Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Proposen un nou model energètic espanyol amb 100% d'electricitat renovable per 2030

Segons el treball, Espanya hauria de seguir aquestes passes a les pròximes dècades per afrontar els desafiaments energètics i ambientals, i canviar a un model energètic sostenible. L'objectiu final és reduir a la meitat les emissions d'efecte hivernacle a 2030 i al 80% a 2050 (respecte l'any 1990).

L'informe ha permès contemplar el conjunt del sistema energètic i ha donat una importància especial a la demanda, marcant-se com a objectiu una reducció del 23% del consum d'energia primària per a 2030. "Hem dedicat una atenció especial a la demanda, a la gestió de la demanda i a la reducció de la demanda", va comentar Joaquín Nieto, president d'honor de la Fundación Sustainlabour a la presentació, que ha incidit en la insostenibilitat del model energètic actual.

Segons el document, el canvi de model és "possible". L'elaboració de la proposta s'ha modelitzat utilitzant el model TIMES-Spain, desenvolupat dins dels programes de sistemes d'anàlisi de tecnologies energètiques de l'Agència Internacional de l'Energia.

Escenaris per al futur

L'escenari base inclou els actuals objectius d'energies renovables marcats per la Unió Europea per a 2020 (cobrir el 20% del consum energètic final amb fonts renovables i una reducció del 20% de les emissions de CO2).

Tantmateix, considera que això no seria suficient per assolir una reducció de les emissions del 80% per a l'any 2050 (que impedeixi que l'escalfament global superi els 2ºC), per això proposa un "escenari desitjable" amb mesures addicionals i majors restriccions, en particular les referides a les emissions de CO2 que es redueixen un 30% per a 2020 i un 50% per a 2030 (respecte els nivells de 1990).

Aquest escenari desitjable planteja que cada any fins a 2050 mig milió de vivendes siguin rehabilitades per aconseguir un estalvi energètic del 50% sobre el consum de 2009 i que totes les noves vivendes construïdes tinguin una demanda energètica un 80% inferior a l'actual. Tot això suposaria un estalvi de la demande energètica global enel secor residencial i de serveis d'un 46% a 2050 respecte 2009.

En el sector del transport, els experts han considerat un augment de l'eficiència en 2020 d'un 22% respecte de l'existent en l'any 2000. S'ha suposat a més una aposta decidida pel vehicle elèctric per al transport de passatgers amb 2,5 milions de vehicles el 2020, 5 milions de vehicles elèctrics el 2030 i 15 milions de vehicles elèctrics el 2050.

També es proposa un canvi modal radical del transport de mercaderies experimenta cap al transport ferroviari. D'aquesta manera, el 2020 un 10% de la demanda de transport total de mercaderies es transfereix de transport per carretera a transport en tren, el 2030 un 30% i el 2050 un 70%.

"Aquest no és un escenari dels que estem acostumats a llegir", va destacar Pedro Linares, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ICAI de la Universitat Pontifícia Comillas. "El desig és posar en el marc de la viabilitat tècnica i econòmica", va afegir.

A l'escenari desitjable, el consum d'energia primària l'any 2030 es redueix en un 23% respecte del consum de l'any 2009 i procedeix de fonts renovables en un 45%. L'energia nuclear desapareix de l'escenari energètic en 2030 (un cop superada la seva vida útil totes les plantes actuals). El carbó i el gas veuen reduïda la seva participació, limitada exclusivament a la indústria, i l'ús del petroli es redueix des un 49% el 2009 fins a un 34% en 2030.

L'electricitat augmenta en un 35% la seva participació en el sistema energètic (del 20% el 2008 al 27% el 2030) i serà generada per energies renovables en un 70% el 2020 i en el 100% en 2030.

L'informe, impulsat pel Centre Complutense d'Estudis i Informació Mediambiental (CCEIM) i la Fundació CONAMA, ha estat elaborat per un equip d'experts codirigit per Pedro Linares, i Joaquín Nieto.

FONT: SINC