Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Mantenir la població rural com a mesura de conservació de l’equilibri territorial", punt principal de l'Estratègia del Consorci

Parlem amb l’equip del Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord; i més concretament amb la seva gerent, Gemma Cortada, sobre el disseny i l’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Local del seu territori.

Equip tècnic del Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.
Equip tècnic del Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord
 • El Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord inicia el nou període Leader 2023-2027 sense canvis en el seu àmbit d’actuació. 2 comarques i 36 municipis amb unes característiques força diferents. Com es gestiona un territori tan heterogeni?
  El Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord és un dels àmbits LEADER més petits de Catalunya, però això no vol dir que no tingui diversitat, ja que té la dualitat plana muntanya amb gairebé el 50% del territori ocupat per municipis de muntanya, secà, regadiu, proximitat o llunyania de la capital de província. El sector primari té un pes important en el PIB però hi ha zones on hi ha una prevalença del sector turisme, destacant patrimoni natural i cultural. En el nostre territori hi conflueixen tres rius principals, cinc embassaments i 9 Espais d’Interès Naturals Protegits que suposen una quarta part del territori. Dels 36 municipis 16 són micropobles i un únic municipi de més de 5.000 habitants, que és la capital de comarca.
  Pel que fa la demografia la taxa de feminitat o i l’índex de sobreenvelliment, està  per sota i per sobre, respectivament, de la mitjana dels territoris rurals. A la vegada el creixement poblacional és nul.
   
 • Cada grup Leader ha definit la seva Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) 2023-2027 juntament amb les entitats del seu territori. Ens podries detallar com ha estat el vostre procés participatiu i qui hi ha participat?
  El procés de participació associat a la redacció de l’EDL GAL Noguera-Segrià Nord, s’ha basat en la realització d’entrevistes, tallers i un enquesta on-line.
  S’han entrevistat a 47 agents clau del territori, s’han realitzat cinc tallers participatius per tot el territori i una entrevista on-line amb 138 respostes. En l’entrevista on-line vam arribar a la major part de la població, així, més de la meitat de participants van ser dones, la meitat dels participants no tenien contacte directe amb el GAL i un 80% no havien estat mai beneficiaries LEADER, indicant que va ser un procés molt plural.

 • Una Estratègia on s’analitzen les oportunitats i les necessitats del territori de cara al nou període i d’on sorgeixen les línies de treball més rellevants.
  La planificació estratègica del GAL NSN pretén la fixació de la població i el desenvolupament local de l’àmbit, mitjançant la creació de riquesa i la consolidació de l’economia i la millora de la qualitat de vida de les persones.
  El punt principal de l’estratègia del GAL NSN és el manteniment de la població rural com a mesura de conservació de l’equilibri territorial, mitjançant la diversificació i dinamització econòmica de les zones rurals, donant suport a les activitats econòmiques i l’emprenedoria que incrementin les rendes en aquests territoris, i contribueixin a la creació de llocs de treball, i l’arrelament, retorn i desenvolupament econòmic i social dels joves, així com la defensa contra el canvi climàtic i el clima com a element integral de les estratègies de desenvolupament local.
  El GAL NSN es proposa desenvolupar aquest objectiu a través de cinc objectius específics.
  En el procés participatiu es va prioritzar  l’arrelament de joves i repoblament seguit de la creació i consolidació d’empreses. I en un tercer estadi s’agrupen els altres tres objectius de l’estratègia,  millora en la transformació i comercialització del producte agroalimentari, la dinamització del turisme i l’economia dels recursos naturals i la mitigació del canvi climàtic.

 • Una Estratègia que de ben segur ha introduït nous eixos de treball.
  En l’estratègia 23-27 s’ha incorporat l’objectiu de l’economia dels recursos naturals i la mitigació del canvi climàtic. Però se’ns dubte el protagonista serà l’arrelament de joves i repoblament amb els serveis a la població i el foment de l’emprenedoria com a línies d’actuació capdavanteres. I més tenint present que objectiu principal és el de fixar la població i el desenvolupament local de l’àmbit territorial, mitjançant la creació de riquesa i la consolidació de l’economia i la millora de la qualitat de vida de les persones. I per aconseguir-ho haurem de treballar també el foment de la transformació i comercialització del producte agroalimentari i la dinamització del turisme, centrant-nos en la creació i consolidació d’empreses al territori.

 • Unes línies de treball que estan en consonància amb els reptes que s’han fixat a nivell de país a l’Agenda Rural de Catalunya?
  Les línies de treball de la nova estratègia tenen un fort vincle amb l’Agenda Rural de Catalunya, destacant el repte de les persones, benestar i repte demogràfic (garantir els drets socials, uns serveis dignes i assegurar un món rural viu); sistema agroalimentari (donar suport a la petita i mitjana empresa transformadora agroalimentària de proximitat); i innovació, dinamització econòmica i social (garantir serveis econòmics essencials, nous filons d’ocupació, generar oportunitats i innovació en l’economia rural).

 • En el Leader 2023-2027 també es reforça el paper de decisió dels Grups GAL tot incloent una partida de fons que us permet executar projectes propis al territori.
  La iniciativa privada sempre ha estat capdavantera en el territori de la Noguera i el Segrià nord, i aprofita els fons LEADER que corresponen al territori realitzant inversions i generant activitat econòmica. Sí que es veritat que disposar d’aquesta eina farà que els GALs puguin contribuir de forma activa a participar en la transformació territorial, en la que tradicionalment jugaven més com un agent impulsor.

 • A les acaballes del període 2014-2023, i basant-te en la teva experiència com a gerent del Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord, que ha significat el Leader per al teu territori?
  En el nostre territori el LEADER ha suposat un motor de canvi i un impulsor de projectes d’inversió econòmica, en l’avaluació intermèdia es va posar de manifest que un 45% dels beneficiaris LEADER no haguessin realitzat la inversió i un 36% no haguessin pogut realitzar la inversió prevista. A la vegada també ha estat un impulsor del canvi social i econòmic, col·laborant amb diferents institucions i agents socioeconòmics, essent una peça essencial pel desenvolupament territorial, a traves de la seva pròpia naturalesa público-privada i amb la metodologia bottom up, i també gràcies als projectes de cooperació i estratègics.
   
 • I de cara al nou període que ara iniciem, algun propòsit?
  Per tal de revertir la dinàmica d’una taxa de feminitat inferior i una taxa de sobreenvelliment superior a la mitjana dels territoris rurals catalans volem treballar de forma específica i amb intensitat en el col·lectiu de dones, centrant-nos amb les dones empresàries i els joves, centrant-nos en els infants i joves que viuen al territori, per revertir aquesta dinàmica. Així seguirem coordinant i fent créixer el projecte FER_ Futurs Emprenedors Rurals_ Ensenyant a emprendre a les escoles del món rural, i posant l’accent a les accions que afavoreixen l’aprenentatge de cerca d’oportunitats als territoris rurals.

 

El Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord actua als 30 municipis de la comarca de la Noguera i a 6 municipis del Segrià-Nord. El seu objectiu principal és la fixació de la població i el desenvolupament local a l’àmbit territorial, mitjançant la creació de riquesa i la consolidació de l’economia i la millora de qualitat de vida de les persones.

FONT I FOTOGRAFIA: Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord