Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Una mar de canvis", nou informe del CADS per avançar vers una gestió sostenible del medi marí i costaner

En el marc del "Dia Mundial dels Oceans", el proper dia 8 de juny a les 16 hores tindrà lloc l’acte "Una mar de canvis", organitzat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. En aquest acte es presentarà públicament l’informe "Una mar de canvis" que conté recomanacions per fer compatibles la conservació del medi marí i l’activitat socioeconòmica, en la línia del que promou l’Agenda 2030 de Nacions Unides i, en particular, l’ODS 14 dedicat a l’àmbit marí.

 L'informe, dirigit per la Dra.Puri Canals i Ventín i la Dra.Isabel Pont Castejón, s’estructura en tres parts ben diferenciades:

  • una descripció del context actual, en termes de valors naturals i impactes;
  • una revisió de les oportunitats per al creixement blau;
  • i una proposta de recomanacions, que fa distinció entre les que tenen relació directa amb les oportunitats i les que són de caràcter més transversal.

El CADS ha elaborat aquest informe partint d’una diagnosi de la situació de la mar i la costa a Catalunya i de l’anàlisi del marc competencial, estratègic i normatiu aplicable. Hi destaquen, com a referents d’escala europea, els principis de la política marítima integrada (PMI) promoguts per la Unió Europea des de finals de 2007la Directiva marc sobre l’estratègia marina (2008), la Comunicació «Creixement blau: oportunitats per a un creixement marí i marítim sostenible» (2012) i la Directiva sobre l’ordenació de l’espai marítim (2014), i sobretot el referent global de l’"Agenda 2030" de Nacions Unides. Com a referent clau a escala catalana, hi tenen un paper principal l'Estratègia marítima de Catalunya 2030, i el pla d'acció 2018-2021, aprovats pel Govern l'any 2018.

El CADS emet aquest informe amb una mirada innovadora, global, atenent directament al medi marí i costaner com a objecte d’anàlisi. El tractament dels reptes i de les oportunitats segueix aquest format, no esmicolat ni constret, com és més habitual, a analitzar una per una i per separat les competències que sobre matèries diverses disposen els múltiples actors públics que incideixen sobre aquest espais. Únicament amb aquesta visió, que vol superar una òptica fragmentada i molt més clàssica, es podrà afrontar decididament i amb totes les dades les actuacions que en cada moment siguin necessàries.

Informe 'Una mar de canvis'

FONT: CADS