Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

S’impulsen 5 projectes de cooperació entre els grups d’acció local LEADER de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha aprovat 5 projectes de cooperació interterritorial entre els grups GAL de Catalunya,  en el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013. L’import total destinat a aquests projectes ascendeix a 678.800,00 €, amb un cofinançament del 30% per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació entre territoris GAL de Catalunya que tinguin unes estratègies de desenvolupament similars, per tal de que impulsin accions conjuntes que reforcin les estratègies dels grups Leader i donin un valor afegit al territori.

Els projectes de cooperació que s’han aprovat giren entorn temàtiques tan diverses com els joves rurals, les energies renovables, la responsabilitat social empresarial, la valorització dels productes agroalimentaris i l’emprenedoria empresarial.

Els projectes aprovats en aquesta convocatòria són:

- GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL: CAP A LA CONSOLIDACIÓ DE TERRITORIS SMART
L’objectiu d’aquest projecte és consolidar la Responsabilitat Social com a eix estratègic del model socioeconòmic territorial, implicat a totes les parts interessades cap a un mateix repte: la sostenibilitat. Per assolir aquest objectiu es duran a terme diferents accions, entre les que destaquen l’elaboració d’un diagnòstic dels grups d’interès implicats i de les seves xarxes d’interrelació i la creació d’una plataforma col·laborativa que serà el suport per a fomentar el treball en xarxa.
Gestió Sostenible Rural està coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), i compta amb la participació dels 12 grups GAL restants com a socis.
web del projecte

- ODISSEU
El projecte pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap el medi rural a partir de la creació d’un programa que faciliti la seva inserció laboral i que promogui el compromís social dels i les joves amb el seu territori rural d’origen.
Les actuacions del projecte cerquen la implicació dels agents del territori a partir de la creació de Taules de concertació que permetran millorar el treball en xarxa entre els agents implicats en joventut, ocupació i promoció econòmica i alhora, implementar actuacions que fomentin la inserció laboral de joves sorgides a partir dels recursos i les necessitats de cada territori.
Les actuacions que es desenvoluparan en el marc de la cooperació catalana de grups d’acció local s’emmarquen en un projecte d’abast més ampli impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels 13 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. El grup coordinador de les actuacions en clau cooperació catalana és el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya.

- GUSTUM
Gustum té com a objectiu impulsar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori i de la seva sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç. Gràcies a aquest projecte s’elaboraran una sèrie de diagnosis territorials del sector agroalimentari que serviran per planificar les futures accions d’implementació i per unificar una base de dades conjunta dels productors, elaboradors, restaurants, petits comerços, escoles i distribuïdors de tots els territoris rurals.
Gustum està coordinat pel Consorci Leader Urgell –Pla d’Urgell,  i compta amb la participació dels 12 grups GAL restants com a socis.
web del projecte

- ENERGIA I FOREST
Aquesta iniciativa pretén impulsar la sostenibilitat del territori rural català, mitjançant una estratègia de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes del territori, especialment la biomassa. El projecte pretén crear una xarxa de gestors energètics que realitzaran la diagnosi energètica de diferents equipaments municipals, es promourà la creació d’una Taula interterritorial per a impulsar l’estratègia comuna de promoció i implantació de la biomassa a tots els territoris rurals i es realitzaran accions de formació i divulgació per a la població en general.
Energia i Forest està coordinat per l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, i compta amb la participació de 5 grups Leader més com a socis.

- VIVERS D’EMPRESA RURALS DE CATALUNYA (VER)
VER és una iniciativa que busca crear territoris emprenedors rurals, mitjançant  la implantació de vivers d’empreses especialitzats que recolzin als emprenedors del territori. Vivers d’Empresa Rurals de Catalunya ha iniciat les seves accions orientades a dinamitzar els vivers d’empresa dels territoris rurals amb la realització de jornades i tallers amb emprenedors; estudiar les possibilitats d’especialització dels serveis dels vivers segons el seu context territorial; i senyalitzar els vivers d’empresa rurals a partir d’una identificació gràfica homogènia.
Aquesta iniciativa està coordinada pel Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, i compta amb la participació de 5 grups Leader més com a socis.