Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Les primeres Jornades sobre espais test agraris debatran sobre nous models d'incorporació a la pagesia

Les primeres Jornades sobre espais test agraris debatran sobre nous models d'incorporació a la pagesia.

Els espais test agraris són un nou model d'incorporació de persones joves i noves a la pagesia ja molt estès en altres països europeus, sobretot a França, i que està començant a implantar-se a l’Estat espanyol. Les Primeres Jornades sobre espais test agraris que es faran del 6 al 10 de juliol serviran per fer balanç de la feina duta a terme fins al moment, així com per unir esforços entre totes aquelles persones i entitats que estan treballant per una nova generació agrària.

A l'horitzó més proper, està prevista la creació de la futura Red de Espacios Test Agrarios, que actualment s’està activant a Extremadura i a Catalunya. També es treballa en la propera posada en funcionament dels dos primers espais test agraris a Casar de Cáceres, a Extremadura, i a la comarca de la Terra Alta, a Catalunya. En concret, una granja experimental per a un ramat de 160 cabres lleteres en intensiu a Casar de Cáceres, i un ramat de cabres de carn en extensiu a Gandesa, a la Terra Alta, amb una experiència innovadora en producció de carn de pastura però també promovent la silvopastura per a la prevenció d'incendis forestals.

Les jornades estaven inicialment programades per als dies 3, 4 i 5 de juny a Lleida, però la pandèmia de la Covid-19 va obligar al seu ajornament i finalment es duran a terme en format online els dies 6, 8 i 10 de juliol. No obstant això, es podrà seguir amb bona part del programa inicial, amb la participació de diversos experts en la matèria, entre els quals José Emilio Guerrero, catedràtic de la Universitat de Còrdova, i Ricard Ramon, cap d'unitat de la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea. 


Una experiència innovadora a l’Estat espanyol

Els espais test agraris són una iniciativa innovadora a l’Estat espanyol que té per objectiu facilitar el relleu generacional a les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, atraient i assentant a les persones joves i nouvingudes en els territoris rurals. Aquest objectiu s'aconsegueix a través de l'acompanyament de les persones que volen dur a terme un projecte emprenedor en un entorn de prova, que els permet una inserció progressiva i segura al sector agrari.

Tot i que no únicament, són programes especialment concebuts per a aquelles persones que no procedeixen de famílies de tradició agrària. En concret, el programa els permet, tal com es desprèn del seu nom, testejar el sector sense la necessitat de realitzar una inversió econòmica important durant un primer període, i amb el suport, acompanyament i formació a nivell tècnic, empresarial i personal de les entitats que formen part de l'espai test agrari.


Un primer Grup Operatiu que porta treballant des de 2018

Les jornades del 6 a el 10 de juliol s'organitzen sota l'auspici del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, encara que l'organització de les mateixes recau en el Grup Operatiu RETA, inicials de la Red de Espacios Test Agrarios, que porta treballant en la implantació del model a l’Estat espanyol des de la seva creació el 2018. El grup té l'origen en la col·laboració de diverses entitats que treballen en el desenvolupament rural a Catalunya i Extremadura. Després de la seva creació el 2018, entre gener de 2019 i setembre de 2020 s’està duent a terme la implementació del projecte d'innovació, cofinançat en un 80% pel FEADER i amb el suport de la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal, l'autoritat de gestió encarregada de l'aplicació de l'ajuda del FEADER. Un dels objectius aconseguits aquest mes de maig, ha estat la primera guia metodològica per a la creació d'espais test agraris a l’Estat espanyol.

