Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR!

PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR!.

ARCA, la xarxa catalana de Grups d’Acció Local, va aprovar ahir la moció “PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR!” amb la intenció de  tirar endavant una campanya de sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals. Posant de relleu els valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les amenaces, així com aquells elements imprescindibles davant qualsevol nou marc legal que es vulgui plantejar, ja sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o sigui sobre la distribució de fons per el reequilibri territorial i sectorial del nostre país.

Després d’un any i escaig de vigència del Programa de Desenvolupament Rural (2014-2020), el qual es va tramitar amb el conseqüent procés participatiu i seguint els protocols establerts, els Grups d’Acció Local no veuen la idoneïtat de tramitar una proposició de llei que esmeni el PDR vigent. Dubtem fins hi tot de si aquest fet no pot contradir alguna normativa prevista pels fons, fet que podria acabar comportant el bloqueig dels mateixos i, alhora, l’entorpiment del funcionament actual (cal tenir en compte que som la única Comunitat Autònoma amb gairebé plena vigència del programa i els fons).

Entenem que hi ha mecanismes establerts per tal de corregir els Programes vigents que, fins ara, han sigut prou útils per esmenar i fer efectiu el reenfoc dels Fons Europeus.

La proposició barreja elements de reflexió de fons sobre les polítiques agràries, de reivindicació de la pagesia i el món rural, que d’altra banda estimem del tot necessaris, alhora, amb la voluntat d’esmena d’execució d’un programa que es va participar no fa tant i on tots els agents vàrem estar convidats a dir-hi la nostra. I on tots els agents territorials implicats en el Desenvolupament de les nostres zones rurals, ens vàrem veure afectats per la retallada evident del global dels fons deguda a la retallada en l’aportació de l’Estat Espanyol.

Alhora, ARCA i els Grups d’Acció Local de Catalunya volen mostrar la seva rotunda oposició a l’article 2.2 plantejat a l’esmentada proposició. Retallar a aquestes alçades els fons destinats a LEADER (o desenvolupament local participatiu) al mínim del 5% dels fons FEADER, significaria fulminar, de facto, un programa de llarg recorregut que ha premés que els territoris poguessin decidir com enfocar el seu desenvolupament tenint en compte les característiques pròpies, un programa que permet que sigui el mateix territori qui gestioni els fons que li han estat assignats amb resultats ben tangibles. Suposaria perdre 21,46MEur per un programa que ja ha perdut 9MEur entre el període passat i el vigent, alhora que ha ampliat el territori d’acció (de 490 a 556 municipis). Cal posar en valor que en el període passat, el programa LEADER va suposar la creació de 565 empreses, el suport en la millora o ampliació de 958 existents, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986 existents. Essent gairebé l’únic programa que, en temps de crisi, va poder donar suport  econòmic i tècnic a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica dels territoris rurals esmentats.

 

FONT: Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)