Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament Regional-FEDER

Aquest estiu es van reunir al CTFC 70 persones representants de 50 organitzacions, administracions públiques locals i de la Generalitat de Catalunya, entitats ambientalistes, rurals, i del sector privat en el seminari sobre “Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament Regional-FEDER” celebrat a Solsona.

El seminari es va celebrar en el marc del projecte europeu SURF-Nature, del Programa Interreg IV C, on participa el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Des de les entitats implicades en l’organització d’aquest seminari, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, la Fundació CEDRICAT i la Xarxa de Custòdia del Territori, s’han recollit les reflexions i propostes claus sorgides del seminari, que es resumeixen a continuació:

● Per al proper període de programació 2014-2020, caldrà garantir un finançament adequat per temes com el desenvolupament d’una economia verda tant en el medi rural com en l’urbà, la protecció de la biodiversitat i dels serveis ecosistèmics de gran valor ambiental, social i econòmic.
● Convé establir mecanismes de participació que permetin a les administracions locals, actors de la societat civil, etc. fer arribar als organismes responsables les seves prioritats ja des de la definició dels nous instruments de programació, amb l’objectiu d’assegurar un marc de finançament que prioritzi aquelles activitats amb major impacte en el territori i més viables des dels punts de vista econòmic i tècnic.
● Cal fomentar la participació de les entitats privades del tercer sector ambiental en aquesta tipologia de projectes, a través d’aliances o partenariats público-privats, amb un gran potencial per aportar valor afegit a projectes conjunts amb les administracions públiques.
● Cal prendre mesures per pal·liar els problemes de cofinançament en el món local que garanteixin la plena viabilitat dels projectes, a través, per exemple, de l’establiment d’instruments de liquiditat financera i de mancomunar serveis i recursos entre diferents ens.

Durant el darrer trimestre de 2013, es celebrarà un altre seminari amb la col·laboració de tots els actors implicats en l’aplicació d’aquest fons per recollir i exposar els avenços assolits i explicar amb el major detall possible la definició del nous instruments de programació 2014-2020.

Consulta les conclusions