De fet, el Grup Operatiu va néixer amb l'objectiu de dissenyar una metodologia innovadora d'implementació dels espais test agraris alhora que ja ofereix serveis d'acompanyament als nous agents agraris, i crear, articular i dinamitzar una xarxa d'espais test agraris a l’Estat espanyol. El projecte actualment abasta els territoris d'Extremadura i Catalunya i està liderat per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). Els seus membres beneficiaris a Catalunya són la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN), l'Associació Rurbans-Escola de  Pastors de Catalunya i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta. A Extremadura ho són la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), la Universitat d'Extremadura, l’Asociación para el Desarrollo Integral de Tajo-Salor-Almonte (TAGUS) i la Sociedad Cooperativa Limitada Nuestra Señora del Prado (Cooprado).

El Grup Operatiu RETA i el seu projecte d'innovació estan coordinats per Neus Monllor, consultora agrosocial especialista en desenvolupament rural i relleu generacional.


Només un 7% de titulars d'explotacions agràries tenen menys de 40 anys

El nombre d'explotacions agràries ha disminuït un 2,1% a l’Estat espanyol en el període comprès entre 2013 i 2016, segons l'Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles de l'INE. Segons la mateixa font, els titulars d'explotacions agràries més grans de 55 anys representen el 65% del total, i els de menys de 40 anys, el 7%. Els titulars d'explotacions agràries en condicions de treball assalariat fix són en un 38% majors de 55 anys, i en un 14% menors de 40 anys. La tendència és similar a la majoria de regions europees, en les quals només el 5,3% dels titulars d'explotacions agràries són menors de 35 anys.

D'aquí la necessitat i l'esforç d'entitats i administracions per crear nous models que facilitin la incorporació de persones joves i noves a la pagesia. Més encara quan els experts han constatat que hi ha una nova generació de pagesos i pageses, molts d'ells sense arrels agràries i sovint d'origen urbà, vital per assegurar la continuïtat en les activitats primàries afectades per la falta de relleu generacional. Aquests nous agents agraris requereixen d'un acompanyament diferent al perfil tradicional perquè, encara que solen tenir formació superior, els falten experiència pràctica i eines de facilitació d'accés a la terra, entre d'altres aspectes clau.

Un espai per a testejar l'activitat agrària a persones joves que no venen de pagès
És en aquest marc que neixen els espais test agraris, com una eina que faciliti la incorporació de nova pagesia al sector i que doni oportunitats d'accés a la terra per a les persones emprenedores. Això s'ha de traduir en empreses viables, amb inversions ajustades a les necessitats reals i amb un canvi d'orientació de les explotacions agràries cap a produccions més sostenibles social, econòmica i ambientalment. D'aquí l'acompanyament durant un període de temps per testejar l'activitat agrària per part dels nous agents, però també per dimensionar el projecte a les necessitats concretes de cada cas.

Durant les jornades del juliol s'exposaran algunes de les experiències ja existents en altres països europeus, on especialment a França ja es porten diversos anys de treball en la implementació del model. Així mateix es durà a terme un taller de creació d'espais test agraris. En les jornades es donaran a conèixer els principals resultats del Grup Operatiu RETA,s'intercanviaran experiències sobre emprenedoria agrària i es debatrà sobre les polítiques d'incorporació de joves i nous agents al sector. En l'última de les jornades es debatrà sobre els objectius i governança de la futura xarxa d'espais test agraris espanyola, en el que es pretén sigui el germen d'una futura implementació del model en diversos territoris de país.

CARTELL - PROGRAMA
INSCRIPCIONS

Per ampliació d'informació o concertar entrevistes amb Neus Monllor, consultora agrosocial especialista en desenvolupament rural i relleu generacional i coordinadora de el Grup Operatiu RETA, podeu posar-vos en contacte amb l'equip de Comunicació de les Jornades:
Josep Comajoan | 699 18 05 46 | josep@diesdagost.cat
Sara Blázquez | 679 86 45 18 | sara@diesdagost.cat
Més informació de les Jornades i del projecte a espaciostestagrarios.org, i a Twitter (@go_reta) i a Facebook (@redespaciostestagrarios).

Nota de premsa "Jornades sobre Espais Test Agraris"