Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Les empreses Leader qualifiquen d’excel·lent el procés d’acompanyament en matèria de RSE del projecte Gestió Sostenible Rural

Prop d’un 70% de les empreses beneficiàries d’ajuts Leader entre els anys 2009 i 2011 que han participat en el projecte Gestió Sostenible Rural d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial a les seves organitzacions han valorat amb la màxima qualificació possible el procés d’acompanyament rebut per part dels tècnics de RSE dels Grups d’Acció Local. Així mateix, un 93% del total d’empreses enquestades han assegurat que recomanarien a una altra organització participar en aquest procés. Aquestes són dues de les principals conclusions de l’enquesta de valoració del programa GSrural realitzada a una mostra de 55 organitzacions dels 18 territoris de Catalunya, Balears i Aragó que hi han participat.

Gairebé un 76 per cent de les empreses consideren que el procés d’implantació de polítiques de RSE ha contribuït a millorar la seva organització de manera notable. En aquest marc, al voltant del 80% es mostra convençuda que mantenir les accions i maneres de treball implantades a través del pla de millora proposat pels tècnics de RSE els serà molt útil per afrontar els reptes futurs. Els enquestats destaquen especialment els processos de planificació estratègica i de màrqueting; l’anàlisi dels impactes ambientals i l’adopció de polítiques d’estalvi energètic i/o d’aigua;  i la cooperació i l’establiment de sinergies generada amb altres empreses del sector o del territori. D’altra banda, un 60% dels promotors qualifica d’excel·lent el nivell d’adaptació de les eines que els han facilitat els tècnics de RSE a la realitat i a la dimensió de les seves organitzacions, mentre que un 25% li atorga un  notable.

Qualitat de l’assessorament, excel·lent
Quant a la figura del tècnic acompanyant de Responsabilitat Social Empresarial, un 83% dels enquestats qualifica d’entre notable (20%) i excel·lent (73%) la qualitat de l’assessorament rebut,  nota que es repeteix  quan se’ls pregunta entorn la freqüència i la idoneïtat dels horaris de les visites. Un 60% els atorga un excel·lent i un 29%, un notable. Únicament, un 2% fa una valoració desfavorable en aquest aspecte. “Tot ha estat perfecte. Hem estat atesos en tot moment i han intentat resoldre’ns tots els dubtes que ens han anat sorgint”, assegura un promotor. “Per problemes personals i laborals, vaig trigar massa a fer la implantació del procés de RSE, però ho considero un temps molt invertit i lamento no haver-m’hi posat encara més. De tota manera, si ho una cosa he après és que el més important és el procés de millora contínua, i per tant, tenim tota la vida de l’empresa per endavant per anar-hi aprofundint”, manté un  altre.

El procés d’acompanyament a les empreses beneficiàries d’ajuts Leader del PDR 2007-2013 constitueix l’eix central del projecte Gestió Sostenible Rural, l’objectiu del qual es fomentar la sostenibilitat de les organitzacions del medi rural a través de la implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial en les seves estratègies empresarials. En aquest marc, el projecte inclou una diagnosi inicial de l’estat de l’organització en termes de responsabilitat social empresarial, la definició d’un pla de millora, sessions d’assessorament individualitzat d’acord a la metodologia del Codi de Gestió Sostenible i sessions d’assessorament grupal i intercooperació entre beneficiaris. Fins a la data, i al llarg de les tres darreres convocatòries d’ajuts (2009-2010-2011), han participat en el procés prop de 200 empreses, de Catalunya, Balears i Aragó.

Gestió Sostenible Rural ha estat finançat a través dels ajuts a la cooperació de la Red Rural Nacional del  Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (Ordre ARM/1287/2009) i de la mesura 421 de cooperació de l’Eix 4 del PDR 2007-2013, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar l’informe de valoració al següent enllaç:
http://ca.gsrural.org/upload/observatori/informeval200920102011.pdf


FONT: Gestió Sostenible Rural