Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Volem continuar apostant per la innovació i tots els conceptes “CO-“ (comunitat, col·laboració, cooperació, compartir, coworking!)"

Begoña Garcia, gerent del Consorci CIS Ribera Ebre - Terra Alta, fa balanç del que ha estat el programa Leader al seu territori i ens avança els objectius fixats en la nova Estratègia de Desenvolupament Local.

Begoña Garcia, gerent del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Begoña Garcia, gerent del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre i Terra Alta
 • El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre i Terra Alta (CIS) inicia el nou període Leader 2023-2027 sense canvis en el seu àmbit d’actuació. 2 comarques i 26 municipis amb unes característiques i, a la vegada, necessitats molt diferents Com es gestiona un territori tan divers?
  Les dos comarques tenen una coherència territorial i socioeconòmica amb problemàtiques similars però amb dinàmiques diferenciades, accentuades especialment durant les darreres dècades. El territori esdevé homogeni en aspectes com el potencial en recursos endògens per al desenvolupament, la situació socioeconòmica i els espais oberts i agraris que la configuren.
  Totes dues comarques treballen conjuntament en el desenvolupament de productes comuns en diferents àmbits, com en la promoció dels actius turístics. En destaquen també els cultius agrícoles, especialment els monoconreus d’olivera i de fruita dolça, i els mosaics agroforestals de vinya.
  El pes dels sectors econòmics és diferent en les dues comarques, a la Ribera d’Ebre predomina la indústria vinculada a l’energia, i a la Terra Alta predominen els sectors de serveis i l’agrari.
  Gestionem les dues comarques en concordança amb el que la seva població i territori necessita per poder desenvolupar-se i créixer de manera sostenible. El fet de tenir suport dels agents locals del territori, ens ajuda a complir els nostres objectius.

 • Cada grup Leader ha definit la seva Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) 2023-2027 juntament amb les entitats del seu territori. Ens podries detallar com ha estat el vostre procés i qui hi ha participat?
  Per tal de garantir el desenvolupament d’una Estratègia integrada i adequada a l’àrea d’actuació del CIS, s’ha conceptualitzat i desplegat un procés de participació ciutadana, concretat a través de diferents mecanismes. Aquest procés de participació ha partit de la voluntat d’implicar i apoderar la comunitat local a l’hora de dissenyar l’EDL i ha consistit en realitzar:
  • Tres sessions participatives de treball amb la ciutadania i agents del territori, dos presencials i una online.
  • Una sessió de treball amb la Junta Executiva.
  • Dos  models d’enquesta, una per recollir les aportacions de la ciutadania en general, i l'altra específica per recollir les aportacions del col·lectiu de joves del territori.
  • Entrevistes a agents clau del territori.
   Aquest procés ens han permès recollir informació de tots els participants referent a objectius, motivacions i interessos, nivell de vincle amb el GAL, grau d’interès de l’EDL, accions a fer i passos a seguir per treballar en el futur del territori.
   S’ha de destacar la gran participació de diferents agents locals de referència en l’àmbit econòmic i social (institucions públiques i privades, empreses del sector turístic i agroalimentari, joves, dones, càrrecs electes, universitat, etc) del territori. Més de 100 agents, entre persones i entitats, que han tingut presència i veu i han estat partícips en la presa de decisions sobre l’Estratègia i en la selecció de prioritats territorials. Aquet fet  ha permès que aquests agents actuïn com a dinamitzadors entre la població, informant, assessorant, mobilitzant la gent en general per promoure un desenvolupament equilibrat i sostenible del territori.


 • Una Estratègia on s’analitzen les oportunitats i les necessitats del territori de cara al nou període i d’on sorgeixen les línies de treball més rellevants.
  Les línies d’actuació sorgides de l’estratègia i en les quals es vol fer incidència són:
  • Suport a l'emprenedoria i a la creació i consolidació d'ocupació i d'activitat econòmica al territori.
  • Foment d'iniciatives i/o inversions vinculades a la sostenibilitat, l'eficiència energètica i a la conservació i valorització del territori, amb especial atenció en la reducció de l'impacte ambiental de les activitats i a lluitar contra el canvi climàtic.
  • Valorització i suport a la producció agroalimentària local.
  • Impuls de la innovació i de l'aplicació pràctica i transformadora de la tecnologia en favor del desenvolupament del territori.
  • Consolidació i millora de les estructures i serveis d'acollida i per l'atracció de talent al territori.
  • Millora de les condicions de vida de les persones, reforç de l'autoestima rural, valorització del patrimoni i el paisatge i foment de la participació ciutadana.
   Cal destacar les línies d'actuació 4 i 5, que ens permetran seguir treballant en la innovació com una oportunitat real i tangible al nostre territori a través de l’existència d’iniciatives diferenciadores, amb capacitat transformadora i que posicionen el territori a través del testatge d’aplicabilitat 5G al laboratori CoEbreLab 5G Rural; i de projectes col·laboratius com el "Cowocat_Rural".-

 • Una Estratègia que de ben segur ha introduït nous eixos de treball.
  Des del Consorci proposem desenvolupar l'Estratègia en un pla d’acció estructurat en sis eixos per treballar juntament amb la població, i les entitats del nostre territori aspectes que ja estaven treballant, com el coworking;  i altres de nous com els relacionats amb els serveis a la població, la cultura i els vinculats a la silver economy. Si parlem dels eixos en concret; són: territori Emprenedor i d’oportunitats, actuem impulsant la generació d’activitat econòmica;  territori Sostenible, fomentem iniciatives vinculades a la sostenibilitat, l’eficiència energètica i a la conservació i valorització del territori; territori Agroalimentari, impulsem i valorem la producció agroalimentària local, per una millora de la seva competitivitat i per afavorir el futur i relleu en el sector; Territori Innovador, aprofitem la força transformadora de la innovació i l’aplicació pràctica de la tecnologia en benefici del territori i les persones; Territori col·laboratiu, d’acollida i de talent, impulsant la retenció i/o l’atracció de persones i talent al territori; i, per últim, el Territori viu, orgullós i empoderat: donar suport a accions de repoblament, conservació de patrimoni i paisatge.

 • Unes línies de treball que estan en consonància amb els reptes que s’han fixat a nivell de país a l’Agenda Rural de Catalunya?
  La complementarietat entre la nostra Estratègia i l’Agenda Rural de Catalunya és més que evident. De fet, el propi procés participatiu de l’EDL s’ha fonamentat en l’estructuració per reptes que preveu l’Agenda.
  Així doncs, moltes de les actuacions descrites en el pla d’acció de la nostra Estratègia coincideixen amb accions emmarcades en algun dels set eixos definits en l'Agenda Rural de Catalunya. 

 • En el Leader 2023-2027 també es reforça el paper de decisió dels Grups GAL tot incloent una partida de fons que us permet executar projectes propis al territori.
  Aquesta nova partida de fons és una molt bona opció pel Consorci. Ens permetrà poder complir amb tots els objectius establerts en la nostra Estratègia i, a la vegada, reforçar-la amb inversió directa en projectes motors que ajudin al desenvolupament del territori.

 • A les acaballes del període 2014-2023, i basant-te en la teva experiència com a gerent del Consorci, que ha significat el Leader per al teu territori?
  L’impacte Leader en l’àmbit d’actuació del Consorci aquest últim període ha estat molt positiu. Ens ha permès acompanyar més de 120 projectes amb un ajut directe de més de 3.700.000 euros, generant una inversió total al territori de més de 13.000.000 d’euros
  . Des del Grup hem pogut donar suport a projectes únics i característics que han enriquit a la diversitat econòmica del territori més enllà del món agrari, i que no haurien pogut tirar endavant sense el programa Leader. 
  A més, a través dels projectes de cooperació i estratègics s’han realitzat accions que han posat de manifest el gran potencial turístic dels nostres espais d’interès natural i el reconeixement dels nostres productes agroalimentaris.
  Destacar que la cooperació ens ha permès treballar amb els agents públics i privats dels reptes que tenim i sensibilitzar-los de la seva importància. En el nostre cas el projecte de cooperació "Cowocat_Rural" ha situat el nostre territori i Catalunya com a referent i pioner a nivell estatal i europeu en l’estimulació de l’activitat econòmica i de manteniment de la població a les zones rurals a través de la vertebració d’una xarxa d’espais de cotreball. Aquest fet ha permès que l’impacte del projecte tingui un efecte multiplicador més enllà de l’àmbit territorial, autonòmic i estatal.

 • I de cara al nou període que ara iniciem, algun ojectiu a destacar?
  Com a objectiu i propòsit, volem dinamitzar socioeconòmicament les dues comarques del nostre àmbit d’actuació; i fomentar la coordinació i la cooperació entre les administracions públiques i els agents privats implicats en aquesta dinamització.
  Volem continuar apostant per la innovació i tots els conceptes “CO-“ (comunitat, col·laboració, cooperació, compartir, coworking!). Així, la innovació (real, efectiva, transformadora) ha de ser  un evident far que guia el territori en el seu camí a l’hora de retenir talent i atraure persones que volen viure en una zona que permeti cobrir les seves expectatives de vida. Una innovació que cal vincular a la tecnologia 5G, però també a través de la implementació d’altres productes o processos, ja sigui en l’àmbit de l’empresa o de l’organització i governança, de servei a les persones, de mobilitat sostenible, etc. 
  També volem seguir impulsant el projecte de cooperació "Cowocat_Rural", ja que som el GAL coordinador d’aquest projecte, que té com a objectiu difondre el coworking i teletreball com una nova manera de treballar a través de les TIC a l’entorn rural. I, a la vegada, seguir donant suport als altres projectes de cooperació ja en funcionament i els que es crearan en aquest nou període Leader 2023-2027.
  En conclusió, el que volem aconseguir amb la nostra Estratègia de Desenvolupament Local, és transformar les comarques de la Ribera d’Ebre i Terra Alta en un territori d’oportunitats sostenible i dinàmic, capaç d’atraure i retenir talent, i millorar la qualitat de vida de la seva població.

El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques actua a les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, situades a l’extrem sud-oest de Catalunya, dins la regió de les Terres de l’Ebre. Es tracta d’una zona homogènia pel seu potencial de desenvolupament, situació socioeconòmica i perquè presenta en gran part superfícies protegides com espais d’interès natural.
L’Estratègia de Desenvolupament Local del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) té com a objectiu promoure i facilitar el desenvolupament sostenible i integral de les comarques de la Ribera d’Ebre i Terra Alta, contribuint de manera correcta i decisiva a posicionar l’àmbit com un territori d’oportunitats, capaç de generar activitat econòmica i d’atraure i retenir talent; un territori sostenible, respectuós i energèticament eficient; i un territori referent a nivell d’innovació transformadora en el món rural, per tal de contribuir a generar un futur digne i il·lusionant a la seva població.

INFORMACIÓ I FOTOGRAFIA: Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre i Terra Alta