Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

S'obre la primera convocatòria del programa de cooperació europea SUDOE

El programa SUDOE 2014‐2020 és un programa de cooperació europea transfronterer per al desenvolupament regional de la zona Sud-Oriental Europea (Espanya, Portugal, sud de França i Gibraltar), i on està inclòs tot el territori català. La seva Autoritat de Gestió és la Direcció General d'Economia i Hisenda de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.

Aquest programa, finançat pel fons FEDER, obre la primera convocatòria del període 2014-2020 avui 21 de setembre, i es podran presentar projectes fins el dia 6 de novembre.

Les propostes de projecte es presenten en dues fases:

  • Primera fase: propostes de projecte simplificades (nota conceptual), on caldrà definir la problemàtica territorial, l’enfocament del projecte i el valor afegit de la cooperació, així com els resultats esperats.
  • Segona fase: presentació del formulari de candidatura complimentat, un cop s'hagi seleccionat la proposta presentada a la primera fase.

Les prioritats del programa SUDOE es centren en:

1 - POTENCIAR LA RECERCA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ 
convocatòria 2015, 2017, 2018, 2020
Fomentar la inversió empresarial en R+i; desenvolupar vincles i sinergies entre empreses, centres de recerca i desenvolupament i universitats; promocionar l’esperit empresarial i, en particular, l’aprofitament econòmic de les noves idees i l'impuls per la creació de noves empreses, també mitjançant vivers d’empresa.

2 - MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES PIMES
convocatòria 2015, 2018
Fomentar la competitivitat i la internacionalització de les PIMEs del sud‐est europeu, tot promovent l’esperit empresarial, impulsant la creació de noves empreses i vivers d’empresa, i millorant les possibilitats d’internacionalització de les PIMEs. Inclou accions com el perfeccionament de les institucions de suport a les PIMEs, el desenvolupament de nous serveis de suport empresarial, el reforç de la sostenibilitat de les empreses (financera i altres), la promoció de l’emprenedoria en sectors clau i l'acostament entre inversors i PIMEs.

3 - AFAVORIR LA TRANSICIÓ A UNA ECONOMIA DE BAIX NIVELL D’EMISSIÓ DE CARBONI EN TOTS ELS SECTORS
convocatòria 2015, 2018
Millora de les polítiques d’eficiència energètica, la gestió intel∙ligent de l’energia i l’ús d’energies renovables en infraestructures públiques i habitatges.

4 - PROMOURE L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC I LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RISCOS 
convocatòria 2015, 2018
Foment de la inversió per a fer front als riscos específics, garantint una resiliència en front a les catàstrofes i desenvolupant sistemes de gestió de catàstrofes.

5 - CONSERVAR I PROTEGIR EL MEDI AMBIENT I PROMOURE L’EFICIÈNCIA DELS RECURSOS
convocatòria 2015, 2017, 2018, 2020
Conservació, protecció i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; protecció i restabliment de la biodiversitat i del sòl; i foment dels serveis dels ecosistemes, incloent la Xarxa Natura 2000 i les infraestructures ecològiques, amb accions de gestió ambiental, cultural i estratègies conjuntes i integrades de protecció i restauració d’ecosistemes.

Amb l'objectiu de presentar el programa i resoldre els dubtes que puguin sorgir, els dies 7 i 8 d'octubre tindrà lloc el Seminari de llançament "SUDOE 2014-2020" a Santander. 
Programa del seminari i inscripcions

Fitxa resum del programa SUDOE - ©ARCA 
Més informació del programa

FONT: Cooperació ARCA