Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Des de l’Escola de Pastors i Pastores tenim la missió de garantir el relleu generacional de la ramaderia extensiva a Catalunya"

Laia Batalla i Carrera és la Directora de l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya. Amb ella parlem de totes les eines que ofereix l'Escola per garantir el relleu generacional de la ramaderia extensiva: formació, acompanyament, assessorament, pràctiques en explotacions del territori, espais test... Un conjunt d'eines, totes elles, per defensar i protegir la pagesia del nostre país.

Laia Batalla i Carrera, Directora de l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya.
Laia Batalla i Carrera, Directora de l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya
 • 234 alumnes s’han format a l’Escola de Pastors durant els últims 14 anys. Un interès que segueix creixent any rere any.
  Des de la primera edició de l’Escola de Pastors, l'any 2009, s’han rebut gairebé 600 sol·licituds. Un total de 234 persones s’han format a l’Escola de Pastors, ara Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, en ramaderia extensiva. D’aquests, més del 80% han acabat la formació.
  I el perfil dels alumnes que hi participen.
  L’alumnat ve tant del món rural com del món urbà, sense vincles directes amb l’ofici de pastor/a. La majoria tenen formació de grau mig o superior i es troben laboralment actius quan presenten la seva sol·licitud per cursar la formació
  . Per fer-ho, deixen la feina, demanen excedència o quelcom semblant. Prioritzen formar-se en aquest àmbit durant uns mesos, que seguir treballant.
  Pel que fa al percentatge de dones, ha anat augmentant des dels inicis fins a l’edició d’enguany en que s’ha entrevistat a moltes més dones que homes. Tanmateix, és una dada que cada cop veiem menys rellevant, ja que a banda de la simplificació sobre la qüestió de gènere que suposa, hem d’assumir des de ja, la igualtat de gèneres i per tant, no donar importància al gènere de les persones que s’interessen per la formació. 

 • Es tracta d’una formació que combina teoria i pràctica, permetent així que els i les alumnes puguin posar en pràctica tots els conceptes apresos en explotacions ramaderes del territori. Una col·laboració que es considera essencial des de l’Escola.
  El curs té una durada de sis mesos i mig amb una visió eminentment pràctica de la formació. Durant la teoria es fan visites setmanals a finques per tal que els alumnes copsin la realitat des del primer moment. Tanmateix, el gran pes de la formació són els quatre mesos de pràctiques que tenen lloc en finques agroramaderes en actiu d’arreu de Catalunya. L’alumnat s’introdueix en la realitat del dia a dia d’una explotació i assumeix tasques i responsabilitats a mesura que va augmentant la seva autonomia i confiança. Això és possible gràcies a les explotacions col·laboradores de l’Escola. Finques que cada any destinen part del seu temps i la seva energia a formar a persones que volen ser el relleu generacional de la ramaderia a Catalunya. Sense la seva col·laboració, el projecte de l’Escola de Pastors i Pastores no seria possible. Són la base fonamental de la formació. L’ànima del projecte.

 • I, un cop acabada la formació, és fàcil trobar feina al sector?
  No és fàcil. Però no perquè no surtin formats i formades. Surten amb capacitat de sobres per treballar en una explotació i a mig termini iniciar el seu propi projecte. Tenen la passió i la formació. El que no els acompanya és la resta: dificultat d’accés a la terra i l’habitatge, baixa rendibilitat econòmica del sector, burocràcia excessiva i, malauradament, un llarg etcètera.
  No obstant, més del 60% de les persones que acaben la formació es dedica al sector primari.  Ja sigui per compte aliena (59,7%) o per compte propi (40,3%). Poc a poc, van fent realitat la missió de l’Escola, garantir el relleu generacional de la pagesia a Catalunya.

