Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Mauricio O’Brien Marí: "El micromecenatge cívic s'ha anat tornant cada vegada més interessant per a les autoritats públiques"

Mauricio O’Brien Marí és el responsable de desenvolupament territorial i delegat a Espanya d'European Crowdfunding Network

Mauricio O’Brien Marí, responsable de desenvolupament territorial i delegat a Espanya d'European Crowdfunding Network.
Mauricio O’Brien Marí, responsable de desenvolupament territorial i delegat a Espanya d'European Crowdfunding Network

Quin paper desenvolupeu com a xarxa europea en micromecenatge?

EUROCROWD, registrada com a Xarxa Europea de Micromecenatge AISBL l'any 2013 a Bèlgica, és una xarxa empresarial independent i professional que promou la transparència, la regulació i la governança en les finances digitals, alhora que ofereix una veu combinada en el debat polític i la creació d'opinió pública.

Executem iniciatives destinades a innovar, representar, promoure i protegir la indústria europea de micromecenatge com un aspecte clau de la innovació dins de les finances alternatives i la tecnologia financera, incloent les criptomonedes i les tecnologies Blockchain.

El nostre objectiu és augmentar la comprensió de les funcions clau que poden exercir les finances digitals per a donar suport a l'emprenedoria de tota mena i el seu paper en el finançament de la creació i protecció de llocs de treball, l'enriquiment de la societat, la cultura i l'economia europees, i la protecció del nostre medi ambient.

EUROCROWD manté un diàleg amb les institucions públiques i les parts interessades, així com amb els mitjans de comunicació a nivell europeu, internacional i nacional.


Quina relació te actualment el matchfunding i el món rural a nivell europeu?

Les pràctiques de finançament a l'una han augmentat a la Unió Europea en els últims tres anys. La flexibilitat dels models i les plataformes de micromecenatge han permès noves associacions amb les administracions públiques en una sèrie de contextos organitzatius, polítics, socials i econòmics diferents.

Les associacions entre les autoritats públiques i les plataformes de micromecenatge s'han diversificat en relació als models de micromecenatge i programes de suport al finançament matchfunding –híbrids–, passant d'associacions basades únicament en subvencions (Eurocrowd, 2018) a esquemes que preveuen la integració de productes financers i instruments financers, com ara préstecs, garanties i inversions de capital, amb plataformes de micromecenatge de capital i préstecs (Eurocrowd, 2021).

L'anterior període de programació de la política de cohesió (2014-2020) ja va demostrar que hi havia marge per a combinar els recursos dels Fons Estructurals Europeus amb el micromecenatge, gràcies a la compatibilitat entre els diferents models de micromecenatge i els objectius temàtics dels ESIF (diferenciant els objectius integrats en dos blocs els Fons de Cohesió –ERDFCF i ESF+– i els de Polítiques Agrícoles –EAFRD i EMFF–). Tenint en compte el marc de la futura política de cohesió de la UE (2021-2027), la importància del micromecenatge per als cinc objectius polítics continua sent elevada, excepte per a l'objectiu polític 4 –Una Europa més connectada– Mobilitat i connectivitat regional de les TIC, destinat a finançar principalment projectes de tech i infraestructures tradicionals.

En termes d'àrees polítiques i sectors empresarials, les experiències de micromecenatge mostren un fort vincle entre els models de micromecenatge no financer (recompensa i donació) amb les activitats del tercer sector, la cultura i els projectes col·lectius, així com resultats positius significatius per al micromecenatge financer (capital i préstecs) aplicats per a donar suport al creixement dels ecosistemes locals de creació d'empreses. El món rural no està exempt de múltiples exemples vinculats a l'agricultura, el desenvolupament de comunitats energètiques, iniciatives socials-rurals i fins i tot amb un vessant cooperatiu molt ben articulada, tenint en compte el “impacte positiu col·lectiu” cal destacar el vessant del micromecenatge cívic.


Creieu que el matchfunding pot ser una bona eina de desenvolupament rural? Per què?

El micromecenatge cívic s'ha tornat cada vegada més interessant per a les autoritats públiques com una opció més per a ser inclòs en el conjunt d'instruments financers existents. Especialment en el marc de la política de cohesió. La transparència, la democratització del finançament, un accés més fàcil als fons, així com la responsabilitat i el control de les accions finançades són només alguns dels beneficis que aquest instrument relativament jove pot oferir. La connexió de les autoritats regionals i locals amb el micromecenatge podria ajudar a abordar algunes de les barreres més importants a les quals s'enfronta el sector a nivell europeu, com la incertesa la incertesa sobre el marc legal baix el que es regula el micromecenatge en els diferents Estats membres, la falta de de confiança cap a les transaccions basades en Internet, la falta de cultura financera i de coneixements sobre els mecanismes de funcionament del micromecenatge, i el risc que els projectes de micromecenatge se centrin en el curt termini.

Micromecenatge Cívic = finançament d'un projecte d'impacte positiu / comunitari

Matchfunding = programa de suport a projectes micromecenatge cívic amb dotació “extra” de recursos –per part d'una entitat pública o privada–

Al mateix temps, observem que els procediments normalitzats per a aquesta mena d'associacions en l'àmbit de la política de cohesió europea poden facilitar el procés d'aprenentatge i la fase d'execució per a qualsevol entitat o emprenedoria que desitgi entrar en el procés en una fase posterior.

Incidir en els avantatges com la transparència, corresponsabilitat i accions directes de reforç a les polítiques participatives i les diferències dels sistemes d'associació en els quals les autoritats públiques exerceixen diferents papers (SponsorManagerCuratorFacilitatorEurocrowd, 2021). Existeixen diferents configuracions tècniques per a l'assignació real de recursos públics en combinació amb recursos de micromecenatge (First-*in / BoosterBridgingTop-*up i 1:1 . Eurocrowd, 2021).

Els obstacles per a accedir als sistemes de finançament tradicionals (com la burocratització dels fons Leader) poden reduir-se significativament mitjançant el desenvolupament d'associacions entre les institucions públiques locals i les plataformes de micromecenatge, vegeu l'exemple del programa matchfunding Arrela’t o Crowdfund Scotland és per al suport a projectes que pugui transformar la seva comunitat.

En el cas escocès, destacar com són els LAG (Local Action Groups) es converteixen en els experts estan sobre el terreny, compartint la seva experiència i coneixements de micromecenatge en les comunitats rurals de nou zones LEADER (Forth Valley i LomondFifeScottish Borders, Rural Perth and KinrossTyne EskWest Lothian, Kelvin Valley i FalkirkGreater Renfrewshire i Inverclyde).