Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Neix AGROFÒRUM, per a impulsar els sectors agrari, forestal, agroalimentari i el món rural català envers el 2050

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural del Departament, Jordi Sala, ha presidit avui, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a Barcelona, l’acte de constitució d’AGROFÒRUM, una plataforma de debat i reflexió sobre els sectors agrari, forestal, agroalimentari i el món rural de Catalunya, que suma una àmplia representació professional, tècnica i científica del món agroalimentari. L’acte també ha comptat amb la participació del president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), Josep Maria Vives, i per la directora executiva de la Fundació del Món Rural (FMR), Misericòrdia Montlleó.
 
Josep Maria Pelegrí, que des del primer moment s’ha interessat i ha donat suport a la creació d’aquesta plataforma, ha obert la seva intervenció felicitant la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i la Fundació del Món Rural, que juntament han preparat la constitució de l’AGROFORUM, que “pretén ser un ampli marc de reflexió i debat sobre el sector agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya, amb l’escenari —ple de reptes i incerteses— del segle XXI”.
 
“Com a conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sóc sensible a la necessitat d’afavorir el debat sobre les perspectives de l’agricultura i l’alimentació en l’horitzó del 2050”, ha assenyalat Pelegrí, afegint que “ens trobem en un moment excepcional de canvi, a nivell de país i també a nivell mundial, és evident que aquest canvis plantegen reptes i incerteses,  davant d’aquestes incerteses el millor és poder actuar de forma conjunta, global. La rellevància dels reptes ens obliga a optimitzar totes les energies i aprofitar totes les sinergies”.
 
És per això que –com ha remarcat el conseller- aquesta plataforma de reflexió i debat sobre el sector agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya “té més sentit que mai. Amb la creació de l’AGROFORUM tenim més possibilitats d’acostar a casa nostra el coneixement, les estratègies i les solucions que des d’arreu del món s’estan dissenyant, desenvolupant i implantant de cara al futur. Considerem essencials les opinions i la informació procedent d’organitzacions internacionals i estatals com la de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO),  i totes aquelles que ens puguin aportar llum, especialment en la discussió d'escenaris i perspectives de futur sobre la seguretat alimentària”.
 
Per aquest motiu, Josep Maria Pelegrí s’ha congratulat que Catalunya promogui la posada en marxa d’una plataforma de reflexió i debat sobre el sector agrari, agroalimentari i medi rural, amb la mirada posada en el 2050 i amb l’objectiu de valorar les tendències socioeconòmiques i ambientals actuals del món, els resultats de la qual, puguin afavorir el sector empresarial agroalimentari i l’administració agrària a dissenyar estratègies i polítiques de futur.
 
A més, Pelegrí ha indicat que AGROFÒRUM és "una plataforma plural, que ha aconseguit sumar la més amplia representació professional i científica del món agroalimentari; hi participaran col·legis professionals, escoles d’agricultura i veterinària, fundacions vinculades al sector agrari, forestal, agroalimentari. Es tracta doncs, d’un centre de coneixement que no pretén substituir ni competir amb ningú, tot el contrari. Ja ho diu la dita “El saber no ocupa lloc” i, per tant, les aportacions d’aquest fòrum volen afavorir les actuacions conjuntes,  complementar la tasca que puguin realitzar altres institucions relacionades amb la recerca i el coneixement d’aquest sector. És l’hora de sumar i d’anar junts envers uns objectius que són comuns, atès que sumant energies institucionals obtindrem major credibilitat i majors recursos per a poder connectar amb els millors equips i centres de prospectiva”.
 
En aquest punt, el conseller ha fet palès que, per això, “la voluntat del Departament d’Agricultura no és només de col·laboració, sinó que volem implicar-nos, formar part d’aquesta iniciativa. Així doncs, d’una banda, el Departament ha demanat poder formar part del consell directiu d’AGROFORUM, en què hi tindrà un representant, representació que recaurà en el director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala. I per la meva banda, jo em comprometo a fer tot allò que estigui al meu abast per a què aquest fòrum de debat doni fruits i aquests es reflecteixin en les polítiques que sorgeixin del Departament d’Agricultura”.
 
Pelegrí ha clos la seva intervenció expressant el seu desig que “tant de bo, amb el temps, AGROFORUM esdevingui un marc de debat plural, estable i de referència sobre els temes claus que impliquen al sector agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya”.
 
I és que AGROFÒRUM ha aconseguit sumar una àmplia representació professional, tècnica i científica del món agroalimentari. Així, en el Consell Directiu d’AGROFÒRUM hi participen els principals col·legis professionals relacionats, les Escoles d’Agricultura i la Facultat de Veterinària, les principals Fundacions vinculades al sector agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya, empresaris de referència, i la pròpia Administració agrària catalana.
 
Si bé la iniciativa d’AGROFÒRUM sorgeix de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), la seva posada en marxa s’impulsa amb la Fundació del Món Rural (FMR), del DAAM, encarregada de dissenyar i impulsar models de desenvolupament i de valoració de les zones rurals des d’una perspectiva transversal i multidisciplinar.
 
AGROFÒRUM impulsarà un treball en xarxa per a fer créixer aquesta plataforma de debat, enriquir la reflexió i fer plantejaments, contrastats i fonamentats, que siguin útils als sectors empresarials i a l’administració per a dissenyar les seves estratègies i polítiques de futur. A més, també durà a terme conferències i debats concrets, que permetin obtenir aportacions i enriquir la xarxa. En definitiva, es vol crear valor afegit, mantenir una visió estratègica global i federar totes les energies disponibles, amb la mirada posada en quin ha de ser el futur dels nostres sectors agrari, forestal, agroalimentari i del món rural de Catalunya, i amb l’horitzó marcat més enllà del 2020.
 
AGROFÒRUM neix amb una triple missió: en primer lloc acostar a casa nostra el coneixement, les estratègies i les solucions que des d’arreu del món s’estan dissenyant, desenvolupant i implantant de cara al futur; en segon lloc, esdevenir un marc de debat plural, estable i de referència sobre els temes claus que impliquen als sectors agrari, forestal, agroalimentari i del món rural de Catalunya, enfront els reptes del segle XXI i amb la mirada posada en l’horitzó del 2050; i en tercer lloc despertar inquietuds, evidenciar febleses i fortaleses, prevenir amenaces, aflorar oportunitats i aportar propostes de solucions.

FONT: DAAM