Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"RedPoblar", una anàlisi del món rural en positiu

"RedPoblar", una anàlisi del món rural en positiu .

L'estudi RedPoblar, impulsat per la Red Española de Desarrollo Rural - REDR, intenta reflectir la realitat de la societat rural, amb les seves debilitats, reptes i desafiaments i, alhora, servir per alçar la veu sobre un risc tan patent com és la situació demogràfica dels nostres territoris.
Després d'analitzar, investigar, comparar mesures, assistir a esdeveniments, escoltar mitjans... hem arribat a la conclusió que la despoblació ha començat a posicionar-se en un lloc prominent de l'agenda política... però, fins al moment, no ha passat el mateix amb la societat, que encara percep el fenomen com un assumpte a resoldre exclusivament pels territoris rurals.
La despoblació és una de les majors xacres de les zones rurals i fins a la data no s'ha abordat aquest problema capital com es mereix; hi ha hagut alguns intents, s'han proposat algunes mesures pal·liatives, però en cap moment reactives. REDR es pronuncia al respecte amb dues propostes molt clares: optimitzar els recursos del territori i convertir  les  àrees rurals en territoris intel·ligents per abordar el futur en primera línia.

En aquest informe no s'han analitzat les causes de la despoblació, que ja s'han estudiat en profunditat i des de diverses perspectives per altres experts i organitzacions, sinó que s'encoratja accions per combatre-la en els territoris rurals. El principal objectiu d'aquest estudi ha estat analitzar la despoblació des d'una clau positiva: donar-li la volta a l'enfocament tradicional i centrar-se en examinar les eines i recursos disponibles que es poden aplicar de forma pràctica per intentar pal·liar la tendència al despoblament rural.

Una de les conclusions fonamentals de l'estudi "RedPoblar" és que les polítiques de desenvolupament rural i les polítiques demogràfiques han d'anar de la mà, però no es pot carregar únicament al medi rural amb la responsabilitat de frenar la despoblació; mentre que les primeres han d'anar encaminades a garantir l'accés als serveis i millorar la qualitat de vida a les zones rurals, les polítiques demogràfiques han d'intentar equilibrar el poblament dels diferents territoris, encoratjant o frenant l'assentament de les persones. Una reivindicació que els territoris rurals vénen fent des de fa temps és la necessitat que es facin polítiques de desenvolupament rural transversals i que responguin a les necessitats reals de la població local, àmbit en el qual els grups d'acció local tenen molt a aportar. Perquè no hi ha millor política demogràfica que oferir oportunitats a territori.

D'altra banda, com més aviat entenguem que les zones rurals no necessiten competir amb les urbanes, sinó saber com relacionar-se d'una forma més justa i conviure de forma sostenible, es planificaran millors polítiques rurals i inversions. Ser conscients d'aquesta situació i acceptar-la pot ajudar a reorientar les polítiques rurals i les inversions i permetre als territoris rurals obrir-se a la innovació i a la modernització de la governança i els serveis públics, emprant estratègies holístiques, proactives i locals coherents amb la realitat social actual.

La despoblació és un fenomen que es caracteritza, a més de pel progressiu buidament dels pobles, pel creixent envelliment i masculinització de la població que viu en ells. És per això, que aquest estudi ha volgut conèixer de primera mà les necessitats i propostes de les dones i els joves que viuen als entorns rurals. A través d'enquestes en línia a aquests col·lectius, s'ha arribat a la conclusió que la població rural vol quedar-se a pobles, a prop de les seves famílies i amics i del medi natural, i s'observa un punt d'inflexió una vegada que els joves tenen casa i fills, ja que aquests, en general, rebutgen la idea d'abandonar el territori. Per tant, les polítiques rurals no haurien d'anar tan encaminades a premiar la natalitat, com a crear les condicions òptimes (preu de l'habitatge, oportunitats laborals, etc.), ja que, quan la població és més jove i té menys vincles amb el territori, la manca d'oportunitats laborals i formatives sí que els fa plantejar-se abandonar els seus llocs d'origen en major mesura.

Per tot l'anterior, des de la REDR es defensa que sense pobles, no hi ha futur. És fonamental que la societat espanyola reconegui la urgència de combatre la despoblació i donar-li una altra oportunitat a les zones rurals. El debat finalment ha arribat a l'agenda política, però lamentablement no ha arribat a la societat. I la pregunta és si estem encara a temps. 

L'estudi es compon de quatre grans àrees temàtiques, que poden servir per combatre la despoblació de les zones rurals:

  • Anàlisi documental/legislatiu i de gestió de recursos en matèria de serveis públics a les zones rurals a nivell nacional i europeu.
  • Territoris intel·ligents (Smart Villages): Internet de les Coses, Negocis Inclusius, Rural Proofing, Teletreball, Economia Circular, Innovació, etc.
  • Identificació de programes i projectes casos de bones pràctiques transferibles i extrapolables: Suïssa, Suècia, Canadà, Japó, etc.
  • Consulta pública urbana/rural. Instrument bàsic: Enquesta de població a la societat urbana/rural (joves-dones).

** L'estudi ha comptat amb el finançament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Estudi "RedPoblar"

FONT: REDR