 • Una de les eines que els pot ajudar a tirar endavant el seu projecte són els espais test. Ens pots explicar com funcionen?
  Els Espais Test són uns dispositius d’accés al sector que faciliten que persones, sovint nouvingudes al sector, testin el seu projecte emprenedor, en un ambient que minimitzi el risc. Un Espai Test ofereix a la persona emprenedora, tester, una base territorial on desenvolupar el projecte, un paraigües fiscal que no comprometi la possible jove incorporació en el futur i un assessorament per fer realitat el seu projecte. Durant 2-3 anys la persona emprenedora treballarà i veurà la viabilitat del seu projecte minimitzant l’endeutament, fatiga i el fracàs del projecte.
  Des de l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya participem de la RETA, la Red de Espacios Test Agrarios, i som titulars de l’Espai Test Agrosilvopastoral de Gandesa, La Terra Alta. L’Espai Test oferirà unes infraestructures i base territorial (600Ha aproximadament), el paraigües de l’Escola com a titulars de l’explotació i un assessorament a l’activitat per part d’experts i expertes.
   
 • Recentment s’ha aprovat el "Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva de Catalunya (PEREC)". 69 mesures consensuades amb el sector per millorar-ne la situació en un termini de deu anys. Quina valoració en feu des de l’Escola?
  El Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva contempla diverses mesures que haurien de servir per facilitar l’accés a l’activitat de qualsevol persona al sector i millorar la rendibilitat i modus vivendi de les que s’instal·lin o que ja estan en actiu. De fet, tot el document té aquest objectiu, però si cal destacar-ne alguna per a les persones nouvingudes al sector, potser destacaria:
  Mesura 1.5.1. Facilitar l’accés a la terra
  Mesura 1.5.2. Facilitar incorporacions progressives per a nouvinguts
  Mesura 1.5.4. Revisió d’alguns criteris per a la incorporació de nous agents agraris (edat, p.exemple)
  Mesura 1.5.5. Promoció dels traspassos de finques extrafamiliars
  Mesura 1.5.6. Facilitar els traspassos d’explotació
  Mesura 1.5.9. Reforç del servei de mentoratge impulsat de forma pilot a Catalunya per tal que pugui cobrir tots els territoris amb ramaderia extensiva que tuteli/acompanyi les noves incorporacions i faci un seguiment per a que coneguin a fons el sector i la viabilitat.
  Mesura 2.1.1. Foment dels equipaments compartits i públics de baixa capacitat
  Actualment aquestes mesures estan en un format molt genèric que hauria de permetre el seu desplegament en accions concretes que poguessin donar resposta real a les necessitats de relleu que tenim a dia d’avui. 
 • L'Escola, doncs, treballa per facilitar el relleu generacional des d’un punt de vista global.
  Des de l’Escola de Pastors i Pastores tenim la missió de garantir el relleu generacional de la ramaderia extensiva a Catalunya. Això ho intentem fer amb la formació i amb d’altres iniciatives que promovem o en les que participem.
  Com és sabut i hem dit, l’accés a la terra és un dels primers entrebancs amb que es troben les persones que volen accedir al sector. Per això, des de fa anys formem part de la Xarxa Europea per l’Accés a la Terra i hem participat en diversos projectes que tenen per objectiu facilitar-ne l’accés. Igualment, treballem colze a colze amb els diversos bancs de terres, públics o privats que hi ha per mirar de sumar en aquest repte comú.
  A més, veient aquesta dificultat, detectem com a possible solució els traspassos d’explotació. Tenim una població activa en ramaderia envellida, molta d’aquesta sense relleu dins el quadre familiar i per tant, promoure, facilitar, donar a conèixer els traspassos de finques extrafamiliars és una possible via per donar accés a la terra i resposta a la necessitat de relleu generacional actual. En aquest sentit, participem d’una taula de treball pel Relleu Agrari al Pirineu en la que ens reunim periòdicament agents locals implicats en aquest afer. En el marc d’aquesta taula, fem xerrades de sensibilització a persones que estan en edat i condició de cedir la seva explotació, formació sobre les especificitats dels traspassos i trobades entre persones cedents i possibles relleus. També, formem part de la Xarxa pel Relleu Agrari a Catalunya amb el mateix objectiu.
  Finalment, oferim assessorament i acompanyem a tots els ex-alumnes que es volen instal·lar per mirar que ho facin de la millor manera possible. Els ajudem en la incorporació, en el projecte de viabilitat i en temes agronòmics quan és necessari.
  La formació sense totes aquestes altres iniciatives no tindria el mateix valor. La pagesia s’ha de defensar i protegir des de molts àmbits. Nosaltres ho intentem fer des d’aquests. I així seguirem.


Web: escoladepastorsdecatalunya.cat