Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Òmnibus: tot el que canviarà de la PAC a partir de 2018

La Unió Europea ha aprovat una reforma intermèdia de la PAC, l'anomenat "Reglament Òmnibus", que planteja una sèrie de "millores tècniques" en matèria de pagaments directes, desenvolupament rural o organització comuna de mercat, entre d'altres aspectes.

Unes modificacions que han entrat en vigor aquest 1 de gener i que tots els agricultors i ramaders han de conèixer perquè afectaran directament les seves declaracions de la PAC d'aquest 2018. El Govern d'Espanya publicarà durant la segona quinzena de gener el Reial Decret pel qual s'incorporarà a legislació nacional el denominat "Reglament Òmnibus" de la Unió Europea, després del seu pas pel "Consell d'Estat", per la qual cosa s'incorporarà a la normativa nacional abans de febrer.

El "Reglament Òmnibus" modifica diversos reglaments de la PAC, inclòs el relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader).

El Diari Oficial de la Unió Europea (UE) va publicar el passat 29 de desembre un reglament del Parlament Europeu i del Consell que introdueix modificacions tècniques a la PAC en diverses normes anteriors relatives al desenvolupament rural i joves agricultors, pagaments directes, cadena alimentària o salut animal i vegetal, entre d'altres.

Es tracta del Reglament UE 2017/2393 de 13 de desembre de 2017, pel qual es modifiquen els Reglaments 1305/2013 relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader). Pots descarregar-lo aquí:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2393&from=ES

A continuació us presentem un petit resum de les principals novetats que recull la web Agroinformación:

CANVIS EN L'APLICACIÓ DE LES SUPERFÍCIES D'INTERÈS ECOLÒGIC
Els canvis del "Reglament Òmnibus" en l'aplicació de les Superfícies d'Interès Ecològic (SIE) inclouen prohibir l'ús de productes fitosanitaris en les superfícies d'interès ecològic, tant en aquelles terres en "guaret" com les que se sembren amb cultius fixadors de nitrogen. Aquestes propostes de simplificació afecten tant al primer com al segon pilar de la PAC.

PAGAMENTS ACOBLATS
Pel que fa als pagaments acoblats, els Estats membres podran concedir-los a sectors vulnerables que siguin especialment importants per motius econòmics, socials i mediambientals, encara que no estiguin registrant una caiguda en la seva producció. Actualment el suport acoblat està limitat a sectors que tenen problemes per mantenir el seu nivell de producció habitual.

CANVIS A LA FIGURA DE L'AGRICULTOR ACTIU
El "Reglament Òmnibus" recull una major llibertat perquè cada país determini quins requisits ha d'incloure la definició d'agricultor actiu. Aquest acord suposa que els Estats membres tindran més marge de maniobra per definir aquesta figura. Tot i que les ajudes seguiran reservades als que mantinguin una activitat agrària mínima, a partir de 2018 es poden relaxar les exigències relatives a la llista negra (activitats excloses del pagament d'ajuts, com els aeroports o camps de golf), o fins i tot eliminar aquesta llista. No obstant això, el Govern, després de consultar al sector i a les comunitats autònomes, no modificarà l'actual figura d'"agricultor actiu", un requisit que han de complir els productors i ramaders per poder sol·licitar cada any els pagaments directes de la PAC.

AJUDES ALS JOVES
Es permetrà millorar les subvencions a joves, a l'acordar-augmentar substancialment les ajudes directes per als joves agricultors, amb l'objectiu de donar suport al relleu generacional en el sector agrícola. Les subvencions addicionals als joves podran ser fins a un màxim del 50% superiors a l'ajuda bàsica, enfront del 25% actual, i desapareixeran els límits mínim i màxim d'hectàrees per explotació.

COEFICIENT DE PASTURES (CAP)
Tot i que la normativa europea ja incloïa a la devesa com a superfície de pastura a efectes dels ajuts de la UE, la nova definició reconeguda en el "Reglament Òmnibus" per les autoritats comunitàries, el que fa és incloure superfícies arbòries o de "pastura arbustiva". Amb aquest acord, es deixarà de penalitzar al ramader de la devesa per una definició en vigor pensada per regions del Nord d'Europa, i es facilita l'aplicació de les exigències ecològiques introduïdes després de l'última reforma.

INDEMNITZACIONS PER PÈRDUES
Permetrà activar les indemnitzacions quan les pèrdues d'ingressos arribin al 20%, enlloc del 30% com fins ara, i que aquesta compensació s'incrementi fins al 70%, enlloc de el 65% actual.

POSICIONAMENT AGRARI A LA CADENA ALIMENTÀRIA
El "Reglament Òmnibus" inclou mesures adreçades a millorar la posició dels agricultors i ramaders en la cadena alimentària. En particular, totes les organitzacions de productors reconegudes en qualsevol sector podran planificar la producció i negociar contractes en nom dels seus membres sense infringir per això les normes de competència. Fins ara, aquesta possibilitat estava reservada als sectors de llet, oli d'oliva, carn de boví i cultius herbacis.

FONT: ReDR/ Agroinformación