Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Llum verda al Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya 2021-2026

Amb l’objectiu de dotar al país de l’instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país, i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles, i de qualitat, reconeguts pels consumidors i consumidores, el Govern ha aprovat el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026, i encomana al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) la seva cogestió i governança, així com l’impuls de les línies estratègiques i les iniciatives i actuacions que l’integren.

FOTO: DARP.
FOTO: DARP

La situació extraordinària i sense precedents generada per la pandèmia ha evidenciat el paper fonamental del sector agroalimentari i ha posat en relleu els riscos, les vulnerabilitats i les desigualtats existents, però també les oportunitats que cal explorar per a articular un sistema alimentari més resilient i capaç de garantir la sostenibilitat del model. És en aquest context en què el PEAC s’erigeix en l'instrument per a transformar el sistema alimentari català, vehiculant la consecució dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible en l’àmbit alimentari i alineant-lo amb les principals polítiques europees alimentaries, agràries, econòmiques i d’innovació. La implementació efectiva d’aquest pla ha de portar al desplegament de 301 actuacions en els pròxims 5 anys.

El sistema alimentari és una peça clau per a avançar cap a la sostenibilitat de la nostra societat atès que aconsegueix generar un impacte directe en termes mediambientals, socials i econòmics. És l’únic element que, a més de ser imprescindible per a la vida de les persones, estructura i vertebra d’una manera molt important el territori i l’economia del país. Concretament, representant un 14,1% del PIB català, el sector agroalimentari genera 565.700 llocs de treball, el 15,5% de l’ocupació catalana.

Només amb el reconeixement explícit dels vincles i les relacions que estableixen els agents de la producció, els consumidors, els fabricants, els distribuïdors, la venda i la restauració, amb la salut, el medi ambient, la cultura i l’educació, entre altres àmbits, es pot impulsar actuacions integrals que abordin els reptes de futur que demanda la nostra societat.

Amb aquesta premissa, i amb l’objectiu de disposar d’una política alimentària única i compartida, construïda entre tots els agents de la cadena de valor alimentària, el Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP) ha elaborat el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026.

Concretant l’encàrrec de govern, el 2017 es va crear el Consell Català de l’Alimentació, com a estructura de participació, col·laboració, debat, i consulta en matèria agroalimentària. Aquest espai, aglutinador de les visions dels diferents agents que participen en la cadena de valor alimentària, esdevé l’impulsor i el garant de la concreció del Pla com a instrument interdepartamental, intersectorial, i integrador del sector agroalimentari català.

El document és el resultat de més d’un any de treball intens, d’un debat profund, del treball col·lectiu, i del consens dels integrants de la cadena de valor alimentària, des de la producció primària fins a les persones consumidores, passant per les indústries d'elaboració, transformació i distribució, el comerç i la restauració. En el procés d’elaboració, han participat més de 350 experts en l’àmbit alimentari, més de 200 entitats i associacions del sector, i, a través d’un procés participatiu obert, més de 450 ciutadans, garantint d’aquesta manera la multisectorialitat i transversalitat d’aquest instrument, i responent a les necessitats del sector, del territori, i de la nostra societat.

La concreció d’aquesta estratègia ha de permetre convertir Catalunya en un país de referència en termes d’excel·lència alimentària, reconegut i valorat com a tal per tots els agents de la cadena de valor alimentària, tant a escala catalana, estatal i internacional. 

FONT: DARP