Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Nova guia per a la creació de vivers agroalimentaris a Catalunya

El projecte "Start Up Rural a Catalunya" és una iniciativa de suport a l’emprenedoria Leader del territori rural que té com a fi aconseguir una millor adaptació i encaix al seu entorn productiu, tot intentant oferir eines i recursos vàlids i que alhora n’estimulin la innovació i el pensament estratègic. Amb aquesta missió, l’acció "Viverisme Sinèrgic" va proposar-se sintetitzar en un document les claus d’inici i funcionament d’un obrador agroalimentari, a partir de l’experiència acumulada del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp i d’altres entitats del territori català. La viabilitat real d’aquests projectes, tal com ho han demostrat diversos obradors que avui estan en funcionament, fa evident la seva vàlua com a peces de suport a l’emprenedoria del món rural.

En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aplica el programa Leader a l’espai rural català, amb un suport directe a les iniciatives que diversifiquin el teixit productiu d’aquestes zones, a fi de afegir-hi valori expectatives de futur. L’elaboració d’una guia que ajudi a visualitzar la realització d’un projecte com aquest és del tot coherent amb els propòsits del programa Leader a Catalunya i amb l’aposta pública per iniciatives que apoderin el territori a partir de l’ús de recursos endògens. Així, la transformació de productes que signifiqui un augment del valor d’allò que el sector primari elabora ha de ser un camí de no retorn per sumar-hi projectes emprenedors que s’orientin en aquesta direcció. A més, hi ha una demanda social cada cop més consensuada de productes transformats i elaborats d’una forma que transmetin també un compromís social i mediambiental. Un obrador agroalimentari dona resposta a les demandes actuals d’una alimentació millor i més conscient.

La guia posa l’accent en els elements estructurals bàsics per implantar un viver agroalimentari: la legislació sanitària, les característiques urbanístiques, la dinamització d’un viver, el rol de l’administració pública...Tots aquests elements explicats per l’entitat El Pa Sencer, que va ser l’encarregada de fer un document semblant l’any 2017 per a la Comunitat Valenciana, la qual cosa assegura la bona execució d’aquesta tasca. En el nostre cas, el context català serà el que protagonitza tant el desenvolupament normatiu com els casos reals que s’hi descriuen, als que també s’hi sumen exemples de l’Aragó i altres experiències a escala europea. Aquests anàlisis mostren com les administracions públiques juguen un paper bàsic per fer avançar aquestes iniciatives, assumint responsabilitats diverses, tant en la construcció física com en la gestió directa posterior de l’espai.

Esperem que aquest document animi i estimuli el repte d’engegar aquest tipus de iniciatives, i que "Start Up Rural", sota el guiatge del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, continuï oferint eines perquè un projecte emprenedor fructifiqui al món rural de Catalunya.

Guia de creació i gestió d'espais compartits de producció agroalimentària

FONT: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp