Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

S'inicia la tramitació de la "Llei d'Espais Agraris"

S'inicia la tramitació de la "Llei d'Espais Agraris".
S’ha presentat al Parlament de Catalunya la Proposició de Llei d’Espais Agraris impulsada pel grup Junts pel Si, amb la qual es dóna resposta a una reivindicació històrica del sector i del territori i a les demandes del mateix Parlament, que ha urgit de manera reiterada sobre la necessitat d’una llei d’espais agraris. El text que ha iniciat la seva tramitació parlamentària té el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i ha estat concertat amb les principals entitats del sector, amb l’objectiu de dotar el país d’una Llei que permeti planificar i actuar tenint en compte el sector agrari, com a productor d’aliments, equilibrador del territori i cohesionador social.
 
Els objectius de la Llei d’Espais Agraris són, per una banda, definir bé què són aquests espais i identificar aquells que tenen un alt valor agrari, amb l’objectiu de preservar-los, i, per altra banda, posar en funcionament un mecanisme que permeti mobilitzar al màxim les terres en desús, amb transparència i garanties, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció per avançar en la sobirania alimentària, garantir la gestió sostenible del medi i afavorir el relleu generacional facilitant que més joves es puguin incorporar a l’activitat agrària així com el dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin.
 
Tal i com recull el Preàmbul de la proposició de Llei, Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície de les qual el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal. Alhora, segons el "Mapa d’Hàbitats de Catalunya", hi ha 45.000 hectàrees de conreus abandonats, el que suposa l’1,4% de superfície catalana. Tenint en compte la seva importància quantitativa, des d’un punt de vista territorial és necessària una regulació substantiva per tal que els espais agraris tinguin el reconeixement dels seus valors i estiguin dotats de la regulació que els correspon.
 
Un altre aspecte que destaca el text és la necessitat de “reconèixer que la multifuncionalitat i la sostenibilitat de l’activitat agrària vénen donades per la capacitat d’assegurar satisfactòriament el vincle entre la producció, la qualitat i la seguretat alimentària, l’equilibri territorial i la preservació del món rural i els seus habitants, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions mediambientals i la conservació de la biodiversitat; així com la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic”.
 
Els continguts de la Proposició de Llei 
El text que ha entrat avui al Parlament es divideix en un Títol preliminar i sis títols. En el Títol preliminar es delimita l’objecte i les finalitats de la llei que no és una altra que la planificació i la gestió dels espais agraris, determinant-ne el seu règim jurídic i la regulació dels supòsits i modalitats d’intervenció pública.
 
En el títol primer es determinen i desenvolupen els instruments de planificació territorial sectorial agrària, establint els criteris que cal tenir en compte perquè  pugui ser realitat el Pla Territorial Agrari de Catalunya i els Plans Territorials Agraris Específics sobre àrees concretes, amb singularitats.
 
El títol segon regula l’Anàlisi d’afeccions agràries com a instrument preceptiu de les relacions entre la planificació territorial, el planejament urbanístic i la protecció de l’espai agrari que el territori identifiqui, ja sigui per la qualitat productiva com des del punt de vista mediambiental.
 
El títol tercer esmenta els sistemes d’informació per la protecció i conservació dels espais agraris, com a eina d’avaluació i de control i seguiment de l’estat dels espais agraris i de la necessària sostenibilitat i conservació dels sòls.
 
El títol quart fa la delimitació entre infraestructures d’interès general en sòl agrari i les infraestructures agràries, així com els camins rurals, per establir la consideració dels espais agraris en la regulació de les obres, la planificació, programació i execució d’aquestes, així com la preservació de la unitat mínima de conreu en l’execució d’aquestes obres.
 
El títol cinquè es dedica a l’activitat agrària periurbana, com una realitat territorial, i el fet que hagi de ser tinguda en compte en la planificació territorial i en el desenvolupament de les infraestructures.
 
El títol sisè defineix l’establiment i les funcions del registre de finques agràries en desús que ha de gestionar les terres que es declarin com a infrautilitzades, tenint en compte aspectes com la declaració, la transparència i les garanties per les parts i per afavorir l’accessibilitat als professionals o joves que vulguin incorporar-se al sector.
 
FONT: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació