentat anteriorment, crec que aquest període significarà un gir estratègic del programa Leader al territori del Consorci Leader del Camp. Per un costat, pel que ja he comentat anteriorment referent a la priorització dels projectes col·lectius davant de projectes individualistes. En segon lloc, posant l’accent en les persones. Fins ara, l’element central ha estat l’activitat econòmica i en aquesta nova Estratègia de Desenvolupament Local, les persones adquireixen una importància cabdal. Aquesta aposta per iniciatives col·lectives també és una aposta per projectes que tinguin un caràcter transformatiu i que la seva implementació signifiquin un model replicable de canvi envers un entorn rural més resilient i adaptat a reptes com el canvi climàtic, la digitalització o l’accessibilitat a serveis.
  Finalment els elements relacionats amb la transició ecològica, l’alimentació sostenible i la mitigació del canvi climàtic han de centrar els esforços del Grup d’Acció Local, ser el centre en els esforços del capital humà del Consorci.

EDL 2023-2027 DEL CONSORCI LEADER DEL CAMP

L'àmbit d'actuació del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp actua en 93 municipis del Camp de Tarragona. Les comarques de l’Alt Camp, Conca de Barberà i Priorat; a més de 18 municipis de la comarca del Baix Camp, 4 municipis del Tarragonès i 3 del Baix Penedès.

FONT I FOTOGRAFIA: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp