Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Una aproximació a l'estructura i organització de la Red Rural Nacional 2014-2020

Què és?
La Red Rural Nacional és una plataforma que integra els principals actors del medi rural, administracions i organitzacions, amb l’objectiu d’enfortir aliances, divulgar experiències i conformar un escenari comú amb tots els actors implicats en el desenvolupament del medi rural espanyol.

Qui la conforma?
La RRN està formada per administracions públiques - estatals, autonòmiques i locals-, organitzacions professionals, associacions de dones rurals, xarxes de desenvolupament rural, entitats empresarials i entitats EIP (Associacions Europees d’Innovació), entre d’altres.

Com s’estructura?
La RRN forma part del Programa Nacional de Desenvolupament Rural - PNDR, i està sota la responsabilitat de l’Autoritat de Gestió del PNDR, la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal (MAGRAMA).

Segons l’article 54.1 del Reglament (UE) nº 1305/2013 (FEADER), cada Estat membre ha d'establir una Xarxa Rural Nacional que integri les organitzacions i administracions participants en el desenvolupament rural i als socis consultats per elaborar l'Acord d'Associació (article 5 del Reglament (UE) nº 1303/2013). L'article 12 del Reglament d'Execució (UE) nº 808/2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) nº 1305/2013 (FEADER) assenyala que els estats membres han d'adoptar les disposicions necessàries per a la creació i el funcionament de la RRN.

El Reglament Intern de la RRN estableix la seva composició, funcionament i model de governança. Així, en el seu article 1 es detalla la composició de la Red conformada per:
- Presidència
- Unitat de Gestió 
- Assemblea
- Comitè Executiu

La Unitat de Gestió és la responsable del funcionament de l'estructura de la Xarxa, així com de l'execució del Pla d'Actuació. També s’encarrega d’articular les relacions amb les administracions i organitzacions que integren la RRN i s'ocupa de l'organització d'activitats, i elaboració i desenvolupament de la documentació.

L'Assemblea està composta per tots els membres de la RRN. Les organitzacions i entitats que formen part de la RRN han de tenir àmbit nacional i acreditar la seva vinculació amb el medi rural.
La distribució dels 104 membres de l'Assemblea és la següent:
- 39 organismes de les administracions públiques
- 41 agents econòmics i socials
- 20 representants de la societat civil
- 4 entitats EIP

La funció del Comitè Executiu és millorar i agilitzar la presa de decisions, i està compost per una representació de tots els membres de l’Assemblea. Aquest Comitè compta amb representants permanents i representats rotatoris, i desenvolupa les seves funcions durant un període de 12 mesos.


I els objectius de la Red?  
- Impulsar la participació de les parts interessades en l’aplicació de la Política de Desenvolupament Rural.
- Millorar la qualitat de l’aplicació dels PDRs.
- Informar al públic en general i als potencials beneficiaris de la Política de Desenvolupament Rural i de les possibilitats de finançament.
- Potenciar la innovació en el sector agrícola,  la producció alimentària, la silvicultura i les zones rurals.


El Pla d’Acció de la RRN
Segons la Comissió Europea, cal la participació de tots els interessats en la preparació, execució i seguiment del Pla d’Acció de les Xarxes Rurals Nacionals. És per aquest motiu que la Unitat de Gestió ha sol·licitat aportacions a tots els membres de la Red Rural Nacional per dotar de contingut temàtic les actuacions a desenvolupar.
Així mateix, des del Comitè Executiu de la Red també es poden proposar les accions que es creguin convenients. 

Finalment, és la Unitat de Gestió qui aprova les actuacions, segons si són d’interès per al públic destinatari i si s’emmarquen en el Pla d’Acció de la Red.

Document presentació i composició Assemblea RRN
Més informació